AKADEMİK PROGRAMLAR

DÖNEM 1 DERSLERİ

Temel Bilimler Ders Kurulu I
Sağlık hizmetleri ve biyoistatistiğin kullanımı
Frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçütler
Tablo – Grafik yapım yöntemleri
Teorik dağılımlar
Örnekleme 

Temel Bilimler Ders Kurulu II
Önemlilik testleri hakkında genel bilgiler
İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi iki eş arasındaki farkın önemlilik testi
İki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi
Ki – kare testi
Evren oranı önemlilik testi – evren ortalaması önemlilik testi
Normal dağılıma uygunluk testi – varyansların homojenlik testi
İşaret testi, Mann Whitney U testi, Wilcoxon testi
Varyans analizi
Korelasyon ve regresyon analizi
Zaman serileri analizi
Biyomedikal deneylerde istatistiksel yöntemler

Temel Bilimler Ders Kurulu III
Epidemiyolojinin tanımı, epidemiyolojik araştırmaların sınıflandırılması ve genel özellikleri
Epidemiyolojinin tarihçesi ve epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları
Tanımlayıcı epidemiyoloji
Analitik araştırmalar: vaka-kontrol araştırmaları
Analitik araştırmalar: kesitsel araştırmalar
Analitik araştırmalar: kohort araştırmaları
Deneysel araştırmalar: müdahale araştırmaları
Epidemiyolojik veri kaynakları
Epidemiyolojik ölçütler
Epidemiyolojik araştırma planlaması ve anket yöntemi

DÖNEM 1II DERSLERİ
Enfeksiyon hastalıklarında genel epidemiyolojik prensipler
Enfeksiyon hastalıklarının halk sağlığı açısından önemi
Enfeksiyon hastalıkları ile savaş
Hava yolu ile bulaşan hastalıklar ve epidemiyolojisi
Temas yolu ile bulaşan hastalıklar ve epidemiyolojisi
Su ve besinler ile bulaşan hastalıklar ve epidemiyolojisi
Zoonozlarla ve vektörler ile bulaşan hastalıklar ve epidemiyolojisi

DÖNEM V1 EĞİTİMİ
Halk Sağlığı Saha Uygulaması 
Bilimsel Araştırma Planlama Uygulama
Makale Okuma ve Değerlendirme