05.09.2017 tarih ve 30171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile yeni düzenlemeler yürürlüğe girdikten sonra mevcut sınav yönergemiz güncellenerek Gazi Üniversitesi Senato’suna sunulmak Gazi Üniversitesi Eğitim Komisyonuna gönderilmiştir.