Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu Yapısı

Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinatörlüğü Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları

Uzmanlık Eğitimi Yetkinlikler

Yeni Başlayan Araştırma Görevlileri için Oryantasyon Eğitim Programı

Yeni Başlayan Araştırma Görevlileri için Oryantasyon Cep Programı

Asistan Karnesi

Tez Yazım Kılavuzu

Uzmanlık Bitirme sınavı usul ve esasları

Asistanlar Kurulu Üyeleri ve Tüzüğü