Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu Yapısı

Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinatörlüğü Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları

Uzmanlık Eğitimi Yetkinlikler

Yeni Başlayan Tıpta Uzmanlık Öğrencileri için Oryantasyon Eğitim Programı

Yeni Başlayan Tıpta Uzmanlık Öğrencileri için Oryantasyon Cep Programı

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi (Asistan) Karnesi

Tez Yazım Kılavuzu

Uzmanlık Bitirme Sınavı Usul ve Esasları

Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Kurulu Üyeleri ve Tüzüğü

Tıpta Uzmanlık Öğrencilerine Yönelik Kısa Bilgiler

Hastane Krokisi

Telefon Rehberi

Tanıtım Broşuru