Misyonumuz - Vizyonumuz

Yeni Misyon

Her gün artan bir kaliteyle günümüz ve gelecek toplumların sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek, sorunlarını çözebilecek eğitim, araştırma ve hizmet önceliklerini başarıyla sürdüren, tüm sağlık paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışan, yaşam boyu öğrenme becerisine sahip, evrensel nitelikte ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi üretebilen ve bunu toplumun öncelikli gereksinimleri doğrultusunda kullanarak kişilerin sağlığını koruma ve hastalıklarını iyileştirmede kullanabilen hekimler yetiştirmek, mezuniyet sonrası süreç için en kaliteli eğitim ve araştırma olanaklarını sunmak, tüm alanlardaki performansı akreditasyon süreçleriyle de değerlendirmek, ülkenin gereksinimlerine göre sağlık politikasının oluşmasına katkıda bulunmaktır.

 

Yeni Vizyon

Kendi sahasında önder,  üstün nitelikte hizmet, özgün araştırma ve sağlık politikaları üreten etkin hekimler yetiştirerek, bugün ve gelecekte dünya çapında tanınan, sosyal hesap verebilir, ulusal düzeyde lider tıp fakültesi olmaktır.