Klinik Beceri Eğitimi Kurulu

Prof.Dr.Melda AYBAR TÜRKOĞLU, Başkan

İç Hastalıkları A.D.

Prof. Dr. Nurten İNAN

Anesteziyoloji ve Reanim. A.D.

Prof. Dr. Murat ZİNNUROĞLU

Fiziksel Tıp ve Rehab. A.D.

Prof. Dr. Osman KURUKAHVECİOĞLU

Genel CerrahiA.D.

Prof. Dr. Esra ADIŞEN

Dermatoloji A.D.

Prof. Dr. Utku AYDİL

Kulak Burun Boğaz Hast A.D.

Doç. Dr. Hacer İlbilge ERTOY KARAGÖL

Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D.

Doç. Dr. Özge Petek ERPOLAT TATER

Radyasyon Onkolojisi A.D.

Doç. Dr. Mesut EMRE YAMAN

Beyin ve Sinir Cerrahi A.D.

Doç. Dr. İsmail GÜLER

Kadın Hast. Ve Doğum A.D.

Dr. Öğr. Üyesi Burcu KÜÇÜK BİÇER

Tıp Eğitimi ve Bilişim A.D.

Dr. Öğr. Üyesi Hacer Doğan VARAN

İç Hastalıkları A.D.

Öğr. Gör. Dr. Burak SEZENÖZ, Raportör

Kardiyoloji A.D.

Öğr. Gör. Dr. Ramazan KOZAN

Genel Cerrahi A.D.

Öğr. Gör. Dr. Özant HELVACI

İç Hastalıkları A.D.

KLİNİK BECERİ EĞİTİM KURULU USUL VE ESASLARI

 

background image