Kanıta Dayalı Tıp Kurulu

Prof. Dr. M. Ali ERGÜN, Başkan

Tıbbi Genetik A.D.

Prof.Dr.Mustafa Necmi İLHAN

Halk Sağlığı A.D.

Prof.Dr.Nalan AKYÜREK

Tıbbi Patoloji A.D.

Prof.Dr.Tansu ULUKAVAK ÇİFTCİ

Göğüs Hastalıkları A.D.

Prof.Dr.Asife ŞAHİNARSLAN

Kardiyoloji A.D.

Doç. Dr. Cengiz KARAKAYA

Tıbbi Biyokimya A.D.

Doç.Dr.Özlem COŞKUN

Tıp Eğitimi ve Bilişim A.D.

   

Öğrenci Temsilcileri

 

 

 

 

 

 

 

KANITA DAYALI TIP KURULU USUL VE ESASLARI

 

 

background image