Probleme Dayalı Öğrenim Kurulu

Doç. Dr. Özlem COŞKUN   Başkan  Tıp Eğitimi ve Bilişimi A.D.
Prof. Dr. F.Nur AKSAKAL Halk Sağlığı A.D.
Prof. Dr. Berrin IŞIK Anesteziyoloji ve Rean.A.D.
Prof.Dr.L. Özlem ATAY Nükleer Tıp A.D.
Prof.Dr. Ödül EĞRİTAŞ GÜRKAN Çocuk Sağ. ve Hast.A.D.
Doç.Dr. Mehmet Akif TÜRKOĞLU Genel Cerrahi A.D.
Doç.Dr. Bahar BÜYÜKKARAGÖZ Çocuk Sağ. ve Hast.A.D.
Doç. Dr. Mehmet Muhittin YALÇIN İç Hastalıkları A.D.
Doç.Dr. Asiye UĞRAŞ DİKMEN Halk Sağlığı A.D.
Dr.Öğr. Üyesi Burcu KÜÇÜK BİÇER Tıp Eğitimi ve Bilişim A.D.
Dr.Öğr. Üyesi Berçin TARLAN Göz Hastalıkları A.D.
Dr.Öğr.Üyesi Erhan DEMİRDAĞ Kadın Hast. ve Doğum A.D.
Dr.Öğr. Üyesi Emrullah KIZILTUNÇ Kardiyoloji A.D.
Öğr.Gör. Dr. Pelin ÖZDEMİR Fizyoloji A.D.
Öğr.Gör.Dr. Ayça UTKAN Fiziksel Tıp ve Rehab. A.D.
Öğr.Gör.Dr. Serkan ÜNLÜ Kardiyoloji A.D.

 

PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM KURULU USUL VE ESASLARI

 

 

background image