Eğiticilerin Eğitimi Kurulu

Prof. Dr. Seçil ÖZKAN, Başkan  Halk Sağlığı A.D.
Prof.Dr. Yasemin ERTEN İç Hastalıkları A.D.
Prof.Dr. Serdar KULA Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D.
Prof. Dr. F.Nur BARAN-AKSAKAL Halk Sağlığı A.D.
Prof. Dr. Ali ATAN Üroloji A.D.
Prof. Dr. Nurten İNAN Anesteziyoloji ve Reanim. A.D.
Doç.Dr. Melda AYBAR TÜRKOĞLU İç Hastalıkları A.D.
Prof.Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Enfeksiyon Hastalıkları A.D.
Prof.Dr. İlyas OKUR  Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D.
Prof. Dr. Sevil ÖZGER İLHAN Tıbbi Farmakoloji A.D.
Dr. Öğr. Üyesi Burcu KÜÇÜK BİÇER Tıp Eğitimi ve Bilişim A.D.

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ KURULU USUL VE ESASLARI

background image