Ölçme Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Seçil ÖZKAN, Başkan Halk Sağlığı A.D.
Prof.Dr. İrem BUDAKOĞLU Tıp Eğitimi ve Bilişim A.D.
Prof.Dr. Tuğba TUNÇ Nöroloji A.D.
Prof.Dr. Akif Muhtar ÖZTÜRK Ortopedi A.D.
Doç. Dr. Gonca ERBAŞ Radyoloji A.D.
Doç. Dr. Özlem COŞKUN Tıp Eğitimi ve Bilişim A.D.
Dr. Öğr. Üyesi Burcu KÜÇÜK BİÇER Tıp Eğitimi ve Bilişim A.D
Dr. Öğr. Üyesi Hakan TÜZÜN Halk Sağlığı A.D.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURULU USUL VE ESASLARI

 

 

 

background image