Topluma Dayalı Eğitim Kurulu

Prof.Dr. Bahar ÇUHACI ÇAKIR, Başkan Çocuk Sağ. ve Hast. A.D.
Prof.Dr. Alev EROĞLU ALTINOVA İç Hastalıkları A.D.
Prof.Dr. Deniz KARÇAALTINCABA Kadın Hast. ve Doğum A.D. 
Doç. Dr. Özlem COŞKUN Tıp Eğitimi ve Bilişim A.D.
Dr. Öğr. Üyesi Hakan TÜZÜN Halk Sağlığı A.D.

TOPLUMA DAYALI EĞİTİM KURULU USUL VE ESASLARI

                                   

 

 

 

background image