Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu

Prof.Dr. Mehmet Ali ERGÜN, Başkan Tıbbi Genetik A.D.
Prof.Dr. Mustafa Necmi İLHAN Halk Sağlığı A.D.
Prof. Dr. Olgun Kadir ARIBAŞ Genel Cerrahi A.D.
Prof. Dr. Lale KARABIYIK Anesteziyoloji ve Rean. A.D.
Prof. Dr. Sezai LEVENTOĞLU Genel Cerrahi A.D.
Prof. Dr. Birol DEMİREL Adli Tıp A.D.
Doç. Dr. Özlem COŞKUN Tıp Eğitimi ve Bilişim A.D.
KARİYER PLANLAMA ALT KURULU
Prof. Dr. Ö Sezai LEVENTOĞLU, Başkan Genel Cerrahi A.D.
Doç. Dr. Özge Petek ERPOLAT Radyasyon Onkolojisi A.D.

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ KURULU USUL VE ESASLARI

 

 

background image