Akademik Takvimler

 

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE TIP PROGRAMLARI GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMLERİ (2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Türkçe Tıp Programı Akademik Takvimi

1. YIL AKADEMİK TAKVİM

2. YIL AKADEMİK TAKVİM

3. YIL AKADEMİK TAKVİM

4. YIL AKADEMİK TAKVİM

5. YIL AKADEMİK TAKVİM

6. YIL AKADEMİK TAKVİM

2021-2022 English Medicine Program Academic Calendar

güncelleniyor...

 

2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Türkçe Tıp Programı Akademik Takvimi

2020 - 2021 English Medicine Program Academic Calendar

 

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE TIP PROGRAMLARI BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMLERİ (2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)

Güncel küresel salgın durumu değerlendirilmesi sonucunda Fakültemiz COVID 19 Danışma Kurulu'nun 07.01.2021 tarihli kararı, Fakültemiz Eğitim Kurullarının önerisi ve 02.02.2021 tarih 2021/2 numaralı Fakülte Kurulu kararımız ile, T.C. Sağlık Bakanlığı görüşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2021 tarih ve E.30984 sayılı yazısı doğrultusunda Gazi Üniversitesi 17.02.2021 tarih ve 2021/37 sayılı Senato kararınca Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Türkçe ve İngilizce Programları Akademik takvimleri aşağıdaki şekilleri ile güncellenmiştir.

1.YIL AKADEMİK TAKVİM

2.YIL AKADEMiK TAKVİM

3. YIL AKADEMİK TAKVİM

4.YIL AKADEMİK TAKVİM

5.YIL AKADEMİK TAKVİM

 

TÜRKÇE TIP PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ (2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)

1. YIL AKADEMİK TAKVİMİ 

2. YIL AKADEMİK TAKVİMİ

3. YIL AKADEMİK TAKVİMİ

4. YIL AKADEMİK TAKVİMİ

5. YIL AKADEMİK TAKVİMİ

6. YIL AKADEMİK TAKVİMİ 

 

ENGLISH PROGRAM ACADEMIC CALENDER (2020-2021 EDUCATION YEAR)

YEAR I ACADEMIC CALENDER 

YEAR II ACADEMIC CALENDER

YEAR III ACADEMIC CALENDER

YEAR IV ACADEMIC CALENDAR

YEAR V ACADEMIC CALENDER

YEAR VI ACADEMIC CALENDAR

 

 

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvim

 

TÜRKÇE TIP PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ (2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI)

DÖNEM I  AKADEMİK TAKVİM

DÖNEM II AKADEMİK TAKVİM

DÖNEM III AKADEMİK TAKVİM

DÖNEM IV AKADEMİK TAKVİM

DÖNEM V  AKADEMİK TAKVİM

DÖNEM VI AKADEMİK TAKVİM

 

ENGLISH PROGRAM ACADEMIC CALENDER (2019-2020 EDUCATION YEAR)

ACADEMIC CALENDER FOR PHASE I 

ACADEMIC CALENDER FOR PHASE II 

ACADEMIC CALENDER FOR PHASE III

ACADEMIC CALENDER FOR PHASE IV 

ACADEMIC CALENDER FOR PHASE V 

ACADEMIC CALENDER FOR PHASE VI 

 

 

Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Akademik Takvimleri