ANATOMİ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne (AİTİA) bağlı olarak 02.10.1979 günü açılmıştır. Fakülte, 1982 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır. Anatomi Bilim Dalı’nın ilk öğretim görevlisi Dr. Dural Kadıoğlu (1980), asistanı ise Engin Çalgüner’dir (1981).

1981’de yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu, 1982’de çıkan Yükseköğretim Teşkilat Yasası uyarınca üniversitelerde yeni örgütlenmeye gidilmiş ve buna göre, Anatomi ile Histoloji ve Embriyoloji Bilim alanları Morfoloji Anabilim Dalı adıyla birleştirilmiştir. Yeni kurulan Anabilim Dalı’nın kurucu Başkanlığı’na Doç. Dr. M. Tahir Hatipoğlu atanmıştır. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden anatomi asistanı Afitap Anıl ile Histoloji ve Embriyoloji asistanı Müfide Görgün Tıp Fakültesi Morfoloji Anabilim Dalı’na aktarılmışlardır (1983).

Morfoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak Dr. M. Tahir HATİPOĞLU, Doç. Dr. Yüksel SARAN ve Doç. Dr. Deniz ERDOĞAN görev almışlardır. Anatomi ile Histoloji ve Embriyoloji bilim dallarının ayrılmasından sonra Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini Doç. Dr. Dural KADIOĞLU, Prof. Dr. H. Basri TURGUT, Prof. Dr. Afitap ANIL, Prof. Dr. Tuncay Veysel PEKER, Prof. Dr. Nadir GÜLEKON yürütmüşlerdir. Anatomi Anabilim Başkanlığı görevi günümüzde Prof. Dr. Meltem BAHÇELİOĞLU tarafından yürütülmektedir.

 

Tıp eğitiminin temel alanlarından biri olan Anatomi, insan vücudunun normal şekil ve yapısını gelişim, fonksiyon ve klinik özellikleri ile bir bütün olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Üniversitemizin başta Tıp Fakültesi olmak üzere, sağlık alanında hizmet veren çeşitli fakültelerinde de dersler veren Anatomi AD, öğrencilerin meslek hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları temel Anatomi bilgisini kazanmasını sağlamayı hedeflemektedir. Verilen teorik eğitimin yanısıra Anatomi laboratuvarında sistematik ve topografik anatomiyi esas alan pratik dersler de yürütülmektedir.

Lisans öğrenimi dışında Anatomi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta uzmanlık eğitimleri de verilmektedir. Anabilim Dalımızda 6 Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi, 5 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

 

 

background image