İmmünoloji

TARİHÇE

Bir bilim alanı olarak kökleri ilk aşı uygulamalarına dayandırılabilen İmmünoloji, bugünün dünyasında devasa bir araştırma ve uygulama alanı özelliği sergilemektedir. İmmünoloji ülkemizde bağışıklık bilimi olarak bilinmektedir. Bugün gelinen noktada, birçok alt bilim alanına ayrılma eğilimi sergilemekte ve bu bilim alanlarını içeren immünoloji enstitülerinin kuruluşları gözlenmektedir. Dünyada hücresel ve hümoral immünite, tümör-kanser immünolojisi, kanser aşıları, infeksiyon immünolojisi, aşı ve adjuvan etkinliği, immünolojik teknikler, alerji ve aşırı duyarlılık immünolojisi gibi alt bilim alanlarının hızla kendi içinde bağımsız birer bölüm olmaya doğru evrildiği bir gelişim gözlenmektedir.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan İmmünoloji Anabilim Dalı Türkiye’de tıp fakülteleri bünyesinde bulunan üç anabilim dalından biridir. Anabilim Dalımız için kuruluş girişimleri 2000 yılında Programları açılmıştır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dersleri Anabilim Dalımız bünyesinde verilmektedir. Henüz iki bilim doktoru yetiştirmiş olan Anabilim Dalımızda hâlihazırda beş doktora öğrencisi öğretimlerine devam etmektedirler.

İmmünoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 2. katında bulunmaktadır. Laboratuvarımızda laminar akımlı kabin, karbondioksitli-nemli etüvün yer aldığı Hücre Kültürü Odası, Akım Sitometri uygulamaları için Cytomix FC 500 cihazı, buzdolapları, -80°C derin dondurucu, çeşitli santrifüjler, elektroforez tankı ve güç kaynağı, HPLC (yüksek basınçlı sıvı kromotografi) cihazı, ELISA okuyucusu, otomatik ELISA yıkayıcısı, immün flöresan mikroskobu, inverted mikroskop ve ışık mikroskopu, sıvı azot tankı gibi cihazlar bulunmaktadır.

İmmünoloji Anabilim Dalı’nda ELISA testleri hazırlanması ve optimize edilmesi, antijen ve antikor saflaştırılması, hibridoma teknolojisi, poliklonal ve monoklonal antikor yapımı, immünoviroloji, hücresel ve salgısal immün sistem fonksiyonlarının incelenmesi ve kanser aşılarının hazırlanması gibi araştırma çalışmaları sürdürülmektedir. Gazi Üniversitesi bünyesindeki çeşitli fakülte ve disiplenlerle olduğu gibi, Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan çeşitli temel bilim ve klinik çalışma alanları ile de belirli araştırma ve projeler yürütülmektedir.

İmmünoloji Anabilim Dalımızın temel vizyonu gerek ulusal, gerekse uluslar arası düzeyde öncü ve yenilikçi bir adres olmak ve ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler ve ürünler geliştirmektir. Öğretim üyelerimiz bu eksende çalışmalarını sürdürmektedir.

background image