Uygulama Araştırma

Çalışma Konuları

1. Serbest radikaller ve antioksidanlar (MDA, GSH, NO, SOD düzeyleri, C vit, E vit, melatonin etkileri)
2. Yaşlanma (antioksidanlar,immün sistem ve apopitozla ilişki)
3. Yara iyileşmesi (gözde,deride, bağırsakta , mide ülserinde ve denervasyon modellerinde, normal ve diabetiklerde  büyüme faktörleri, leptin, amino asitler ve antioksidan uygulamalarının etkileri ve serbest radikaller, çinko, hidroksiprolin , yara gerimi ve histolojik yapı ilişkileri)
4. İskemi-reperfüzyon (kalbde,akciğerde ve sinirde, amino asitler ve antioksidanlarla ilişki)
5. Egzersiz ( antioksidanlar ve serbest radikallerle ilişkiler)
6. Yiyecek kısıtlaması (amino asitler, antioksidanlar ve serbest radikallerle ilişkiler)
7. Öğrenme(antioksidanlar ve serbest radikallerle, amino asit yüklemesi ve diyetle ilişkiler)
8. Düz kas kasılma-gevşeme yanıtları ( antioksidanlar ve serbest radikallerle ilişkiler)
9. Büyüme faktörlerinin bedendeki etkileri
10. Pinealektomi ile  peptidler, antioksidanlar ve serbest radikallerle ilişkiler  
11. Hipoksi ve Opioid Peptidler
12. Kan ve Plazma Viskozitesi