Tıbbi Mikrobiyoloji

1980 yılında resmen Temel Tıp Bilimleri Bölümünün ilk Anabilim Dalı olarak kurulmuştur. Eğitime 1 öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi ile başlamıştır. İlk Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Turgut İmir olmuştur. Anabilim Dalı başkanlıklarını sırasıyla 1980-1984 yıllarında Prof.Dr. Turgut İmir, 1984-1986 yıllarında Prof.Dr.Sevgi Türet, 1986-1995 yıllarında Prof.Dr. Turgut İmir, 1995-2002 yıllarında Prof.Dr.Semra Kuştimur, 2003-2005 yıllarında Prof.Dr. Seyyal Rota, 2005-2008 yıllarından Prof.Dr. Nedim Sultan ve 2008 yılından beri de Prof.Dr.Semra Kuştimur yürütmektedir

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ilk olarak A.İ.T.İ.A.’ya bağlı olarak kurulan Acil Yardım ve Trafik Hastanesi’nde Tıp Fakültesi ile göreve başlamıştır. 1986 yılında Beşevler’deki Hastanemiz zemin katına taşınmıştır. 1989 yılından itibaren Beşevler Kampüsü’nde Dekanlık Binası ikinci kata yerleşmiştir. Kurulduğu tarihten itibaren rutin hastane hizmetleri yanısıra Klinik Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji, Parazitoloji, Mikoloji, Viroloji ve İmmunoloji alanlarında çeşitli araştırmalar yapılmıştır ve yapılmaktadır. Anabilim Dalı kurulduğu tarihten itibaren Tıp Fakültesi Dönem II, III 2000 yılından itibaren Dönem I ve III olmak üzere Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji dersleri vermekte, kurulduğu tarihlerde Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Ev Ekonomisi, Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi’nde ders verilmekte idi. Şimdi ise Hemşirelik Yüksek Okulu ve Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi’nde ders verilmektedir. Anabilim Dalımız Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak da Mikrobiyoloji Yüksek Lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Mikrobiyoloji Yüksek Lisans ve doktora programları 2002 tarihine kadar İmmünoloji programlarını da yürütmüştür.

Öğretim üyelerimiz dekanlık binası ikinci katta bulunan araştırma laboratuarımız bünyesi içinde de hastanemize rutin tanı hizmetleri vermektedir. Anabilim Dalı’mız bünyesindeki öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nedim Sultan ve Doç.Dr. Kayhan Çağlar hastanemizin merkez mikrobiyoloji laboratuarının, Prof.Dr.Turgut İmir ve Doç.Dr.Işıl Fidan immünoloji laboratuarının rutin hizmetinin yürütülmesinden sorumludurlar. Prof.Dr.Semra Kuştimur ve Doç.Dr.Ayşe Kalkancı dekanlık binasındaki mikoloji tanı laboratuvarının rutin hizmetlerinin yürütülmesinden; Prof.Dr.Seyyal Rota, Doç.Dr.Gülendam Bozdayı ve Doç.Dr.Işıl Fidan viroloji tanı laboratuvarının rutin hizmetlerinin yürütülmesinden; Doç.Dr.Meltem Çırak moleküler moleküler bakteriyoloji tanı laboratuvarının rutin hizmetlerinin yürütülmesinden; Prof.Dr.Semra Kuştimur ve Yrd.Doç.Dr. Funda Doğruman Al parazitoloji tanı laboratuvarının rutin hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.

background image