Kulak Burun Boğaz

TARİHÇESİ

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nın  tarihi 1979 yılına uzanmaktadır. Anabilim dalımız o tarihlerdeki Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin (AİTİA)   1979 yılının haziran ayında kendi bünyesinde tıp fakültesi kurmasıyla tüzel yapısına kavuşmuştur. Fakültemiz kurucu öğretim üyesi olan Doç.Dr. Necmettin Akyıldız anabilim dalımızın da kurucusu ve ilk başkanı olmuştur. Daha sonra 1979 yılının kasım ayında Dr. Suat Özbilen KBB uzmanı olarak anabilim dalımızda göreve başlamıştır. İlk klinik çalışmalara Doç. Dr. Necmettin Akyıldız başkanlığında  o zamanki adıyla Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Trafik Hastanesindeki (Halen Ufuk Üniversitesi) 8 yataklı bir serviste başlanmıştır. Kısa zamanda poliklinik, klinik  ve ameliyathane çalışma düzenleri kurularak hizmete sokulmuştur.

1982 yılında yeni YÖK  yasasının kabulü ile fakültemiz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır. Yasa gereği anabilim dalı başkanlığına 1982 yılında Dr. Suat Özbilen getirilmiştir. Daha sonra 1983 yılında profesörlüğe yükseltilmiş olan  Doç. Dr. Necmettin Akyıldız yeniden anabilim dalı başkanı olmuştur.1983 yılında Dr. Erdoğan İnal öğretim kadrosuna katılmıştır. 1984 yılından itibaren  ilk asistanlarımız olan Dr. Hayri Özşen, Dr. Fikret İleri, Dr. Ahmet  Köybaşıoğlu, Dr. Nebil Göksu ve Dr. Ercüment Akman sırayla uzman olmuşlardır.

1986 yılında  fakültemiz halen bulunduğu kampüsteki yeni binasına taşınarak çalışmalarını sürdürmüştür. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinin kampüs binalarının 1994 yılında tamamlanmasıyla anabilim dalımız kendine ait halen de çalışmakta olduğumuz 26 yataklı yeni  ve modern  kliniğine taşınmıştır.

Anabilim dalımız kuruluşundan günümüze kadar  Otoloji, Nörotoloji, Rinoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi disiplinleri ile ilgili pek çok sayıda kurs, seminer ve konferanslar düzenlemiş ve ilgili konuların araştırıcısı, yeniliklerin takipçisi ve uygulayıcısı olmuştur. Yurdumuzda ilk olmak üzere 1990 yılından başlamak itibariyle Kulak Mikrocerrahisi, Temporal Kemik Diseksiyonu, Kolesteatom Cerrahisi, Nöro-Otoloji, Burun ve Sinus Cerrahisi, Horlama ve Obstruktif Apne ve Baş-Boyun Tümörleri konularında çok sayıda mezuniyet sonrası kurs, seminer ve sempozyum düzenlemiştir.

Anabilim dalımız idari mekanizması akışına göre  başkanlığa 1993 yılında Prof. Dr. Erdoğan İnal seçilmiştir. 1995 yılında kurucumuz olan hocamız Prof. Dr. Necmettin Akyıldız emekli olmuşlardır. Anabilim dalı başkanlığı görevini 2003-2006 yılları arasında Prof. Dr. Nebil Göksu yapmıştır. Halen anabilim dalı başkanlığı görevini 2006 yılından itibaren Prof. Dr.Suat Özbilen yürütmektedir.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda halen 10 profesör, 2 doçent,1 öğretim görevlisi,1 uzman ve 16 araştırma görevlisi arkadaşımız görev yapmaktadır. Anabilim dalımızda kuruluşundan günümüze kadar 51 meslektaşımız eğitimlerini tamamlayarak KBB uzmanı olmuşlardır.

Anabilim dalımızda senede ortalama 45.000 üzerinde hasta muayene edilmekte ve 4000 üzerinde ameliyat yapılmaktadır. Ayrıca Prof. Dr. N. Akyıldız İşitme, Konuşma, Ses ve Denge Bozuklukları Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde yılda 20.000’nin üzerinde hasta kabul edilmekte tanı, tedavi ve rehabilitasyonları yapılmaktadır.

Anabilim dalımızın tertiplediği toplantılar

1- Kulak hastalıklarında mikroşirurjikal tedavi(kurs).  Gazi Üniv.Tıp Fak.KBB AD 1.Mezuniyet sonrası eğitim kursu,15-17 Mart,1990, Ankara

2- Kulak hastalıklarında mikroşirurjikal tedavi(Kurs).Gazi Üniv.Tıp Fak. KBB AD.2. Mezuniyet sonrası eğitim kursu,1991, Ankara

3- Kulak hastalıklarında mikroşirurjikal tedavi(kurs).  Gazi Üniv.Tıp Fak.KBB AD 3.Mezuniyet sonrası eğitim kursu.21-23 Ekim,1992, Ankara

4- Kulak hastalıklarında mikroşirurjikal tedavi(kurs).  Gazi Üniv.Tıp Fak.KBB AD 4.Mezuniyet sonrası eğitim kursu, 1993,Ankara

5- Kulak hastalıklarında mikroşirurjikal tedavi(kurs).  Gazi Üniv.Tıp Fak.KBB AD 5.Mezuniyet sonrası eğitim kursu,1994,Ankara

6- Gazi Ü.Tıp Fak.KBB AD. Uluslar arası “Kolesteatom simpozyumu”, 6-7 Kasım,1995,Ankara

7- Kulak hastalıklarında mikroşirurjikal tedavi(kurs).  Gazi Üniv.Tıp Fak.KBB AD 6.Mezuniyet sonrası eğitim kursu, 1996 Ankara

8-  Kulak hastalıklarında mikroşirurjikal tedavi(kurs).  Gazi Üniv.Tıp Fak.KBB AD 7.Mezuniyet sonrası eğitim kursu, 20-22 Mayıs,1998 ,Ankara

9- Kulak hastalıklarında mikroşirurjikal tedavi(kurs).  Gazi Üniv.Tıp Fak.KBB AD 8.Mezuniyet sonrası eğitim kursu, 3-5 Mayıs,2000 Ankara

10- Temporal Kemik Diseksiyon Kursu,Gazi Üniv. Tıp Fak.KBB AD, 6-7 Mayıs,2000, Ankara

11- Hollanda-Türk Baş-Boyun Cerrahisi Deneyimleri.Gazi Üniv.Tıp Fak. KBB AD.Mezuniyet sonrası Eğitim Etkinlikleri.12-13 Ekim 2000, Ankara

12- Nöro-Otoloji Sempozyumu-II.”Dilemmas in Neurotology”.Gazi Üniv. Tıp Fak.ve EANO(Europian Academy of Neurotology) ortak toplantısı.15-18 Eylül, Ürgüp,2002

13- Horlama ve Obstruktif Uyku Apne Sendromu Tedavisinde Cerrahi Uygulamalar Sempozyumu.Gazi Üniv.Tıp Fak. KBB AD.4-5 haziran,2003, Ankara

14- Nöro-Otoloji Sempozyumu-II.”Dilemmas in Neurotology”.Gazi Üniv. Tıp Fak.ve EANO(Europian Academy of Neurotology) ortak toplantısı.26-29 Ekim, 2006, Antalya

15- 1.Basamak Eğitim Seminerleri.”Rinosinuzitler”.Gazi Üniv.Tıp Fak.KBB AD.29 Şubat  2008, Ankara

16- 1.Basamak Eğitim Seminerleri.”Otitler”.Gazi Üniv.Tıp Fak.KBB AD.18 Nisan  2008, Ankara

17-  .Basamak Eğitim Seminerleri.”Rinosinuzitler-Burun ve Sinusların İnfeksiyon ve İnflammasyonları”.Gazi Üniv.Tıp Fak.KBB AD.17 Ekim  2008, Ankara

18- 1.Basamak Eğitim Seminerleri.”Otitler- Kulağın İnfeksiyon ve İnflammasyonları”.Gazi Üniv.Tıp Fak.KBB AD.12 Haziran 2009, Ankara

background image