Tıbbi Farmakoloji

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisine bağlı olarak 1980 yılında kurulmuştur. 1980 yılında Prof. Dr. Sevim ERCAN ve birkaç ay sonra da Prof. Dr. Hakan ZENGİL’ in atanmasıyla eğitim ve araştırma faaliyetlerine başlamış, önce Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültesinin, 1981 yılından itibaren de A.İ.T.İ.A. Tıp Fakültesinin dersleri bu kadro tarafından yürütülmüştür. Anabilim Dalına 1987 yılında Prof. Dr. Özenç TİMLİOĞLU atanmış ve 2001 yılında yaş haddinden emekli olmuştur. 2002 yılında Prof. Dr. Yusuf SARIOĞLU ve Prof. Dr. Çimen KARASU Anabilim Dalının kadrosuna katılmıştır. 2003 yılında Dr. Canan Uluoğlu, 2005 yılında Dr. H. Zafer Güney, 2006 yılında ise Dr. Süreyya Barun doçent kadrosuna atanmışlardır. 2009 yılında Dr. Canan Uluoğlu ve Dr. H.Zafer Güney’in profesörlük kadrolarına atanması ile birlikte, halen Anabilim Dalımızda altı profesör, bir doçent (Doç. Dr. Süreyya Barun) ve 2009 yılında aramıza katılan iki öğretim görevlisi (Dr. Sevil Özger İlhan ve Dr. Ergin Dileköz) bulunmaktadır.
Anabilim Dalı bünyesinde uzmanlık ve doktora eğitimi almış öğrencilerimizden dört tanesi profesör ikisi de üniversite doçenti olmuştur. Halen iki araştırma görevlisi ve 15 doktora öğrencisi bulunan Anabilim Dalımız Öğretim Elemanlarına ait yaklaşık 300 adet uluslararası yayın mevcuttur.

Anabilim Dalındaki Öğretim Elemanları İzole Organ (aorta, mesane, mide, korpus kavernosum), Elektriksel Alan Uyarımı, Otakoidler, Diabet, Kronofarmakoloji, Nörofarmakoloji, Farmakogenetik, Akılcı İlaç Kullanımı, Klinik İlaç Araştırmaları, Farmakovijilans, Terapötik İlaç İzlenmesi ve İlaç Etkileşimleri alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Kullanım alanları (klinik, laboratuar, vs.); 5 adet araştırma laboratuarı bulunmaktadır.

Ağırlıklı araştırma alt yapısı: Laboratuarımızda izole organ banyosu, doku perfüzyon sistemleri, poligraf, HPLC, ABPM (ambulatuar kan basınç monitörleri), hot-plate cihazı, PCR, laminar flow ve konfokal mikroskop bulunmaktadır. Laboratuvarımızda sıklıkla kullanılan deneysel modeller; izole düz kas ve izole organ preparatlarında çeşitli ilaç ve kimyasalların etkilerinin araştırılması, iskemi reperfüzyon modelleri, analjezik etkinliğin değerlendirilmesi, ayakta kan basıncı izlenmesi, deneysel diyabet, kronobiyolojik modeller, epilepsi modelleri ve farmakogenetik çalışmalar olarak sıralanabilir.

Lisans Düzeyinde Eğitim Verilen Disiplinler
• Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
• Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
• Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

background image