Birim Kalite Ekibi

KALİTE EKİBİ VE ALT GRUPLAR

Akademik Birim

Kalite Ekibi

Unvanı, Adı, Soyadı

 

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

Kaliteden Sorumlu Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN

Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. İlyas OKUR

Fakülte  Koordinatörü

Prof. Dr. Funda DOĞRUMAN AL

Temel Tıp Bilimleri Bölüm Bşk.

Prof. Dr. Işıl FİDAN         

Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk.

Prof. Dr. Mehmet Ali ERGÜN

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Bşk

Prof. Dr. Akif Muhtar ÖZTÜRK

Üyeler

Prof. Dr. Meltem BAHÇELİOĞLU     

Prof. Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ

Prof. Dr. Özlem GÜLBAHAR

Prof. Dr. Sevil ÖZGER İLHAN 

Doç. Dr. Atiye Seda YAR SAĞLAM

Doç. Dr. Bahar BÜYÜKKARAGÖZ

Doç. Dr. Funda TAMER

Doç. Dr. Ramazan KOZAN

Doç. Dr. Hacer DOĞAN VARAN

Doç. Dr. Gözde İNAN

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Murat ÖKTEM

Dr. Öğr. Üyesi Cansu ÖZBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Gözde TAHTACI

Dr. Öğr. Üyesi Kerem ATALAR

Dr. Öğr. Üyesi Alper ÖZKÖK

Dr. Öğr. Üyesi Muammer Melih ŞAHİN

Öğr. Gör. Dr. Volkan MEDENİ

Fakülte Sekreteri

Mehmet ÖNDER

Dış İlişkiler Birim Sorumlusu

Nergis ÇAMKERTEN

G.Ü. Araştırma ve Uygulama Merkezi      (Kalite Direktörlüğü Birim Sorumlusu)

Gülşah Şakoğlu

Fakülte Öğrenci Temsilcisi

Sait Sönmez

background image