Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Öğretim Üyesi

Anabilim Dalı / Bilim Dalı

Prof. Dr. Ebru ARHAN

BAŞKAN

GÜTF  Çocuk Sağlığı  ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nöroloji BD.

Doç. Dr. Gökçe Sevim ÖZTÜRK FİNCAN

BAŞKAN YARDIMCISI

GÜTF Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Aylin SEPİCİ DİNÇEL

BİLDİRİMLERDEN SORUMLU ÜYE

GÜTF Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU

ÜYE

GÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 

 

Prof. Dr. Mehmet Ali ERGÜN

ÜYE

GÜTF Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ö. Sezai LEVENTOĞLU

GÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Çiğdem ÖZER

ÜYE

Fizyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Müge AYDOĞDU

ÜYE

GÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU

ÜYE

Sağ. Bil. Ünv.Ankara Eğt. ve Arş. Hast. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Doç. Dr. Hamit KÜÇÜK

ÜYE

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Romatoloji BD.

Dr. Öğr. Üyesi Halit Nahit ŞENDUR

ÜYE

GÜTF Radyoloji Anabilim Dalı

 

Öğr. Gör. Dr. İrem EKMEKÇİ ERTEK

ÜYE

GÜTF Psikiyatri Anabilim Dalı

 

Öğr. Gör. Dr. Cansu ÖZBAŞ

ÜYE

GÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Av.İpek GÜVENÇ

ÜYE

Ankara Barosu  (*)

Nejla CAN GÜLER

ÜYE

Sivil Temsilci  (*)

background image