Fakültemizde Kullanılan Formlar

TEBLİĞ TEBELLÜĞ BELGESİ

AKADEMİK ATANMA VE YÜKSELTİLME KRİTER BAŞVURU DOSYASI DİLEKÇESİ

AİLE YARDIM BİLDİRİMİ

TEZ TESLİM FORMU

Akademik Performans Degerlendirme Cetveli

Akademik performans formu

GEÇİM İNDİRİMİ

Hususi (Yeşil) Damgalı Pasaport Talep Formu için tıklayınız... FORMDAKİ KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ HARİCİNDEKİ BOŞLUKLAR ŞEKİLDE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ DOLDURULACAKTIR. 

(Yeni bir düzenleme yapılana kadar kullanılacak pasaport formu) (Bilgisayar ortamında, şahsi olarak doldurulması gerekmektedir. ) ** Sağ üst kısımdaki tarih boş bırakılacaktır.  **Formda herhangi bir eksiltme yapılmamalıdır.**Arkalı - önlü tek sayfa halinde  çıktı alınmalıdır.** Birim amiri kısmında  müdahale edilemediği için Dekanlık makamındaki sekreterler tarafından Dekan'ın isim kaşesi basılmalı ve ayrıca , yetkili amir kısmı ve mühür rektörlükte imzalatılacaktır.

Yurtiçi / Yurtdışı Görevlendirmeye İlişkin Başvuru Formu (Değişen son yönergeye göre talep edilecek görevlendirmelerde kullanılacak form)  (Görevlendirme tarihine katılım günleri, Etkinlik tarihine ise etkinliğin resmi günleri yazılmalıdır.)

Yurtdışı İzin Dilekçesi (İzin formu gelmeden işlem yapılamamaktadır. ((Haftasonu izni hariç.)))

Tez Sınav Tutanağı  ( Üyelerden biri kurum dışından olacaktır.)

İzin Formu  ( Öğretim Elemanının imzasını takiben Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanlığı imzasından sonra Dekanlığımıza gönderilecektir.)

Mal Bildirim Formu

Kimlik bilgi formu

C PUANLARI ÇİZELGESİ

YETERLİLİK FİŞİ

UZMANLIK EĞİTİMİNİ BİTİRME SINAV TUTANAĞI(2 ve 3. sayfaları el ile 1 -4- 5 ve 6. sayfaları elektronik ortamda doldurunuz)

Emeklilikte Banka Tercih Dilekçesi

Çalışma Belgesi Dilekçesi