Program Development and Evaluation Board

Prof.Dr.I.İrem BUDAKOĞLU, Başkan                                      Tıp Eğitimi ve Bilişimi A.D.

Prof.Dr.F.Sedef TUNAOĞLU                                                   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Prof.Dr.Aylar POYRAZ                                                            Tıbbi Patoloji A.D.

Prof.Dr.Yasemin ERTEN                                                          İç Hastalıkları A.D.

Prof. Dr. Şeminur HAZNEDAROĞLU                                      İç Hastalıkları A.D.

Prof.Dr.Güçlü PINARLI                                                            Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Prof.Dr.Ziya ANADOL                                                              Genel Cerrahi A.D.

Prof.Dr. Alparslan ŞENKÖYLÜ                                                Ortopedi ve Travmatoloji A.D.

Prof. Dr. İlker ŞEN                                                                    Üroloji A.D.

Prof. Dr. Bülent CENGİZ                                                           Nöroloji A.D.

Doç. Dr. Sevil ÖZGER İLHAN                                                   Tıbbi Farmakoloji A.D.

Doç. Dr. Özlem COŞKUN                                                         Tıp Eğitimi ve Bilişimi A.D.

Dr. Öğr. Üyesi Burcu KÜÇÜK BİÇER, Raportör                        Tıp Eğitimi ve Bilişimi A.D.

 

 

PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME ALT KURULU

Prof.Dr.I.İrem BUDAKOĞLU                                                       Tıp Eğitimi ve Bilişimi A.D.

Prof.Dr.M. Anıl ONAN                                                                  Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

Prof.Dr.Seçil ÖZKAN                                                                   Halk Sağlığı A.D.

Doç. Dr. Özlem COŞKUN                                                           Tıp Eğitimi ve Bilişimi A.D.

background image