Uygulama Araştırma

TÜBİTAK PROJELERİ

 

1-      TÜBİTAK TAG-047 Tübitak Projesi. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Adnan Menevşe. “Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile M.tuberculosis’in erken teshisi.” (1995)

2-      SBAG-1555 TÜBİTAK Projesi. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Adnan Menevşe. “Türkiye’de alkol bağımlılarında dopamin D2 reseptör gen lokusu polimorfizmlerinin Taql enzimi kullanılarak PCR yöntemi ile belirlenmesi.” (1998)

3-      SBAG 110S137 TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ece Konaç. “İnsan Mesane Kanseri Hücre Hattında (T24) Wnt Antagonistlerinin Epigenetik Düzenlenmelerle Apoptoz Yolağındaki Genlerin İfade Edilmesine Olan Etkileri.” (2010-2011)

4-      TÜBİTAK 1002 Projesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Sevda Menevşe. “Kolon Kanser Hücre Hatlarında Akt ve ERK1/2 inhibitörlerinin apoptotik ve anti-proliferatif etkilerinin araştırılması.” (2011 - Devam ediyor)


DEVAM ETMEKTE OLAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ BAP PROJELERİ

  
1-Proje Yürütücüsü:
 Prof. Dr. Adnan MENEVŞE

01-2010/79 Aşırı aktif mesaneli çocuklardaki ilgili gen polimorfizmlerinin antikolinerjik tedaviye etkisi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 02.07.2010

 

2-Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Adnan MENEVŞE

01-2010/78 Yara yaşı tayininde apoptotik yolaktaki ilgili genlerin ifadelenmesi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 02.07.2010

 

 

3-Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Adnan MENEVŞE

01-2010/86 Everolimus’un Berrak Hücreli Over Kanserli Hücre Hattında PTEN/ mTOR/ VEGF Sinyal Yolağındaki Etkilerinin Apoptotik Düzeyde Araştırılması

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 02.07.2010

 

4-Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Adnan MENEVŞE

01-2010/26 Sisplatin-Dirençli HEp-2 Larinks Kanseri Hücre Hattında, Reseptör Tirozin Kinaz İnhibitörü SU14813 İle sisplatin’in Apoptotik Etkilerinin Araştırılması

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 01.06.2010

 

5-Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Sevda MENEVŞE

01-2010/68 Tiroid kanser hücre hatlarında Timokinon ve Genistein’in telomeraz aktivitesi ve apoptozis üzerine etkisi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 02.07.2010

 

6-Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Abdullah EKMEKÇİ

01/2010-77 B16-F10 hücrelerinde flavopiridol ve okzaliplatin’in ve bu hücrelerin aktarıldığı C57BL6 farelerinde flavopiridol’ü apoptoz sinyal yolağına etkileri

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 02.07.2010

 

7-Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Abdullah EKMEKÇİ

01/2010-77 Akciğer kanser kök hücreleri ve Notch sinyal yolağı.

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 01.06.2010

 

8-Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Abdullah EKMEKÇİ

01/2010-13 Glioblastoma hücre hattında kanser kök hücreleri ve bu hücrelerin kemoterapi direnci

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 01.06.2010

 

9-Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ece KONAÇ

01-2010/21 Renal Hücre Karsinoma Hücre Hattında Wnt Sinyal Yolağı Antagonistlerinin Metilasyon Aracılığıyla Apoptoz Üzerine Etkileri

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 01.06.2010

 

10-Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ece KONAÇ

01-2010/24 Renal Hücreli Karsinomda Dolaşımsal DNA Metilasyon Belirteçleri

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 01.06.2010

 

11-Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ece KONAÇ

01-2010/74 Prostat Hücre Hattında Jak/Stat3 Yolağının Anjiojenezdeki Rolü

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 02.07.2010

 

12-Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Dr. Hacer İlke ÖNEN

01-2010/23 Malign Plevral Mezotelyoma ve Plevral Mezotel Hücre Serilerinde mTOR ve NFkB Aktivitesinin Baskılanmasının Hücreler Üzerine Olan Etkisi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 01.06.2010

 

13-Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Dr. Hacer İlke ÖNEN

01-2010/39 Pankreatik kanser hücre serisinde histon deasetilaz (HDAC) inhibitörlerinin proliferatif ve apoptotik sinyal yolaklarındaki genler üzerine olan etkileri

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 01.06.2010

 

14-Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Cüneyt KURUL

01/2010-04 Deneysel akut akciğer iskemi-reperfüzyon yaralanmasında everolimus’un inflamatuar sistem, akciğerhistopatolojisi ve gen ifadesi üzerine etkileri

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 01.06.2010

 

15-Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Sinan SÖZEN

01/2010-25 Renal hücreli karsinomda VHL, TIMP-3 ve RASSF1A genlerinin transkriptomik düzeyindeki ifadeleri

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 01.06.2010

 

16-Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Fikret İLERİ

01/2010-57 Nazal polip dokusunda NAG-1 (nonsteroidal antienflamatuar ilaç ile aktive olan gen) ekspresyon (ifadelenme) seviyelerinin belirlenmesi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 01.06.2010

 

16-Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Serhat GÜROCAK

01/2010-15 Deneysel varikosel modelinde uygulanan farklı mikrocerrahi tekniklerin ve L-Karnitin tedavisinin moleküler düzeyde spermatogenez üzerine etkisi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 01.06.2010

 

17-Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Sultan BAYTAŞ

02-2011/09 İndolilakrilamit Türevi Bileşiklerin Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 2011

18-Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Abdullah İrfan TAŞTEPE

01/2011-21 Epigenetik işlergelerdeki değişimler ile küçük hücreli dışı akciğer kanseri gelişimi arasındaki ilişkinin belirlenmesi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 2011

 

19-Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Meltem BAHÇELİOĞLU

01/2011-29 Konvansiyonel ve pattern scan lazer sistemleri ile oluşturulan lazer yanıkları sonrası fare retinasında oluşan VEGF seviyelerinin incelenmesi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 2011

 

20-Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Selçuk ASLAN

01/2011-08 Toksoplamozis enfeksiyonunun şizofreni ve bipolar bozuklukta yaygınlığı ve sitokin gen polimorfizmi ile ilişkisi

PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 2011

ÖDÜLLER

 

1-      1981 yılı Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü - Prof. Dr. Adnan Menevşe

2-      Berna Arlı, Ceyla İrkeç, Sevda Menevşe, Akın Yılmaz, Ebru AlpMultipl sklerozlu hastalarda Fraktalkin gen reseptör polimorfizmi, 44. Ulusal Nöroloji Kongresi 11–16 Kasım 2008, Antalya (Poster Dalında 3. lük ödülü) 

3-      Akın Yılmaz, Hacer İlke Önen, Ebru Alp, Ece Konaç, Sevda Menevşe, Abdullah Ekmekçi, Adnan Menevşe,MDA-MB-231 Hücre Hattında 5-Fluorourasil ve Lökoverin Kombinasyonunun Sisplatin- Uyartılı Apoptozisi Arttırıcı Etkisi, XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Bodrum (Poster dalında 1. lik Ödülü)

4-      Ümit Korucuoğlu, Aydan Biri, Ece Konaç, Ebru Alp, İlke Önen, Mustafa İlhan, Esengül Türkyılmaz, Ahmet Erdem, Mehmet Erdem, Sevda Menevşe, Açıklanamayan infertilite olgularında endometriumdaki imprint genlerin ekspresyonu, XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Bodrum (Poster dalında 2. lik Ödülü)

5-      Ümit Korucuoğlu, Aydan Biri, Ece Konaç, Ebru Alp, İlke Önen, Mustafa İlhan, Esengül Türkyılmaz, Ahmet Erdem, Mehmet Erdem, Sevda Menevse, Açıklanamayan infertilite olgularında endometriumdaki imprint genlerin ekspresyonu, 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Girne, KKTC (Sözlü bildiri dalında 3. lük Ödülü)

background image