Tıbbi Biyoloji

Anabilim dalımız, 1979’da AİTİA’ya bağlı olarak kurulan tıp fakültesinde  “moleküler biyoloji” olarak, 1982’de ise YÖK yasasıyla kurulan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde “Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı” olarak yerini almıştır. Kuruluş aşamasında lisans dersleri, ilk atanan öğretim üyemiz Dr. Adnan Menevşe tarafından 1 Ocak 1980 tarihinden itibaren moleküler biyoloji dersleri olarak verilmeye başlanmıştır. Anabilim dalımızın ikinci öğretim üyesi Eylül 1980 yılında atanmış olan Dr. Sevda Menevşe'dir. Dr. Sevda Menevşe hocamız Dr. Adnan Menevşe ile birlikte uzun süre tıp fakültesi dönem I tıbbi biyoloji-genetik ve dönem I ve II biyokimya dersleri ve eczacılık fakültesinde tıbbi biyoloji-genetik derslerini vermişler, ayrıca Dr. Sevda Menevşe bir süre biyokimya rutin laboratuvarının sorumluluğunu da üstlenmiştir. Anabilim dalımızın zor koşullarda yarıştığı 36 yıllık geçmişinde yer alan bu üç öğretim üyemizin sonuncusu 1989 yılında atanan ve anabilim dalımızın ilk asistanı olarak 1981 yılında göreve başlayan Dr. Abdullah Ekmekçi’dir (Diğer asistanlar Gürsel Orhan ve B. Ufuk Şakül’dür). Dr. Abdullah Ekmekçi atandığı yıldan bu yana tıp fakültesi tıbbi biyoloji-genetik derslerinin yanında 1992 -2000 arasında Eczacılık Fakültesi’nde tıbbi biyoloji-genetik derslerini vermiştir. Anabilim dalımızın diğer öğretim üyelerine gelince, anabilim dalımızın ümit dolu geleceğini oluşturan ve anabilim dalımızda yetişen genç öğretim üyelerimizden Dr. Ece Konaç 2005 yılında, Dr. H. İlke Önen ise 2009 yılında anabilim dalımıza katılmışlardır.

İlk anabilim dalı başkanımız Dr. Adnan Menevşe’dir (1980-1990 ve 2006-2009). Sonraki yıllarda 1990-2003 ve 2009-2015 yılları arasında Dr. Sevda Menevşe, 2003-2006 ve 2015-2018 yılları arasında Dr. Abdullah Ekmekçi, Eylül 2018'den itibaren Dr. Ece Konaç Anabilim Dalı Başkanlığını üstlenmiştir

Anabilim dalımız, kuruluşundan bu yana geçen 38 yıllık akademik sürecinde 43 yüksek lisans ve 39 doktora öğrencisi mezun etmiş, 1991-2000 yılları arasında beş araştırma görevlisine ihtisas yaptırmıştır. Anabilim dalımız kadrosunda halen tam zamanlı olmak üzere iki profesör, iki doçent, bir uzman (Dr. Atiye Seda Yar Sağlam), 40/a ile görevli iki doçent, ve ÖYP kapsamında yedi araştırma görevlisi çalışmakta, pek çok yüksek lisans ve doktora öğrencimiz akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Temel bilimler binasının 4. katında anabilim dalımızın sorumluluğunda bulunan araştırma laboratuvarlarımız, 1991-2003 yılları arasında kuruluşunda Dr. Sevda Menevşe’nin yer aldığı ve beş araştırma görevlisi doktorun ihtisas yaptığı rutin genetik laboratuvarları olarak da işlev görmüştür. Ancak yıllarca emekle oluşturulan ve 2012 yazında anabilim dalımızın tercihi dışında dönemin rektörünün insiyatifiyle Gölbaşı yerleşkesinde Yaşam Bilimlerine kaldırılan laboratuvarlarımız, 2016 güz döneminde yeni atanan dekan tarafından taşıttırılarak yeniden merkez yerleşkedeki eski katında yerini almıştır.

Anabilim dalımız lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim çalışmalarını, önemi gittikçe artan moleküler biyoloji ve genetik alanındaki gelişmelere paralel olarak güncelleştirip gerçekleştirmektedir. Olanakları ölçüsünde genellikle genomik, transkriptomik ve proteomik alanlara giren bilimsel araştırmalar yapan anabilim dalımız, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde “Tıbbi Biyoloji AD” olarak, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise “Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD” olarak çalışmalarına devam etmektedir.

 

ANABİLİM DALI BAŞKANLARIMIZ

Prof. Dr. Adnan MENEVŞE

1980-1990

Prof. Dr. Sevda MENEVŞE

1990-2003

Prof. Dr. Abdullah EKMEKÇİ

2003-2006

Prof. Dr. Adnan MENEVŞE

2006-2009

Prof. Dr. Sevda MENEVŞE

2009-2015

Prof. Dr. Abdullah EKMEKÇİ

2015-2018

Prof. Dr. Ece KONAÇ 2018-

 

img03-4    img03-1

 

AMAÇLARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ

Tıp Fakültesinde Moleküler Biyoloji ve Temel Genetiğin önemini, ilkelerini kavrayarak uygulama alanında kullanan hekimler yetiştirmek. Lisansüstü düzeyde araştırıcı, sorgulayıcı ve analiz yapabilen insan gücünü topluma kazandırmak. Bu anlamda Türk Üniversite yaşamına ve toplumun diğer uzmanlık gerektiren merkezlerine bilgiyi üreten, paylaşan ve teknolojiye uygulayan bireylerle katkıda bulunmayı hedeflemiştir.

 

 

 

background image