Personel

Ad ya da birime göre arama yapabilirsiniz.

Personel Foto

Doç. Dr. Gökhan KALKAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1975 yılında Samsun’da doğdu. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2005
yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalından uzmanlığını
aldı. 2009 yılında Kaliforniya Üniversitesi, San Francisco Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim dalından
yan dal uzmanlığını aldı. 20011 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
dalında yardımcı doçent oldu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. A. Can BAŞAKLAR

ÇOCUK CERRAHİSİ

1950 yılında Ankara’da doğdu. 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1980
yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında çocuk cerrahisi uzmanı
oldu. 1989 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak
atandı. 1990 yılında doçent, 1997 yılında profesör unvanını aldı. Alanında çok sayıda kitapları ve çevirileri
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. A. İrfan TAŞTEPE

GÖĞÜS CERRAHİ

1957 yılında Kadirli’de doğdu.1980 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun
oldu.1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde, göğüs ve kalp-damar cerrahisi ihtisası yaptı.
2000 yılında doçent, 2010 yılında profesör unvanını aldı. Akciğer kanserinin cerrahi tedavisi ve major hava
yolları cerrahisi alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Abdullah EKMEKÇİ

1952 yılında Güney’de doğdu. 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden
mezun oldu. 1984 yılında Gazi Üniversitesinde yüksek lisansını, 1988 yılında doktorasını tamamladı. 1988
yılında yardımcı doçent, 1993 yılında doçent, 2000 yılında profesör unvanını aldı. Mutasyon ve kanser
alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Abdülkadir BEDİRLİ

GENEL CERRAHİ

1965 yılında Düzce’de doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.
1997 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalından uzmanlığını aldı. 2003
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Yardımcı doçent oldu. 2005 yılında
aynı birimde doçent oldu. 2010 yılında profesör unvanını aldı. Cerrahi onkoloji ve minimal invaziv cerrahi
alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Adnan MENEVŞE

1946 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Fakültesi Biyoloji Bölümünden
1971 yılında yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. İngiltere Warwick Üniversitesi Moleküler Enzimoloji
dalında, 1973 yılında M. Sc. unvanı, 1977 yılında Moleküler Biyoloji alanında Ph. D. Unvanı aldı. 1980 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalına öğretim görevlisi olarak başladı.
1981 yılında aynı Anabilim Dalında yardımcı doçent, 1983 yılında doçent, 1988 yılında profesör oldu.
Genetik polimorfizmi, koku alma duyusu üzerinde moleküler çalışmalar ve atomik kuvvet mikroskobu alanında
çalışmaları bulunmaktadır. 1971-1977 yılları arasında Türk hükümetince burslu olarak İngiltere’de
lisans üstü çalışmalarda bulundu. 1981 yılında Eczacıbaşı Tıp Ödülünü kazandı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Adnan ABACI

1968 yılında Afyon’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991 yılında dönem birincisi olarak
mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında kardiyoloji ihtisasını tamamladı.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında 2000 yılında kardiyoloji doçenti
oldu. 22 yurtdışı, 50 yurtiçi yayını vardır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Afitap ANIL

Adana’da doğdu. 1979 yılında Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu.1986 yılında Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. 1992 yılında doçent, 2001
yılında profesör oldu. İki özgün kitabı, 5 Türkçe kitapta bölümü, 6 Türkçeye çevrilmiş kitapta bölümü, 66
yurtiçi ve yurtdışı yayını 65 yurtiçi ve yurtdışı bildirisi vardır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 5 yıl Dönem
II Koordinatörlüğü ve Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ahmet KÖYBAŞOĞLU

KULAK BURUN BOĞAZ

1958 yılında Elazığ’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1981 yılında mezun oldu. KBB ihtisasını
1986 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalında tamamladı. 1988-1990 yıllarında
Bayburt Devlet Hastanesinde, 1990-1995 yıllarında SSK Ankara Eğitim Hastanesinde KBB uzmanı olarak
görev yaptı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalında 1995 yılında yardımcı doçent, 1997
yılında doçent, 2003 yılında profesör unvanı aldı. 10 yurtdışı, 100’den fazla yurtiçi yayını ve bildirisi bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Ahmet DEMİRCAN

ACİL TIP

1967 yılında Ereğli’de doğdu. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001
yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında acil tıp uzmanı oldu. 2002 yılında
aynı alanda yardımcı doçent, 2010 yılında doçent unvanını aldı. Acil tıp alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ahmet ERDEM

1963 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Kadın Hastalıkları ve Doğum
uzmanlık eğitimini 1992 yılında tamamladı. Aynı üniversitede 1998 yılında yardımcı doçent, 2003 yılında
doçent, 2009 yılında profesör oldu. 20 yurtiçi ve 17 yurtdışı yayını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ahmet ÖZET

1960 yılında Eskişehir’de doğdu. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Gülhane
Askeri Tıp Akademisinde 1990 yılında iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 1994 yılında
GATA Tıbbi Onkoloji Bilim Dalında yardımcı doçent, 1995 yılında doçent oldu. 2001 yılında GATA’da profesör
kadrosuna atandı. 2010 yılında Gazi Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’na profesör olarak atandı.

Web

Personel Foto

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MAHLİ

ANESTEZİ

1948 yılında Carablus’ta doğdu. 1975 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1975-
1980 yılları arasında Almanya’da Anesteziyoloji ve Reanimasyon ihtisası yaptı. Almanya’da 1980-1983 yılında
anesteziyoloji uzmanı ve baş asistan olarak çalıştı. 1984 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında denklik aldı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji
ve Reanimasyon Anabilim Dalına 1984 yılında öğretim görevlisi, 1991 yılında yardımcı doçent olarak
atandı. Uzun süre KVC ve yoğun bakım ünitesinde çalıştı.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Ahmet KARAMERCAN

CERRAHİ

1970 yılında Kayseri’de doğdu. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1994
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında uzman unvanını aldı. 2001 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine yardımcı doçent, 2007 yılında doçent unvanını aldı. Halen Gazi Üniversitesi
Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ahmet Baran ÖNAL

Radyoloji

1968 yılında Ankara’da doğdu. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında
aynı üniversitede Radyoloji alanında tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı. 2002 yılında yardımcı doçent,
2006 yılında doçent unvanını aldı. Girişimsel radyoloji alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Ahmet Murad Hondur

2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığını tamamladı. 2012 yılında
yardımcı doçent unvanı aldı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında görev
yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ahmet Selim YURDAKUL

Göğüs Hastalıkları

1966 yılında Ankara’da doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde araştırma görevlisi
oldu. 2004 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında uzman doktor
olarak görev yapmaya başladı. 2007 yılında doçent unvanını aldı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Torasik
Onkoloji Ünitesinde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Akciğer kanseri, pulmoner nodül,
astım ve allerjik hastalıklar, bronkoskopi ve bronkoskopik girişimler, endobronşiyal ultrasonografi (ebus),
endobronşiyal tedaviler alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Akif Muhtar ÖZTÜRK

ORTOPEDİ

1969 yılında Malatya’da doğdu. 1995’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden (İngilizce) mezun oldu.
Ortopedi ve Travmatoloji eğitimini 1997-2002 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Ana Bilim Dalında tamamladı. 2002 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
5. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde başasistan olarak göreve başladı. Bir yıl süre ile Singapore General
Hospital‘da El cerrahisi Anabilim Dalında çalıştı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji
ABD’na yardımcı doçent, 2009 doçent unvanı aldı. Ağırlıklı olarak el ve üst ekstremite cerrahisi ile temel
bilimler araştırma konularıyla ilgilenmektedir.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Alev HASANOĞLU

ÇOCUK SAĞLIĞI

1947 yılında İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1969 yılında mezun oldu. Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 1973 yılında Çocuk Sağılğı ve
Hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede 1980 yılında doçent, 1988 yılında profesör
oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında göreve başladı.
Aynı bölümde 1994 yılında Pediatri Anabilim Dalı Başkanlığına seçildi. Birçok uluslararası ve ulusal
yanını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ali YENER

1949 yılında Pamukova’da doğdu. 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
1979 yılında yüksek lisansını, 1979 yılında doktorasını Hacettepe Üniversitesinde tamamladı. 1985 yılında
yardımcı docent, 1990 yılında docent, 1996 yılında profesör unvanını aldı. Göğüs ve kalp damar cerrahisi
alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Ali Turgay ÇAVUŞOĞLU

ORTOPEDİ

1965 yılında Ankara’da doğdu. 1988 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1993 yılında
Sağlık Bakanlığı SSK Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dalında uzmanlığını tamamladı. 2010 yılında doçent unvanını aldı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Ali Yusuf ÖNER

Radyoloji

1997 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında uzmanlığını tamamladı. 2008
yılında doçent unvanını aldı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ

ORTOPEDİ

1971 yılında Mardin’de doğdu. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından uzmanlığını aldı. 2005 yılında
Hong Kong Üniversitesi Tıp Fakültesinde Clinical Fellow olarak omurga cerrahisi eğitimi aldı ve aynı
yıl yardımcı doçent oldu. 2007 yılında doçent unvanını aldı. 2008 yılında Deformity Panel Bursu ile Oslo
Rikshospital ve Barcelona Vall d’Hebron Hastanelerinde omurga cerrahisi konusunda çalıştı. 2010 yılında
APOA Soichi Kokubun Bursu ile Tohoku Üniversitesinde omurga cerrahisi konusunda çalıştı. Omurga cerrahisi
ve temel bilimler araştırma konularında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Alper CEYLAN

KULAK BURUN BOĞAZ

1973 yılında Yozgat’ta doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. KBB
ihtisasını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalında 2001 yılında tamamladı. 2001-2003 yılları
arasında aynı bölümde uzman doktor olarak görev yaptı. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB
Anabilim Dalında yardımcı doçent, 2009 yılında doçent oldu. 50’den fazla yurtiçi ve yurtdışı yayını ve
bildirisi bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Dr. Öğr. Üyesi Anıl AKTAŞ TAPISIZ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1974 yılında Mersin’de doğdu. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2004 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında yüksek lisansını, 2010
yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalında yan dal uzmanlığını
tamamladı. 2008 yılında yardımcı doçent unvanı aldı. Rotavirüs enfeksiyonları, çocukluk çağı pnömonileri,
yenidoğan sepsisi ve çocuklarda hastane enfeksiyonları ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Arzu BAKIRTAŞ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1969 yılında doğdu. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında Dr.
Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı oldu. 2001-
2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve Astım Bilim Dalında çocuk alerji yan
dal ihtisası yaptı. 2007 yılında doçent oldu. Çocuklarda astım, alerjik nezle, bronş hiperreaktivitesi, solunum
yolu infl amasyon göstergeleri, kronik öksürük alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Arzu OKUR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1999 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2004 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalında uzmanlığını tamamladı. 2011 yılında yardımcı doçent unvanını aldı.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Asife ŞAHİNARSLAN

1999 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2005 yılında Kardiyoloji Anabilim Dalında
ihtisasını tamamladı. 2011 yılında doçent unvanı aldı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji
Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Aslı KURUOĞLU

Psikiyatri

1966 yılında doğdu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında Gazi
Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 1997 yılında yardımcı doçent, 2002
yılında doçent, 2009 yılında profesör unvanını aldı. Alkol bağımlılığı, yeme bozuklukları ve psikoterapiler
alanında çalışmaları vardır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Atiye ÇENGEL

1979 yılında Hacettepe Universitesi Eskişehir Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1984 yılında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesinde iç hastalıkları uzmanı, 1989 yılında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinde Kardiyoloji
uzmanı oldu. 1989 yılında Gazi üniversitesi Tıp Fakültesinde doçent, 1997 yılında profesör oldu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Avni BABACAN

ANESTEZİ

1955 yılında Yozgat Çekerek’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1979 yılında mezun oldu.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalında Anesteziyoloji ihtisasını
1988 yılında bitirdi. Aynı yerde öğretim görevlisi olarak çalışmasına devam etti. 1995 yılında doçent, 2002
yılında aynı üniversitede profesör oldu. 12 yurtdışı, 53 yurtiçi yayını, 8 kitap ve kitap bölümü bulunmaktadır.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji (Ağrı) Bilim Dalı Başkanı olan Babacan, kanser ve kanser dışı
kronik ağrı ve tedavisi konularıyla ilgilenmekte.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Aydan BİRİ

1965 yılında Van’da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1988-1993
yıllarında SSK Ankara Doğumevi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistanı, 1993-1996 yıllarında Niğde
Devlet Hastanesinde uzman doktor, 1996-2001 yıllarında TCDD Ankara Hastanesinde uzman doktor
olarak çalıştı. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında
yardımcı doçent, ....yılında doçent unvanı aldı. 1997 yılında University of Southern California School of
Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology’de gözlemci olarak bulundu. Halen Kadın Hastalıkları
ve Doğum Cerrahi ABD’de Profesörlük görevine devam etmektedir.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Aydan BABÜL

1946 yılında Ankara’da doğdu. 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıbbi Teknoloji
Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesinde
genel fizyoloji bilim uzmanlığını, 1979 da fizyoloji doktorasını tamamladı, 1980 yılında GÜ Tıp Fakültesine
geçerek öğretim üyesi, 1987 yılında fizyoloji doçenti oldu. 1994 yılında profesör unvanını aldı. Histamin,
yara iyileşmesi, taurin, oksidan stress, leptin, apoptozis konularında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Aydın PAŞAOĞLU

CERRAHİ

1948 yılında Kerkük’te doğdu. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1978 yılında
yüksek lisansını tamamladı. 1982 yılında yardımcı doçent, 1983 yılında doçent, 1989 yılında profesör
unvanını aldı. Nöroonkoloji ve spinal cerrahi alanında çalışmaları bulunmaktadır

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Aydın DALGIÇ

CERRAHİ

1963 yılında Çankırı’da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında
İngiltere Birmingham Üniversitesi Transplantasyon ve Hepatobilier Cerrahi Ünitesinde ihtisaslarını
tamamladı. 1995 yılında SSK Dışkapı Ankara Hastanesinde ve 1996 yılında Gazi Üniversitesi Transplantasyon
Merkezlerinin kurulmasında görev aldı. 1998 yılında Japonya Kyoto Üniversitesi Transplantasyon
ve Hepatobilier Cerrahisi Merkezinde gözlemci olarak bulundu. 1999-2001 yılında Wisconsin Üniversitesi
Transplantasyon Merkezinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış
ve toplantılarda sunulmuş çok sayıda çalışması ve kitap bölüm yazarlıkları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. AYFER KELEŞ

ACİL TIP

1971 yılında Ayaş’ta doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılında
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında acil tıp uzmanı oldu. 2003 yılında aynı
alanda yardımcı doçent, 2010 yılında doçent unvanı aldı. Acil tıp alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ayla GÜLEKON

Deri ve Zührevi Hastalıklar

1958 yılında Ermenek’te doğdu. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1988
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden tıpta uzmanlık unvanını aldı. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesinde yardımcı doçent, 1991 yılında doçent, 1998 yılında profesör unvanını aldı. Psöriasis, dermatolojik
cerrahi ve genel dermatoloji alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Aylar POYRAZ

Tıbbi Patoloji

1962 yılında Rize’nin Pazar ilçesinde doğdu. 1986 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
1996 yılında Gazi Üniversitesinde Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında uzmanlığını tamamladı. 2000
yılında yardımcı doçent, 2005 yılında doçent, 2010 yılında profesör unvanı aldı. Endokrin ve Pediatrik Patoloji
alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Aynur OĞUZ

ONKOLOJİ

1948 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1973 yılında tıp doktoru, 1978
yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu. Aynı fakültede uzman başasistan olarak çalıştı. Cumhuriyet
Üniversitesinde 1983 yılında yardımcı doçent, 1986 yılında doçent oldu. 1990 yılında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına atandı. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Ünitesinde rotasyon yaptı. 1991 yılında Pediatrik Onkoloji Bilim Dalını kurdu.
1993 yılında MD Anderson Cancer Center (Houston/ Amerika) Pediatrik Onkoloji kliniğinde çalıştı. 1995
yılında profesörlüğe atandı. Pediatrik onkoloji uzmanı da olan Oğuz’un, 54 yurtdışı, 50 yurtiçi yayını, 70
yurtiçi ve yurtdışı bildirileri ve iki kitap bölümü bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Aysel ARICIOĞLU

1949 Yılında Erzurum’da doğdu. 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden yüksek lisanslı
olarak mezun oldu. 1983 yılında Gazi Üniversitesinde doktorasını tamamladı. 1987 yılında yardımcı
doçent, 1988 yılında doçent, 1994 yılında profesör unvanını aldı. Lipidler, oksidatif stres, stres proteinleri,
yağ dokusu hormonları alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Aysu ÇAMURDAN DUYAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1969 yılında Ankara’da doğdu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı Anabilim Dalından uzmanlığını aldı. 2003
yılında öğretim görevlisi, 2007 yılında yardımcı doçent oldu. 2008 yılında doçent oldu. Sosyal pediatri
alanında çalışmaları mevcuttur.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Aysun BİDECİ

ÇOCUK SAĞLIĞI

1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Zorunlu hizmetinin ardından 1989 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak
başladı. 1995 yılında aynı kurumdan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Pediatri Endokrinoloji
yan dal ihtisasını tamamladı. Aynı üniversitede 200 yılında yardımcı doçent, 2002 yılında doçent oldu.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Ayşe GÜLŞEN

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

1968 yılında Eskişehir’ de doğdu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun
oldu. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim dalından uzmanlığını aldı.
2001 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalında yardımcı doçent
olarak çalıştı. 2004 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim
Dalı Kraniyofasiyal Cerrahi Çalışma grubunda Ortodontist olarak çalışmaktadır. Dudak damak yarıkları ve
ortognatik cerrahi alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ayşe DURSUN

Tıbbi Patoloji

1961 yılında Konya’da doğdu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1990 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 1992 yılında
yardımcı doçent, 1994 yılında doçent, 2000 yılında profesör unvanı aldı. Gastrointestinal sistem patolojisi
alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ayşe BİLGİHAN

1966 yılında doğdu. 1989 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 1995 yılında yardımcı
doçent, 1997 yılında doçent, 2003 yılında profesör unvanını aldı. Serbest radikaller ve hastalıklarla
ilişkisi alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ayşe SERDAROĞLU

NÖROLOJİ

1954 yılında Konya’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1979 yılında mezun oldu. Ankara
Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını 1985 yılında tamamladı. 1993 yılında Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanlığını aldı. 1994 yılında doçent, 2000 yılında
profesör oldu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ayşe KALKANCI

MİKROBİYOLOJİ

1970 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 2000 yılında doktorasını tamamladı. Aynı üniversitede 2000 yılında
öğretim görevlisi, 2004 yılında yardımcı doçent oldu. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalında doçent olarak görevine devam etmektedir.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ayşe Banu ÇAYCI SİVRİ

1965 yılında doğdu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.1995 yılında gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D.’da uzman oldu. 1998 yılında aynı bölümde yardımcı doçent
doktor 2003 yılında ise doçent oldu. 2004-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi
Hastanesi Laboratuarlar Koordinatörü ve Merkez Laboratuarı Sorumlusu oldu. 2011 yılında profesör unvanını
aldı. İlgi alanları, yaşlanma, kanser gelişimi,obezite, akupunkturdur.SCI’ de kayıtlı 63 adet makalesi,
bir kitap çevirisi, 200’den fazla kongre bildirisi vardır. Türk Klinik Biyokimya Derneği Ankara Şubesi
başkanıdır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ayşe Deniz OĞUZ

ÇOCUK SAĞLIĞI

1958 yılında Ankara’da doğdu. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1989 yılında
Gazi Üniversitesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığını, 1995 yılında çocuk kardiyoloji yan
dal ihtisasını tamamladı. 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör unvanı aldı. Ekokardiyografi, akut
romatizmal ateş, pulmoner hipertansiyon alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Ayşe G. Canseven KURŞUN

1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında 1993 yılında yüksek lisansını, 1998 yılında doktorasını
tamamladı. Aynı üniversitede 1992 yılında öğretim görevlisi, 2003 yılında yardımcı doçent, 2009
yılında doçent oldu. 12 yurtdışı ve 6 yurtiçi yayını, bir uluslararası kitap bölümü, 48 yurtdışı ve 22 yurtiçi
bildirileri bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ayşe Tana ASLAN

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1970 yılında Ankara’da doğdu. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında
Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını aldı. 2002-
2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Ünitesinde yan dal
ihtisası yaptı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalını kurdu. 2007 yılında
doçent oldu. Çocuk Göğüs Hastalıkları alanında çalışmaları bulunmaktadır

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Ayşegül ATAK YÜCEL

1966 yılında Balıkesir’de doğdu. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinden mezun
oldu. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde immünolojide doktorasını tamamladı.
2002 yılında yardımcı doçent ve 2007 yılında doçent unvanını aldı. Temel immünoloji (immünolojik yöntemlerin
oluşturulması, sitokinler, yara iyileşmesi, enfl amasyon, neopterin, vb.), farmakolojik immünoloji,
enfeksiyon immünolojisi (hepatit B, CMV, rubella, vb), klinik tıpta (otizm, lösemi, infertilite, vb.) immünolojik
mekanizmalar alanlarında çalışmaları mevcuttur.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ayşegül ÖZDEMİR

Radyoloji

1965 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1989 yılıdna mezun oldu. Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında 1994 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı. Dr. Zekai
Tahir Burak Kadın Hastanesinde bir yıl uzman radyolog olarak çalıştı. Gazi niversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji
Anabilim Dalında 1996 yılında öğretim görevlisi, 1999 yılında yardımçı doçent, 200 yılında doçent
oldu. Başlıca çalışma alanı meme radyoljisidir. 45 yutiçi ve yurtdışı yayını bulunmaktadır. Türk Radyoloji
Derneği ve Kültür Vakfı üyesi, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi editörüdür.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Aytuğ ÜNER

1961yılında Alaca’da doğdu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1984-1986
yılları arasında pratisyen doktor, Numune Hastanesi Metabolizma Kliniği Yoğun Bakım Üniteleri Laboratuar
Kurucu ve Sorumlusu, asistan doktor olarak görev yaptı. 1991-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı yan dal ihtisası ve iç hastalıkları uzmanlığını tamamladı.
Uzman doktor olarak bir süre görev yaptı ve 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji
Bilim Dalına yardımcı doçent olarak başladı. 1997 yılında doçent oldu. Ankara Medikal Onkoloji Derneği,
ESMO, Tıbbi Onkoloji Derneği üyelikleri vardır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. B. Bülent MENTEŞ

CERRAHİ

1963 yılında İstanbul’da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1993
yılında Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalından uzmanlığını aldı. 1995 yılında aynı
birimde öğretim görevlisi oldu. 1997 yılında aynı birimde yardımcı doçent oldu. 2000 yılında doçent oldu.
2006 yılında profesör unvanını aldı. Kolorektal ve minimal invaziv cerrahi alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Dr. Öğr. Üyesi Bahriye SIVAR

1976 yılında Ankara’da doğdu. 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik
Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Anabilim Dalında
yüksek lisansını, 2008 yılında doktorasını tamamladı. 2010 tarihinde yardımcı doçent unvanını aldı.
Elektromanyetik alanlar ve biyolojik ve sağlık etkileri alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Behçet COŞAR

Psikiyatri

1964 yılında Kıbrıs’ta doğdu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında 1988 yılında araştırma görevlisi, 1993 yılında uzman olarak
aynı anabilim dalında göreve başladı. 1995 yılında arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim
Dalında yardımcı doçent, 1997 yılında doçent, 2003 yılında profesör unvanı aldı. Yurtiçi ve yurtdışı
çeşitli yayınları ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Eren ÇETİN

Radyasyon Onkolojisi

1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılında uzmanlığını tamamladı.
2007 yılında Osaka Üniversitesinde bulundu. 2011 yılında yardımcı doçent unvanını aldı. Halen Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Belgin KARAOĞLAN

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

1959 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1983 yılında mezun oldu. Ankara
Eğitim Araştırma Hastanesindeki uzmanlık eğitiminin ardından 1988 yılında uzman, 1992 yılında şef yardımcısı,
1997 yılında doçent oldu. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine klinik şefi olarak
1999 yılında ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalına profesör
olarak 2003 yılında atandı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Berati HASANREİSOĞLU

1947 yılında Mardin’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1970 yılında mezun oldu. Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında 1975 yılında ihtisasını tamamladı. Aynı üniversitede
yardımcı doçent ve 1982 yılında doçent oldu. 1983 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde
kurucu öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 1988 yılında profesör oldu. Dekan yardımcılığı, iki dönem
senato üyeliği yaptı. Türk Oſt almoloji Derneği (TOD) Ankara Şubesi Başkanlığı ve TOD Vitreoretinal Birim
Başkanlığı yaptı. Retina hastalıkları ve cerrahisi alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Berna GÖKER

1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini ikincilikle bitirdi. 1995 yılında iç hastalıkları (University
of Illinois-Amerika Birleşik Devletleri’inde), 1998 yılında romatoloji (Rush Univesity- Amerika Birleşik
Devletleri’inde) uzmanı oldu. 2000 yılından beri Gazi Üniversitesinde görev yapmakta. 2002 yılında doçent,
2007 yılında profesör unvanı aldı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Berrin GÜNAYDIN

ANESTEZİ

1965 yılında Kahramanmaraşta’ta doğdu. 1989 yılında Ankara Tip Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında
Gazi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalından uzmanlığını aldı. 2000 yılında aynı
birimde yardımcı doçent oldu. 2002 yılında doçent oldu. 2007 yılında profesör unvanını aldı. Ayrıca 1994-
2000 yılları arasında Gazi Eczacılık Fakültesinde farmakoloji doktorasi yaptı. Farmakoloji ve obstetrik
anestezi alanında çalısmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Berrin IŞIK

ANESTEZİ

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında Anesteziyoloji ve Reanimasyon
alanında uzmanlığını tamamladı. 2009 yılında doçent unvanını aldı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Bijen NAZLIEL

1964 yılında İstanbul’da doğdu. 1988 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD uzman oldu. 2002 yılında yardımcı doçent, 2003 yılında
doçent, 2009 yılında profesör unvanını aldı. Serebrovaskuler hastalıklar, elektrofizyoloji konularında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Bilkay BAŞTÜRK

1964 yılında İskenderun’da doğdu. 1988 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2003
yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında doktorasını
tamamladı. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine yardımcı doçent olarak atandı. 2006
yılında doçent unvanını aldı. Tümör ve transplantasyon immünolojisi alanında araştırma çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Billur DEMİROĞULLARI

ÇOCUK CERRAHİSİ

1966 yılında doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında Gazi
Üniversitesinde ihtisasını tamamladı. 2002 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında doçent, 2010 yılında profesör
unvanını aldı. Çocuk cerrahisi alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Birol DEMİREL

ADLİ TIP

1965 yılında Ankara’da doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlayarak adli tıp
uzmanı oldu. 2004 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent unvanını aldı. Adli tıp alanında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Bora KÜPELİ

Üroloji

1990 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.İhtisasını Göztepe ve Ankara Hastaneleri
Üroloji bölümünde yaptı.1996 yılında üroloji uzmanlığını aldı.2000 yılında yardımcı doçent, 2002 yılında
doçent unvanlarını aldı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Buket DALGIÇ

ÇOCUK SAĞLIĞI

1962 yılında Kayseri’de doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu. Zorunlu
hizmetin ardından 1990 yılında Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde Pediatri ihtisasını tamamladı. Pediatrik
Gastroenteroloji yan dal uzmanlığı eğitimini 1992-1995 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde
tamamladı. 1997 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Pediatri Anabilim Dalında çalışmaya başladı.
1999 yılında doçent unvanı aldı. ABD Wisconsin Üniversitesi Pediatri Gastroenteroloji- Beslenme ve
Transplantasyon Bölümlerinde bir yıl süre ile çalıştı. 2005 yılında profesörlüğe yükseldi.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Burhan AKSAKAL

Deri ve Zührevi Hastalıklar

1965 yılında Trabzon’da doğdu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. 1988 yılında
aynı fakültenin Dermotoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı. 1993 yılında uzmanlığını aldı.
1997 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermotoloji Anabilim Dalına doçent olarak atandı. 2002 yılında
doçent, 2007 yılında profesör oldu.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Burhanettin KAYA

Psikiyatri

1965 yılında doğdu. 1989 tarihinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996
yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalında psikiyatri uzmanlık eğitimini
tamamladı. 1998 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde yardımcı doçent, 2006 yılında doçent oldu.
Ruhsal travma, anksiyete bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, psikiyatrik epidemiyoloji, kognitif-davranışçı
psikoterapi alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Bülent SALMAN

CERRAHİ

1969 yılında Ağrı’da doğdu. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında İhtisasını tamamladı. 2003 yılında aynı
bölümde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2009 yılında yardımcı doçent, 2010 yılında doçent
unvanını aldı. Çoğunlukla karaciğer, safra yolları ve pankreas cerrahi ile ilgilenmektedir.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Bülent CENGİZ

1966 yılında doğdu. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1998 yılında Gazi Ünversitesi Tıp
Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında uzmanlığını tamamladı. 2006 yılında öğretim görevlisi olarak Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında çalışmaya başladı. 2009 yılında doçent unvanını aldı.
Klinik nörofizyoloji ve nöromuskuler hastalıklar konularında çalışmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Bülent AYTAÇ

GENEL CERRAHİ

1957 yılında Muş’ta doğdu. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1984 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında İhtisasını tamamladı. 1990 yılında doçent,
2010 yılında profesör unvanını aldı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Bülent BOYACI

1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1985 yılında dahiliye uzmanı,
1992 yılında kardiyoloji uzmanı oldu. 1992-1996 yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinde başasistan
olarak çalıştı. 1996 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında öğretim
görevlisi olarak göreve başladı. 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu. Türk Kardiyoloji Derneği
ve Avrupa Kardiyoloji Dernekleri üyesidir.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Can ÖZTÜRK

Göğüs Hastalıkları

1981 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1990 yılında doçent oldu. Ulusal ve uluslararası
birçok hakemli dergide editörlük, yayın kurulu üyeliği ve danışmanlık, 90 civarında bilimsel kongre,
sempozyum, panel konuşması, iki uluslararası kongre organizasyon sekreterliği görevlerini üstlenmiş,
iki kez ulusal kongre başkanlığı yaptı. 100’ün üzerinde yurtiçi ve yurtdışı yayını, 4 adet kitap editörlüğü,
birçok kitap bölümü yazarlığı vardır. Özellikle tütün kontrolü ve sigara ile ilişkili hastalıklar, inhalasyon
cihazları ve aerosol tedavileri, KOAH, pulmoner onkoloji alanları ile ilgilenmektedir.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Canan TÜRKYILMAZ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1963 yılında Konya’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Gazi
Üniversitesinde 1993 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını, 1998 yılında Neonatoloji yan dal
uzmanlığını tamamladı. Gazi Üniversitesinde 2002 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında doçent oldu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Candan ÖZOĞUL

1960 yılında doğdu. 1983 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. 1986
yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında yüksek lisansını, 1993
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında doktorasını tamamladı.
1997 yılında doçent, 2003 yılında profesör unvanını aldı. Embriyonik ve gelişkin hücre, doku ve organlarda
normal, patolojik, farmakolojik, fizyolojik etkileşimlerin elektron mikroskobik olarak ince yapı düzeyinde,
immünohistokimya ve histokimyasal teknikler uygulayarak histomorfolojik olarak değerlendirmek, hücre
kültürü ve moleküler teknikler, IVF uygulamaları çalışma alanlarıdır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Celal ILGAZ

1950 yılında Ankara’da doğdu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun
oldu. 1978 yılında Ankara Üniversitesinde doktorasını tamamladı. 1985 yılında yardımcı doçent, 1996
yılında doçent, 2003 yılında profesör unvanını aldı. Histoloji ve embriyoloji alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Cem YÜCEL

Radyoloji

1968 yılında Trabzon’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden1991 yılında mezun oldu. Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında 1996 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı. 1999
yılında aynı bölümde öğretim görevlisi, 2002 yılında doçent, 2007 yılında profesörlük unvanını aldı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Cemal ÇEVİK

1952 yılında Sivas’ta doğdu. 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.
1975 yılında Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı Biyokimya şefl iğinde uzmanlık eğitimini tamamladı. 1987 yılında
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden tıp doktoru unvanı aldı. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında yardımcı doçent, 1993 yılında doçent, 2000 yılında profesör
oldu. Kimya öğretmenliği, eczacılık, biyokimya uzmanlığı, öğretim görevliliği, bilimsel işlerden sorumlu
başkan yardımcılığı, başasistanlık, şef muavinliği, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı
bilimsel sorumlusu ve akupunktur kurs koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. cevikc@gazi.edu.tr

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Cemalettin ABAY

1963 yılında Mersin’de doğdu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1995
yılında Gazi Üniversitesinde mikrobiyoloji ihtisasını, 1997 yılında Gazi Üniversitesinde immünoloji doktorasını
tamamladı. 1997 yılında yardımcı doçent, 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör unvanını aldı.
İmmünoloji ve biyoteknoloji alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Cemalettin ÇELEBİ

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

1946 yılında Gerze’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1973 yılında mezun oldu. Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1979 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı. 1983 yılına kadar öğretim
görevlisi olarak çalıştı. 1983 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yardımcı doçent olarak göreve başladı.
Kazandığı Alexander Von Humbolt Vakfı bursu ile Almanya’da Medizinichen Hochschule Lübeck’de 16
ay süreyle mikrocerrahi ve intramedüller revaskülarizasyon konularında çalışmalar yaptı. Gazi Üniversitesinde
1987 yılında doçent oldu. ABD’de iki ay visitor olarak bulundu. 1993 yılında Plastic Surgery Education
Foundation bursuyla ABD’de Medical Collage of Wisconsin, The University of Alabama at Birmingham
ve Charlotte Plastic Surgery kuruluşlarında bulundu. 1994 yılında profesör oldu.

Web

Personel Foto

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KARAKAYA

TIP EĞİTİMİ

1998 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Bölümünde yüksek lisansını, 2010
yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktorasını tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Cengiz Bekir DEMİREL

ANESTEZİ

1964 yılında Kütahya’da doğdu. 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1992-1997
yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Aneteziyoloji ve Reanimasyon ihtisasını
tamamladı. 1997 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde uzman, 2001 yılında yardımcı doçent
oldu. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalıştı. 2003 yılından itibaren Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Aneteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında görev almakta. Demirel’in 22’si yurtiçi, 10’u
uluslararası olamk üzere toplam 32 makalede çalışmacı olarak yer aldı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ceyda KARADENİZ

ÇOCUK SAĞLIĞI

1955 yılında Eleşkirt’te doğdu. 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesinde,1982 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığını, 1991 yılında
çocuk onkoloji yan dal uzmanlığını tamamladı. 1992 yılında doçent, 2000 yılında profesör unvanı aldı.
Çocuk onkolojisi alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ceyla İRKEÇ

1951 yılında Samsun’da doğdu. 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı Üniversitede
1979 yılında nöroloji uzmanlığını, 1982 yılında mikrobiyoloji doktorasını tamamlayarak Londra’da
İnstitute of Neurology, Queen Sguare Neuroimmunlogy departmanında çalışmalarını sürdürdü. 1983 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı kuruluşunda çalışarak, elektrofizyoloji, klinik
nöroimmünoloji, multiple skleroz,başağrısı, demanspolikliniklerinin faaliyete geçmesinde aktif görev aldı.
Mutlipte skleroz, başağrısı, demans ERP ve nöroimmünoloji alanında yoğunlaşan 187 yurtiçi ve yurtdışı
yayını, 11 bilimsel ödül, bir kitap, 9 kitap bölümü bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Çağatay TAŞKIRAN

1997 yılında Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında uzmanlığını tamamladı. 2007 yılında
doçent unvanını aldı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında
görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Çağatay ÇİFTER

GENEL CERRAHİ

1957 yılında İstanbul’da doğdu. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1982
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalına araştırma görevlisi, 1987 yılında
Genel cerrahi uzmanı oldu. 1990 yılında üç ay süre ile ABD Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel
Cerrahi Kliniğinde gözlemci olarak bulundu. 1992 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Anabilim Dalına yardımcı doçent, 1996 yılında doçent oldu. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalına doçent olarak atandı. 2003 yılında profesör oldu. 13’ü yurtdışı olmak üzere
57 makalesi, 12’si yurtdışı olmak üzere 38 bildirisi vardır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Çiğdem ÖZER

1965 yılında doğdu. 1990 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılında Gazi
Üniversitesinde doktorasını tamamladı. 2004 yılında yardımcı doçent, 2006 yılında doçent unvanı aldı.
Yara iyileşmesi, oksidatif stres, nitrik oksit, endokrin bozucular, büyüme faktörleri, izole organ banyosunda
çeşitli organlara ait fonksiyonel araştırmalar ve egzersiz gibi konularda çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Çiğdem ELMAS

1969 yılında Ankara’da doğdu. 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun
oldu. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans
programına, 1999 yılında da aynı anabilim dalında doktora programına başladı. 2004 yılında PhD unvanını
aldı. 2007 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında yardımcı
doçent, 2008 yılında doçent oldu. Çalışmaları elektron mikroskobi ve immünohistokimya üzerinde yoğunlaşmıştır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Deniz ERDOĞAN

1948 yılında İzmir’de doğdu. 1971 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Teknoloji Bölümünden mezun oldu.
1975 yılında Hacettepe Üniversitesinde doktorasını tamamladı. 1980 yılında doçent, 1988 yılında profesör
unvanını aldı. Histoloji ve embriyoloji alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Deniz ASLAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1968 yılında Kıbrıs’ta doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1992 yılında mezun oldu. Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını 1997 yılında, aynı üniversitede
Çocuk Hematolojisi yan dal ihtisasını 2002 yılında tamamladı. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim Dalında öğretim üyesi olarak göreve başladı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Deniz ERBAŞ

1953 yılında İzmir’in Ödemiş ilçesinde doğdu. 1978 yılında AİTİA Dişhekimliği Bölümünden mezun oldu.
1986 yılında Gazi Üniversitesinde doktorasını tamamladı. 1987 yılında yardımcı doçent, 1988 yılında doçent,
1995 yılında profesör unvanını aldı. Kalp iskemi reperfüzyonu, antioksidan oksidan stres, nitrik oksit
alanında çalışmaları bulunmaktadır

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Diclehan KILIÇ

Radyasyon Onkolojisi

1972 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu.Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında 2000 yılında ihtisas eğitimini tamamladı.
Aynı üniversitede 2001 yılında öğretim görevlisi, 2005 yılında yardımcı doçent, 2009 yılında doçent
oldu.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Didem Tuba AKÇALI

ANESTEZİ

1996 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı. 2011 yılında doçent unvanı
aldı. Halen Gazi Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Dilek ERER

1965 yılında Ankara’da doğdu. 1982 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisinde Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisası ve uzmanlığı,
2003 ‘de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında uzman doktor, 2008
yılında yardımcı doçent, 2011 yılında doçent unvanları aldı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Enfeksiyon Hastalıkları

1961 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1985 yılında mezun oldu. Zorunlu
hizmetin ardından 1987 yılında başladığı ihtisasını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji
ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında tamamladı. Aynı anabilim dalında ve İbni Sina Hastanesi Klinik
Bakteriyoloji Laboratuarında uzman doktor olarak görev yaptı. 1993 yılında doçent unvanı aldı. 1996
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim
üyesi olarak göreve başladı. 2000 yılında profesör unvanını aldı. 41 yurtiçi ve yurtdışı makale, 20 kitap
bölümü ve 9 kitap editörlüğü bulunmaktadır. Çeşitli kuruluşlara üyelikleri bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. E. Ferda PERÇİN

Tıbbi Genetik

1964 yılında Tokat’ta doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu.
1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesinde doktorasını tamamladı. 1997 yılında yardımcı doçent, 1999 yılında
doçent, 2005 yılında profesör unvanını aldı. Klinik genetik ve moleküler genetik alanında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ebru ERGENEKON

YENİDOĞAN

1963 yılında Ankara’da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1992 yılında Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesinde Pediatri ihtisasını tamamladı. 1992-1994 yılları arasında ABD, Penn-State
Üniversitesinde neonatoloji üst ihtisası yaptı. 1994-1995 yılları arasında aynı üniversitede 3 yıl pediatri
asistanlığı yaptı ve pediatri board sınavını aldı. 1995-1997 yılları arasında Ankara Bayındır Hastanesi Yeni
Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde çalıştı. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı
Neonatoloji Bilim Dalında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2000 yılında doçent oldu. 25 yurtdışı,
20 yurtiçi yayını, çeşitli kitaplarda bölümleri bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Ece KONAÇ

1978 yılında doğdu. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji (Moleküler Biyoloji ve Genetik)
Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim
Dalında yüksek lisansını, 2005 yılında aynı yerde doktorasını tamamladı. 2007 yılında yardımcı doçent,
2011 yılında doçent unvanını aldı. Kanser moleküler genetiği ve implantasyon genetiği alanında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ekmel TEZEL

CERRAHİ

1964 yılında Ödemiş’te doğdu. 1988’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1994’te Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalından uzmanlığını aldı. 2004’te doçentlik, 2010’da
profesörlük unvanı aldı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Elvan İŞERİ

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI

1968 yılında İstanbul’da doğdu. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1998
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini
tamamladı. 2000 yılında doçent, 2007 yılında profesör unvanını aldı. Bebek ruh sağlığı ve hastalıkları,
dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, otistik bozukluk ve istismarı alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Emin ERSOY

CERRAHİ

1961 yılında doğdu. 1985 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1987-1992yıllarında Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında çalıştı. 1996 yılında National University Hospital
Minimal Invasive Surgical Unit Singapore’da, 2001 yılında Celevelan Clinic Foundaiton’da çalışmalarda
bulundu. Zorunlu hizmetini 1985-1986 yıllarında Çankırı Emniyet Müdürlüğü Tabibi, 1992-1993 yıllarında
Şerefl ikoçhisar Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. 1993 yılında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında öğretim görevlisi, 1995 yılında yardımcı doçent, 1999
yılında doçent, 2004 yılında profesör oldu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Emin Ümit BAĞRIAÇIK

1963 Yılında Gelibolu’da doğdu. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu.
1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Genel Biyoloji Anabilim Dalı Genetik Bilim Dalında yüksek lisansını
tamamladı. 2000 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Moleküler İmmünoloji alanında ikinci yüksek lisansını
ve doktorasını tamamladı. 2001-2003 yıllarında Kanada Toronto Üniversitesi, Sunnybrook Health
Science Centre’de ikinci post doktora çalışmalarını tamamladı. 2006 yılına kadar Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesinde yardımcı doçent olarak görev yaptı. Tıbbi Mikrobiyoloji-İmmünoloji alanında doçent unvanı
aldı.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Emine Belgin KOÇER

Nöroloji

1968 yılında Eskişehir’de doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1991-
1993 yılları arasında Ankara Mamak Merkez Sağlık Ocağında mecburi hizmetini yaptı. 1993-2000 yılları
arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı. Ankara Bayındır
Hastanesinde uzman ve Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 yıl süre ile başasistan olarak
çalıştı. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak
göreve başladı. 2010 yılında doçent oldu. Multipl Skleroz ve Yoğun Bakım konularında çalışmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Engin ÇALGÜNER

1953 yılında doğdu. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulundan mezun oldu.
1976 yılında Hacettepe Üniversitesinde yüksek lisansını, 1986 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde
doktorasını tamamladı. 1988 yılında yardımcı doçent, 1998 yılında profesör unvanını aldı. Anatomi, histoloji,
embriyoloji, antropoloji, immunohistokimya ve elektronmikroskobi alanında çalışmaları vardır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Eray KARAHACIOĞLU

Radyasyon Onkolojisi

1963 yılında İstanbul da doğdu. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.
1990 yılında Sağlık Bakanlığı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Onkolojisi Bilim
Dalında Tıpta Uzmanlık belgesini aldı. 1992 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde yardımcı doçent,
2002 yılında doçent ve Gazi Üniversitesinde 2009 yılında profesör unvanını aldı. Radyasyon Onkolojisi
alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Eray Esra ÖNAL

YENDOGAN

1967 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu. Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1996 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını, 2000 yılında Fatih
Üniversitesi Tıp Fakültesinde Neonatoloji yan dal uzmanlığını tamamladı. Gazi Üniversitesinde 2001 yılında
yardımcı doçent, 2005 yılında doçent oldu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ercan DEMİR

NÖROLOJİ

1967 yılında Kayseri’de doğdu. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996
yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde tıpta uzmanlık eğitimini, 2000 yılında
Çocuk Nöroloji Bölümünde Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanlık eğitimini tamamladı. 2000-2001 yılları
arasında Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı, INSERM U 523, Paris, Fransa’da kas ve sinir hastalıklarının
genetik analizi konulu araştırmalarda doktora sonrası fellow olarak çalıştı. 2003 yılında yardımcı
doçent, 2005 yılında doçent, 2010 yılında profesör unvanlarını aldı. Kas hastalıkları, sinir hastalıkları,
hareket hastalıkları, infantil epilepsiler ve nörogenetik alanında çalışmaları ve yayınları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ercüment Hayri TEKİN

CERRAHİ

1961 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1986 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında araştırma görevlisi, 1993 yılında uzman,
1996 yılında yardımcı doçent, 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu. Amerika Birleşik Devletlerinde
Medical College Of Wiscinsın da Cleveland Clinic Meme Merkezinde ve İngiltere’de Royal Linerpool
Hospital Linda Mc Cortney Meme Merkezinde çalışmalar yaptı. Uluslar arası ve ulusal dergilerde birçok
makalesi ve bunlara ait atıfl arı, uluslar arası ve ulusal çok sayıda bildirisi vardır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Erdal IŞIK

Psikiyatri

1948 yılında Kütahya’da doğdu. 1972 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı
Fakültede 1977 yılında psikiyatri ihtisasını tamamladı. 1978-1981 yılları arasında Rene Descartes Üniversitesi
Cochin Port Royal Tıp Fakültesi, St-Anne Hastanesinde klinik psikiyatri ve biyolojik psikiyatri alanlarında
çalıştı, elektroensefalografi, psikofarmakoloji ve uyku konularında Fransa ve Japonya’da yayınlanan
bilimsel makaleler hazırladı. 1983 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında
psikiyatri doçenti olarak göreve başladı. 1988 yılında profesör oldu. Dergi editörlükleri, çeşitli kuruluşlara
üyelikleri olan Işık’ın 4 kitabı ve çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı yayını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Erdal YILMAZ

CERRAHİ

1974 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlığını 1974-1978 yılları arasında
SSK Ankara Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde, uzmanlık sonrası eğitimini 1981-1983 yılında Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında öğretim görevlisi,1984 yılında doçent, 1991
yılında profesör oldu. İlgilendiği klinik alanlar, meme ve tiroid cerrahisi ve hepatopankreatobiliyer cerrahidir.
1997 yılında Japonya’da Tokyo Üniversitesi, gastrointestinal sistem endoskopisi alanında çalışmıştır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Erdinç ESEN

ORTOPEDİ

1968 yılında Balıkesir’de doğdu. 1991 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2004
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında uzmanlığını aldı. 2009
yılında aynı bölümde yardımcı doçent, 2011 yılında doçent unvanını aldı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Erhan ILGIT

Radyoloji

1962 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında 1991 yılında uzmanlık eğitimi tamamladı. Aynı yerde
1991 yılında yardımcı doçent, 1993 yılında doçent ve 1999 yılında profesör oldu. 90 yurtiçi ve yurtdışı
yayını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Erhan BİLİR

1954 yılında Konya’nın Beyşehir ilçesinde doğdu. 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden
mezun oldu. 1989 yılında Gazi Üniversitesinde nöroloji araştırma görevini tamamladı. 1991 yılında yardımcı
doçent, 1993 yılında doçent, 2000 yılında profesör unvanını aldı. Epilepsi ve EEG alanında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Erkan İRİZ

1971 yılında Ayvalık’ta doğdu. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun
oldu. 2001 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında uzman,
2002 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim görevlisi,
2008 yılında yardımcı doçent, 2009 yılında doçent unvanlarını aldı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ertuğrul ŞENER

ORTOPEDİ

1957 yılında Denizli’de doğdu. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu. Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1991 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayarak aynı üniversitede öğretim
görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1993 yılında yardımcı doçent, 1995 yılında doçent, 2001 yılında profesör
oldu. Ağırlıklı olarak diz cerrahisi ve antroplasti ile ilgilenmekte olup yurtiçi ve yurtdışı yaklaşık 70
yayını ve kitap bölümleri vardır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Eser ÖZ OYAR

1968 yılında Ankara’da doğdu. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. 2000 yılında yardımcı
doçent, 2002 yılında doçent, 2007 yılında profesör unvanını aldı. İskemi-reperfüzyon hasarı alanında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. ESİN KOÇ

ÇOCUK SAĞLIĞI

1962 yılında İzmir’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Pediatri
uzmanlığını 1991 yılında Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesinden, Neonatoloji yan dal uzmanlığını
1994’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden aldı. 1996 yılında yardımcı doçent, 1997 yılında doçent,
2003 yılında profesör oldu. Yurtdışı 40, yurtiçi 35 yayını, 30 uluslar arası, 70 ulusal kongrede bildirisi ve 5
kitap bölümü bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Esin ŞENOL

Enfeksiyon Hastalıkları

1987 ‘de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı ihtisasını tamamladı. 1992 yılında uzman
doktor, 1995 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent, 2002 yılında profesör oldu. 1999 yılında Tuſt s
Universty, New England Medical Center, Boston, MA’da, Kemik İliği ve Solid Organ Nakil Ünitesi İnfeksiyon
Bölümünde araştırma asistanı olarak çalıştı. Uluslar arası ve ulusal dergilerde basılmış 65 bilimsel yayın
ile uluslar arası ve ulusal 80 bildirisi bulunmaktadır. Febri nötropenik hasta izleminden sorumlu konsultan
olarak çalışmakta.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Esra ÖZSOY ADIŞEN

Deri ve Zührevi Hastalıklar

1975 yılında Kayseri’de doğdu. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2003 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden tıpta uzmanlık unvanını aldı. 2004 yılında öğretim görevlisi, 2007
yılında yardımcı doçent unvanını aldı. Psöriasis, fototerapi ve genel dermatoloji alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Faruk Güçlü PINARLI

ONKOLOJİ

1969 yılında İstanbul’da doğdu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun
oldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından uzmanlığını 1998
yılında, Çocuk Onkolojisi Bilim Dalından yan dal uzmanlığını 2002 yılında aldı. 2003 yılında Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Onkolojisi Bilim Dalına yardımcı
doçent olarak atandı. 2006 yılında doçent unvanını aldı. 2007 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Onkoloji Bilim Dalına doçent, 2011 yılında profesör
olarak atandı. Ağırlıklı olarak çocuk onkolojisi alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Fatih Süheyl EZGÜ

ÇOCUK SAĞLIĞI

1969 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 1998 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
2003 yılında Çocuk Metabolizma yan dal uzmanlık eğitimini tamamladı. 1996 yılında ECFMG
sertifikası aldı. Aynı Üniversitede 2004 yılında yardımcı doçent oldu. 17 uluslararası, 11 ulusal yayını
bulunan ve bir kitap bölümü yazarları arasında bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Fatma ULUTAN

Enfeksiyon Hastalıkları

1951 yılında Karaman’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1976 yılında mezun oldu. Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik
Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesinde 1986 yılında yardımcı doçent, 1989 yılında doçent, 1995 yılında profesör oldu. 1992
yılından 1997 yılına kadar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları
Anabilim Dalı Başkanlığı, 2007 yılından bu yana da Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Fatma ATALAY

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

1973 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu oldu. İhtisasını 1973-1977 yılları arasında Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültes Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında tamamladı. Uzman olduktan
sonra başasistan olarak aynı anabilim dalında görev yaptı. Avusturya Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde misafir öğretim üyesi olarak bir yıl bulundu. 1984 yılında, Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel-Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak göreve
başladı. 1988 yılında doçent ve 1995 yılında profesör unvanı aldı.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Fatma Nur BARAN AKSAKAL

1974 yılında Ankara’da doğdu. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 2007
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında, yardımcı doçent, 2009 yılında da doçent
unvanını aldı. Bulaşıcı hastalıklar, bağışıklama, çevre sağlığı, epidemiyoloji ve biyoistatistik konuları
başta olmak üzere halk sağlığı’nın çeşitli alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Fazlı POLAT

Üroloji

1997 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim
Dalında yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Feride GÖĞÜŞ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

1967 yılında Londra’da doğdu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu. Uzmanlık eğitimini
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında 1997 yılında bitirdi.
Romatoloji yan dal eğitimini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalında
2003 yılında tamamladı. Halen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalında doçent
olarak görev yapmaktadır. 10 yurtiçi, 9 yurtdışı yayını vardır.

Web

Personel Foto

Dr. Öğr. Üyesi Feriha Pınar UYAR GÖÇÜN

Tıbbi Patoloji

1977 yılında Ankara’da doğdu. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında uzmanlığını yaptı. 2008 yılında yardımcı
doçent unvanını aldı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ferİt TANERİ

CERRAHİ

1964 yılında Van’da doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun odu. 1994 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında cerrahi ihtisasını tamamladı. Aynı bölümde
1997 yılında yardımcı doçent, 2000 yılında doçent ve 2006 yılında profesör unvanını aldı. 15’i yurtdışı olmak
üzere 40’ın üzerinde yayını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Figen ŞAHİN

ÇOCUK SAĞLIĞI

1965 yılında İstanbul’da doğdu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1994
yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını tamamladı. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri BD’na öğretim görevlisi olarak başladı. 2003
yılında yardımcı doçent, 2004 yılında doçent, 2010 yılında profesör unvanı aldı. Sağlam çocuk izlemi, aşılar
ve çocuk istismarı konularında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Fikret AKATA

1959 yılında doğdu. 1984-1990 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim
Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 1990 yılından bu yana Kornea Biriminden sorumlu öğretim üyesi
olarak görev yapmaktadır. Kariyeri süresince birçok yurtiçi ve yurtdışı kongre, sempozyum, kurs ve toplantılara
katılımcı, konferansçı, panel- oturum başkanı, kurs düzenleyicisi olarak görev aldı. Çeşitli yurtiçi
ve yurtdışı dergilerde yayınlanmış makaleleri mevcuttur.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Fikret BİLDİK

ACİL TIP

1964 yılında Vezirköprü’de doğdu. 1988 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun
oldu. 2003 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında acil tıp uzmanı oldu.
2009 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında yardımcı doçent unvanı aldı. Acil tıp
alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Fikret İLERİ

1957 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1980 yılında mezun oldu. KBB ihtisasını
1985 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalında tamamladı. 1989-1994 yıllarında
SSK Ankara Hastanesi II.KBB Kliniğinde başasistanlık yaptı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim
Dalında 1994 yılında yardımcı doçent, 1997 yılında doçent, 2002 yılında profesör oldu. 100’den fazla yurtiçi
ve yurtdışı yayını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Fikret DOĞULU

CERRAHİ

1964 yılında Ankara’da doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında
yüksek lisansını tamamladı. 2002 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında doçent, 2010 yılında profesör
unvanını aldı. Spinal cerrahisi alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Firdevs AKTAŞ

Enfeksiyon Hastalıkları

1952 yılında Bursa’da doğdu. 1975 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1981 yılında
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, 1977 yılında
araştırma görevlisi, 1988 yılında öğretim görevlisi, 1990 yılında doçent, 1998 yılında Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı profesör unvanlarını aldı.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Funda DOĞRUMANAL

MİKROBİYOLOJİ

1971 yılında Denizli’de doğdu. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini
tamamladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında 2004 yılında öğretim
görevlisi, 2007 yılında yardımcı doçent, 2010 yılında doçent unvanını aldı. Klinik mikrobiyoloji ve klinik
parazitoloji alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Füsun BOZKIRLI

ANESTEZİ

1948 yılında Bitlis’te doğdu. Ankara Üniversitesi Diyarbakır Tıp Fakültesinden 1973 yılında mezun oldu.
1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalından uzman unvanı aldı.
1985 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yardımcı doçent, 1989 yılında doçent, 1996 yılında profesör
oldu. 38 yurtiçi, 5 yurtdışı yayını bulunmaktadır

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Füsun S. BALOŞ TÖRÜNER

1969 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında İç Hastalıkları ihtisasını 2000 yılında tamamlayarak
iç hastalıkları uzmanı oldu. 1997-1998 yılları arasında Yale Üniversitesi Endokrinoloji Bölümünde
doktora sonrası araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2000-2002 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilimi Dalında yan dal ihtisası yaparak endokrinoloji ve metabolizma
uzmanı oldu. 2003 yılında aynı üniversitede Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalında öğretim
görevlisi oldu. Halen iç hastalıkları ABD. doçent olarak görevine devam etmektedir.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Galip GÜZ

1967 yılında Konya’da doğdu. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim dalından İç Hastalıkları, 1999 yılında Başkent
Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji bilim dalından Nefroloji uzmanlıklarını aldı. 2000 yılında doçent oldu.
2006 yılında Profesör unvanını aldı. Böbrek hastalıkları, transplantasyon, hipertansiyon, diyaliz ve ailevi
akdeniz ateşi alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Gonca ERBAŞ

Radyoloji

1993 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında uzmanlığını tamamladı. 2007
yılında yardımcı doçent unvanını aldı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında
görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Gökhan GÜRELİK

1967 yılında Sivas’ta doğdu. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2003
yılında doçent, 2009 yılında profesör unvanını aldı. Retina –vitreus hastalıkları ve tedavileri alanında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Gökhan KURT

CERRAHİ

1972 yılında Yozgat’ta doğdu. 1996 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında
Gazi Üniversitesinde uzman oldu. 2004 yılında yardımcı doçent, 2009 yılında doçent unvanını aldı. Epilepsi,
nöroonkoloji ve gamma – kniferadyocerrahi alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Dr. Öğr. Üyesi Göknur Güler ÖZTÜRK

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden bölüm birincisi olarak mezun oldu. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında 1994 yılında yüksek lisansını, 1998 yılında doktorasını tamamladı.
Aynı üniversitede 1998 yılında öğretim görevlisi, 2003 yılında yardımcı doçent oldu. Halen Gazi Nonİyonizan
Radyasyondan Korunma Merkezi (GNRK) yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir. Elektromanyetik
alanların in vitro ve in vivo düzeyde etkilerini araştırmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Göksun AYVAZ

1960 yılında Erzincan’da doğdu. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1990 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD’da ihtisasını tamamladı. 1996 yılında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Endokrinoloji ve Metabolizma BD’da yan dal ihtisasını tamamladı.
1996 yılında yardımcı docent, 1997 yılında docent, 2003 yılında profesör unvanı aldı. 16 adet kitap bölümü
ile tiroid ve diyabetle ilgili çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Gül GÜRSEL

Göğüs Hastalıkları

1965 yılında Ankara’da doğdu.1988 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı.
Aynı üniversitede 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun
Bakım Ünitesi sorumlusu olarak çalışmaktadır. 45 yurtiçi ve yurtdışı yayını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Gülçin KAYMAK KARATAŞ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 1996 tarihinde
öğretim görevlisi olarak Gazi Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında çalışmaya başladı.
2000 yılında yardımcı doçent, 2003 yılında doçent, 2009 yılında profesör unvanını aldı. İnme rehabilitasyonu,
nörorehabilitasyon, elektrofizyoloji alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Dr. Öğr. Üyesi Güldal YILMAZ

Tıbbi Patoloji

1997 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında uzmanlığını tamamladı.
2008 yılında yardımcı doçent unvanı aldı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim
Dalında görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Gülen AKYOL

Tıbbi Patoloji

1963 yılında Ankara’da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında
Gazi Üniversitesinde Tıbbi Patoloji uzmanlık eğitimini tamamladı. 1994 yılında yardımcı doçent, 1997
yılında doçent, 2003 yılında profesör unvanı aldı. Hepatopatoloji alanında yoğunlaşmış farklı patoloji
alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Gülendam BOZDAYI

MİKROBİYOLOJİ

1966 yılında Malatya’da doğdu. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 200 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Biyoloji Anabilim Dalında doktorasını tamamladı.
2007 yılında yardımcı docent ve aynı yıl doçentlik unvanını aldı. Tıbbi viroloji alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Gülnur TAKE KAPLANOĞLU

1973 yılında Bursa’da doğdu. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden
mezun oldu. 1999 yılında yüksek lisansını, 2002 yılında doktorasını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde
tamamladı. 2004 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent unvanını aldı. Elektron mikroskop ve immünohistokimya
alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Gülsan TÜRKÖZ SUCAK

1964 yılında Denizli’de doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1993 yılında
iç hastalıkları ihtisasını Gazi Üniversitesinde, hematoloji ihtisasını ise aynı kurumda 1998 yılında
tamamladı. 1999 yılında yardımcı doçent, 2000 yılında doçent, 2008 yılında ise profesör unvanını aldı.
Hematolojik maliniteler, kemik iliği naklinin erken ve geç komplikasyonları ve demir birikimi konularında
çalışmaları vardır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY

1973 yılında Ankara’da doğdu. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2003 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında Kardiyoloji uzmanlık eğitimini tamamladı.
2007 yılında yardımcı doçent, 2010 yılında doçent oldu. Halen öğretim üyesi olarak görevine devam
etmektedir.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Gürsel BİBEROĞLU

ÇOCUK SAĞLIĞI

1960 yılında Divriği’de doğdu. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu. Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında 1987 yılında uzmanlık eğitimini, 1991 yılında
doktorasını tamamladı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı
Metabolizma ve Nutrisyon Bilim Dalında öğretim görevlisi oldu. Aynı anabilim dalında 1995 yılında yardımcı
doçent, 1997 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Gürsel Levent OKTAR

1968 yılında İzmir’de doğdu. 1991 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı.
2007 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent unvanını aldı. Erişkin ve pediatrik kalp cerrahisi ve
damar cerrahisi alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Dr. Öğr. Üyesi H. Kibriya FİDAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1966 yılında Ankara’da doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.1996 yılında
SSK Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Hastanesinde doktorasını tamamladı. 2007 yılında
çocuk nefroloji uzmanlık eğitimini Gazi Üniversitesinde tamamladı. 2008 yılında yardımcı doçent oldu.
Çocuk Nefroloji ile ilgili olarak özellikle hipertansiyon, pediatrik renaltransplantasyon, nefrotiksendrom
alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. H.Ayşe BORA TOKÇAER

1959 yılında İstanbul’da doğdu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1983 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında 1993 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı. Aynı fakültede
1996 yılında yardımcı doçent, 1999 yılında doçent oldu. 2003-2004 yıllarında bir yıl süreyle Kanada’da
University of Toronto, Toronto Western Hospital Movement Disorders Center’da Research fellow olarak
çalıştı. 2007 yılında profesör oldu. 4 yurtdışı ve 20 yurtiçi yayını, 51’i uluslar arası 45 bildirisi, yurtiçi davetli
17 panel/konferans sunumu bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. H.Basri TURGUT

1953 yılında Palu’da doğdu. 1975 yılında Fırat Üniversitesinden mezun oldu. 1979 yılında Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesinde doktorasını tamamladı. 1982 yılında yardımcı doçent, 1986 yılında doçent, 1991
yılında profesör unvanını aldı. Makroskopikve mikroskopik anatomi alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. H.Murat ÖZDEMİR

1967 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini 1991 yılında tamamladı. Kardiyoloji
ihtisasını Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesine 1996 yılında tamamladı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2000 yılında yardımcı
doçent kadrosuna atandı. 2003 yılında doçent, 2009 yılında profesör oldu. 30 yurtdışı, 25 yurtiçi yayını
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. H.Reha KURUOĞLU

1954 yılında doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesinde Nöroloji ihtisasını tamamladı. 1986 yılında Gazi Üniversitesinde yardımcı doçent,
1988 yılında doçent, 1996 yılında profesör unvanı aldı. Elektromyografi (EMG) ve nöromusküler hastalıklar
alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Hakan ATALAR

ORTOPEDİ

1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı. 2009 yılında doçent unvanı
aldı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Hakan ÖZDEMİR

Radyoloji

1964 yılında Ankara’da doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini 1993 yılında tamamladı. Aynı Anabilim
Dalında uzman doktor olarak çalıştı. 1995 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent, 2003 yılında
profesör oldu. 1992 yılında Tokyo National Cancer Center’da renkli doppler ultrasonografi ve endoskopik
ultrasonografi, 1993 yılında Fransa Institut St. Paoli Calmette ve lübeck Tıp Fakültesinde endoskopik
ultrasonografi konularında eğitim gördü. 1996 yılında New York’da doppler ultrasonografi ve 1997 yılında
San Diego’da obstetrik ultrasonografi konularında kurslara katıldı.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Hakan EMMEZ

CERRAHİ

1974 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında
yüksek lisansını tamamladı. 2007 yılında yardımcı doçent unvanını aldı. Radyocerrahi, nörobilim, nöroonkoloji
ve spinal cerrahisi alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Hakan Yusuf SELEK

ORTOPEDİ

1971 yılında Ankara’da doğdu. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından uzmanlığını aldı. 2003
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında öğretim görevlisi, 2009
yılında doçent unvanı aldı. İlgi alanları arasında ortopedik tümör cerrahisi ve diz ve kalça artroplastisi
cerrahisi bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Haldun GÜNER

1949 yılında Afyon Sandıklı’da doğdu. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Aynı fakültesin Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında ihtisasını tamamlayarak 1979 yılında uzman
oldu. 1986 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine yardımcı doçent olarak başladı. İtalyan hükümeti
bursu ile Roma Üniversitesi Tıp Fakültesinde jinekoloji onkoloji, ürojinekoloji ve kolkoskopi alanında
fellow olarak çalıştı. 1989 yılında doçent, 1996 yılında profesör oldu. Ankara jinekoloji Derneği’nin başkanlığını
yürüttü. Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi dekan yardımcılığı görevinde bulundu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Halim SONCUL

1957 yılında İstanbul da doğdu. 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1986
yılında Hacettepe Üniversitesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünden uzmanlığını (doktorasını) aldı.
1991 yılında yardımcı doçent, 1992 yılında doçent, 1999 yılında profesör unvanı aldı. Kalp damar cerrahisi
ve tıp bilişimi alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Haluk YETKİN

ORTOPEDİ

1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında 1977 yılında tamamlayarak uzman oldu.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalıştı. 1982 yılında doçent oldu. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalına başladı. 1991 yılında profesör oldu. Gazi Üniversitesinde
çalışmaya başladığı 1990 yılından beri başhekimlik, anabilim dalı başkanlığı ve cerrahi bilimler bölüm
başkanlığı görevlerinde bulundu. Birçok ulusal ve uluslararası mesleki derneğe üyelik ile birlikte 14
uluslararası ve 50 ulusal yayında imzası vardır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Haluk TOKUÇOĞLU

Üroloji

1951 yılında Malatya’da doğdu. 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1986
yılında Gazi Üniversitesinde üroloji alanında ihtisas yaptı. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalında yardımcı doçent, 1990 yılında doçent, 2000 yılında profesör unvanını aldı. Ürolitiasis,
üroonkoloji, endoürolojive infertilite alanında çok sayıda çalışmalarım bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Haluk TÜRKTAŞ

Göğüs Hastalıkları

1954 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun
oldu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığını
tamamladı. 1988 yılında yardımcı doçent, 1989 yılında doçent, 1996 yılında profesör unvanını aldı. İnterstisyel
akciğer hastalıkları ve astım konusunda çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Hamza ÖZER

ORTOPEDİ

1969 yılında Adana’da doğdu. 1994 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1999
yılında S.B. Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nden
uzmanlığını aldı. Aynı yıl Başasistan olarak atandı. Norveç Devleti eğitim bursu ile Oslo Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde Spor Yaralanmaları ve Artroskopik Eklem Cerrahisi üzerinde çalıştı. 2004 yılında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD’na öğretim görevlisi olarak atandı. 2007 yılında doçent
unvanı aldı. Ağırlıklı olarak rekonstrüktif eklem cerrahisi ve artroskopik eklem cerrahisi üzerinde çalışmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Hasan BİRİ

Üroloji

1964 yılında Malatya’da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Üroloji ABDnda ihtisasını tamamladı. Zorunlu hizmetinin ardından Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında yardımcı doçent oldu. 1997 yılında University Of South California/
Kenneth Norris Cancer Center and Research Institute’de Üroonkoloji eğitimi aldı. 1998 yılında doçent unvanı
aldı. Gazi Hastanesi Başhekimliği yaptı. 2004 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim
Dalında profesör unvanı aldı.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Hasan TEZER

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1997 yılında mezun oldu. 2003’de çocuk sağlığı ve hastalıkları
uzmanı oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı’nda yandal ihtisasını aldı
2007’de Erciyes Üniversitesinde öğretim görevlesi olarak başladı. Ankara Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne ataması yapıldı. 2010’da Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları doçenti oldu. 2011’de Gazi
Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalına göreve başladı. Çocuklarda
zoonotik hastalıklar, aşılama ve febril nötropeni özel ilgilendiği alanlar arasındadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Hatice PAŞAOĞLU

1960 yılında Sivas’ta doğdu. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.1984
yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında Biyokimya İhtisasını,1989 yılında
aynı Üniversitede doktorasını tamamladı.1989 yılında yardımcı doçent, 1990 yılında doçent,1997 yılında
profesör unvanını aldı. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında göreve
başladı. Klinik biyokimya, oksidan–antioksidan sistemler konusunda klinik ve deneysel çalışmalar,
sitokinler, vitamin D alanlarda çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Hayrunnisa BOLAY BEREN

1964 yılında Ordu’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. Aynı
üniversitede 1995 yılında nöroloji uzmanlığını, 1999 yılında Neuroscience doktorasını tamamladı ve 1999
yılında doçent unvanı aldı. Doktora sonrası çalışmalarını 2,5 yıl süreyle Harvard Üniversitesi Massachusetts
General Hospital’da yaptı. Aralarında 2004 TUBİTAK Bilim Teşvik Ödülü de dahil olmak üzere 10’un
üzerinde ulusal ve uluslar arası ödül sahibi, 50 yurtdışı ve yurtiçi makale, kitap bölümü ve yayınlarına
SCI’de 600 atıfı bulunmaktadır. 2002 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim
Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Migren başağrısı ve beyin damar hastalıklarında uzmanıdır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Hülya ÇELEBİ

ANESTEZİ

1948 yılında Erzurum’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun
oldu. Hacettepe Tıp Fakültesinde 1977 yılında Anesteziyoloji ve Reanimasyon ihtisasını tamamladıktan
sonra, Ankara SSK Hastanesinde uzman doktor olarak çalıştı. 1980 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümüne kurucu öğretim görevlisi olarak başladı. 1982 yılında
yardımcı doçent, 1984 yılında doçent, Gazi Üniversitesinde 1988 yılında profesör unvanını alarak 1991
yılında profesör kadrosuna atandı. 2003 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon
Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Hüseyin BORA

Radyasyon Onkolojisi

1959 yılında doğdu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999
yılında Ankara/Erciyes Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı.
2000 yılında yardımcı doçent, 2006 yılında doçent unvanı aldı. Radyasyon Onkolojisi alanında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Işıl FİDAN BALCI

MİKROBİYOLOJİ

1968 yılında Ankara’da doğdu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı.
2005 yılında yardımcı doçent, 2009 yılında doçent unvanını aldı. İmmünoloji, viroloji alanlarında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. İ.Nadir GÜLEKON

1958 yılında Ankara’da doğdu. 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1988
yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında radyoloji ihtisasını, 2000 yılında
da Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde anatomi doktorasını tamamladı. 2000 yılında yardımcı
doçent, 2004 yılında doçent ve 2010 yılında da profesör unvanını aldı. Klinik ve radyolojik anatomi alanlarında
çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. İbrahim BOZKIRLI

Üroloji

1947 yılında Mersin’de doğdu. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.1979 yılında
Hacettepe Üniversitesinde üroloji alanında ihtisas yaptı. 1982 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalında doçent,1988 yılında profesör unvanını aldı. Ürolitiasis, üroonkoloji, endoüroloji
ve inletilişte alanında çok sayıda çalışmalarım bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. İbrahim Doğan

1966 yılında Yozgat’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu. İç Hastalıkları
uzmanlık eğitimini 1996 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Gastroenteroloji uzmanlık
eğitimini 2001 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde
2002 yılında yardımcı doçent olarak göreve başladı. Gastrointestinal Motilite Bozuklukları ve Girişimsel
Endoskopik tedaviler, temel ilgi alanlarıdır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. İbrahim Onur ÖZEN

ÇOCUK CERRAHİSİ

1966 yılında Almanya’da doğdu. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesinde yüksek lisansını, 1999 yılında
Gazi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. 1993 yılında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında araştırma görevlisi, 1999 yılında yardımcı doçent, 2008
yılında doçent unvanı aldı. Çocuk ürolajisi, tümör cerrahisi, yenidoğan cerrahisi, laparoskopik cerrahi konularında
çalışmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. İdil YENİCESU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1968 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 1996 yılında ihtisasını,
2000 yılında aynı fakültenin Pediyatrik Hematoloji bölümünde yan dal ihtisasını tamamladı. 2003
yılında doçent, 2009 yılında profesör oldu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. İlhan YETKİN

1995 yılında Ankara’da doğdu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1980 yılında mezun oldu. 1987 yılında
Ankara Numune Hastanesinde İç Hastalıkları uzmanı, 1997 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde
Endokrinoloji ve Metobolizma Hastalıkları uzmanı oldu. 1998 yılında aynı üniversitede doçent 2004 yılında
profesör oldu. Halen Endokrinoloji ve Metobolizma kliniğinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. İlker ŞEN

Üroloji

1971 yılında İzmir’de doğdu. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından uzmanı unvanı aldı. 2002 yılında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında yardımcı doçent, 2007 yılında doçent unvanını aldı. Nöroüroloji,
kadın ürolojisi ve genel üroloji alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. İpek IŞIK GÖNÜL

Tıbbi Patoloji

1973 yılında Sivas’ta doğdu. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2003
yılında Gazi Üniversitesinde tıpta uzmanlık eğitimini Patoloji Anabilim Dalında tamamladı. 2007 yılında
yardımcı doçent, 2011 yılında doçent unvanı aldı. Üropatoloji, nefropatoloji ve elektron mikroskopi alanlarında
çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. İpek TÜRKTAŞ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1956 yılında İstanbul doğdu. 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında
yardımcı doçent, 1996 yılında doçent, 2003 yılında profesör unvanı aldı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları,
allerji-astım alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN

Göğüs Hastalıkları

1970 yılında Bursa’da doğdu. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 2000
yılında öğretim görevlisi, 2005 yılında doçent, 2010 yılında da profesör unvanını aldı. Uluslararası ve ulusal
dergilerde yayınlanmış 30 makalesi, 61 bildirisi, 3 kitap bölümü bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. İrem BUDAKOĞLU

TIP EĞİTİMİ

1973 yılında Ankara’da doğdu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2003 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 2008 yılında
yardımcı doçent, 2009 yılında doçent unvanını aldı. Tıp eğitimi, sağlık eğitimi ve kronik hastalıklar alanlarında
çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. İsmail Cüneyt KURUL

GÖĞÜS CERRAHİ

1968 yılında İstanbul’da doğdu. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999
yılında Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Sanatoryum Eğitim Araştırma Hastanesinde yüksek
lisansını tamamladı. 2002 yılında yardımcı doçent, 2007 yılında doçent unvanını aldı. Göğüs cerrahisi
alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. İsmet BAYRAMOĞLU

1964 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. 1987 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1992
yılında ihitisasını tamamladı. Uzmanlık sonrası zorunlu hizmetinin ardından 1995 yılında Pamukkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak çalışmaya
başladı. 1996 yılında doçent oldu. Pamukkale Üniversitesi Hatanesi Başhekimliği yaptı. 2001 yılında Gazi
Üniversitesine başladı. 2003 yılında profesör oldu. 70’in üzerinde yurtiçi yayın bildirisi, çeşitli kitaplarda
bölümler ve 11 yurtdışı çalışması, bu çalışmalara 10’un üzerinde atıfl arı vardır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Jale MERAY

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

1959 yılında Ankara’da doğdu. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1990 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında uzmanlığını tamamladı.
1993 yılında yardımcı doçent, 1993 yılında doçent, 2000 yılında profesör unvanını aldı. Fizik Tedvi ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalında halen öğretim üyeliği görevi devam etmektedir.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. K. Kemal UYGUR

KULAK BURUN BOĞAZ

1966 yılında Afyon’da doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında
Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi KBB kliniğinde başladığı Kulak Burun Boğaz İhtisas eğitimini tamamladı.
Zürih Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde Otoloji ve Otonöroloji konularında
1996 yılında üç ay süre ile uygulamalı eğitim aldı. 1997 yılında yardımcı doçent, 2002 yılında doçent, 2007
yılında profesör oldu. Kulak hastalıkları, baş dönmesi, çocuk kulak burun boğaz hastalıkları ve alerjik
burun hastalıkları konularında çalışmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. K.Gonca AKBULUT

1964 yılında Konya’da doğdu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. 1997 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında uzmanlığını tamamladı. Aynı üniversitede
2000 yılında öğretim görevlisi, 2004 yılında doçent, 2010 yılında ise profesör oldu. Yaşlanma, oksidatif
stres, yara iyileşmesi, sirkadiyen sistem, melatonin ve vektör taşınımı ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Kaan SÖNMEZ

ÇOCUK CERRAHİSİ

1961 yılında Mersin’de doğdu. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1994
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında çocuk cerrahisi uzmanı oldu. 1994
yılında aynı anabilim dalında uzman doktor, 1996 yılında yardımcı doçent oldu. 2004 yılında doçent, 2009
yılında profesör unvanını aldı. Alanında çeşitli kitaplarda chapter ve çeviri kitaplarda katkısı bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Kadir KAYA

ANESTEZİ

1948 yılında Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde doğdu. 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden
mezun oldu. 1981 yılında Anesteziyoloji ihtisasını Almanya’da tamamladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde;
1984 yılında yardımcı doçent, 1989 yılında doçent ve 1996 yılında profesör unvanını aldı. Rejyonal
anestezi konularında çalışmaları vardır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Kadir ACAR

1967 yılında Alaca’da doğdu. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Mezun oldu. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim dalından 2000 yılında İç Hastalıklar uzmanlığını ve 2004 yılında
da Hematoloji uzmanlığını aldı. 2006 yılında yardımcı doçent, 2008 doçent oldu. Hematoloji alanında değişik
çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Kadriye ALTOK

1967 yılında Ankara’da doğdu. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iç hastalıkları İhtisasını, 2002 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nefroloji Bilim Dalında yandal ihtisasını tamamladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalında 2003 yılında öğretim görevlisi, 2005 yılında yardımcı doçent, 2006
yılında doçent unvanını aldı. Hipertansiyon, renovasküler hastalık, kronik böbrek yetmezliği ve transplantasyon
alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Kamil BİLGİHAN

1962 yılında Ankara’da doğdu. 1988 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1993 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yüksek lisansını tamamladı. Yardımcı doçent,1997 yılında doçent,
2003 yılında profesör unvanını aldı. Refraktif cerrahi, şaşılık, kontakt lens ve kornea alanında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Kayhan ÇAĞLAR

MİKROBİYOLOJİ

1966 yılında Hatay’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji ihtisasını
1995 yılında tamamladı. Aynı üniversitede 1996 yılında uzman, 1998 yılında yardımcı doçent oldu. Toplam
22 yurtiçi ve yurtdışı yayını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Kemali BAYKANER

CERRAHİ

1949 yılında Ankara’da doğdu 1973 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1979 yılında
yüksek lisansını tamamladı. 1982 yılında yardımcı doçent, 1988 yılında doçent, 1995 yılında profesör
unvanını aldı. Pediatrik nöroşirürji, kraniofasial cerrahi ve vasospasm – hücre kültürü alanında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Kenan HIZEL

Enfeksiyon Hastalıkları

1966 yılında Ankara’da doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında uzmanlığını
tamamladı. 1998 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında doçent ve 2010 yılında profesör unvanını aldı.
Viarl hepatitler, erişkin bağışıklaması ve hastane enfeksiyonları başlıca ilgi alanlarıdır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Kıvılcım GÜCÜYENER

ÇOCUK SAĞLIĞI

1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1986 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pediatri Anabilim Dalında Pediatri ihtisasını yaptı. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pediatrik Nöroloji Ünitesi Pediatrik Nöroloji yan dalından mezun oldu. 1989 yılında öğretim görevlisi,
1991 yılında yardımcı doçent, 1993 yılında doçent, 2000 yılında profesör oldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dönem VI Koordinatörü, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Kürşad AYDIN

ÇOCUK SAĞLIĞI

1968 yılında Sarıkamış’ta doğdu. 1992 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997
yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim dalında Pediatri uzmanlığını, 2003 yılında Gazi
Üniversitesi Pediatrik Nöroloji Bilim Dalında Pediatrik Nöroloji Yan Dal Uzmanlığını tamamladı. 1998 yılında
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalında yardımcı doçent, 2003 yılında
doçent, 2009 yılında profesör unvanını aldı. 2010 yılında Gazi Üniversitesi Pediatrik Nöroloji Bilim Dalında
profesör unvanı aldı. Pediatrik Nöroloji alanında epilepsi konularında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Lale KARABIYIK

ANESTEZİ

Aydın-Nazilli’de doğdu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1993 yılında Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalından uzmanlığını aldı. Aynı birimde
2001 yılında yardımcı doçent, 2006 yılında doçent oldu. 2007 yılında Toksikoloji’de bilim doktoru unvanını
aldı. toksikoloji, yoğun bakım, göğüs cerrrahisi anestezisi ve jet ventilasyon alanlarında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Lamia PINAR

1952 yılında Eskişehir’de doğdu. 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulundan
yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 1983 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji
Anabilim Dalına araştırma görevlisi, 1988 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim
Dalında doktorasını tamamlayarak öğretim görevlisi, 1990 yılında doçent, 1999 yılında profesör unvanı
aldı. Sinir Sistemi ve Kas Fizyolojisi lisans derslerini, aynı konularda yüksek lisans, doktora ve uzmanlık
derslerini yürütmektedir. Çalışmaları egzersiz fizyolojisi ve sinir sistemi fizyolojisi konularındadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Levent GÖKGÖZ

1958 yılında Çorum’da doğdu. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1986 yılında
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde göğüs ve kalp-damar cerrahisi ihtisası yaptı. 1987 yılında
yardımcı doçent, 1991 yılında doçent, 1998 yılında profesör unvanını aldı. Göğüs ve kalp-damar cerrahisi
alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Leyla ASLAN MEMİŞ

Tıbbi Patoloji

1954 yılında Oltu’da doğdu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1983 yılında
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı. 1985 yılında yardımcı
doçent, 1988 yılında doçent, 1995 yılında profesör unvanını aldı. Pulmoner patoloji ve nefropatoloji alanında
çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Leyla TÜMER

ÇOCUK SAĞLIĞI

1964 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesinde 1993 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını, 1997 yılında Metobolizma
ve Beslenme yan dal uzmanlığını tamamladı. Aynı üniversitede 1998 yılında yardımcı doçent, 2000
yılında doçent oldu.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Lütfi TUNÇ

Üroloji

1968 yılında Konya’da doğdu. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001
yılında Gazi Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı. 2007 yılında doçent unvanını aldı.
Ürolojik laparoskopik cerrahi ve androloji alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. M. Ali BUMİN

Halk Sağlığı

1946 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1971 yılında mezun oldu. Aynı
Üniversitede 1974 yılında Halk Sağlığı, 1977 yılında İç Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık tamamladı.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında 1981 yılında öğretim görevlisi, 1982 yılında
yardımcı doçent, 1984 yılında doçent, 1988 yılında profesör oldu. Yüksekokul müdürlüğü, başhekimlik,
anabilim dalı başkanlığı, araştırma merkezi müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. M. Sühan AYHAN

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

1968 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1992 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
uzmanlık eğitimini 1998 yılında tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri Cleveland, Ohio’da, The Cleveland
Clinic Foundation, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinde bir yıl boyunca mikrocerrahi fellowluğu yaptı.
2000 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalına öğretim
görevlisi olarak atandı. Aynı üniversitede 2001 yılında yardımcı doçent oldu. 2002 yılında Stephen S. Kroll
Bursu ile 3 ay süreyle Gent Üniversitesi Plastik Cerrahi Kliniğinde Perforatr fl epler ve meme rekonstrüksiyonu
alanında klinik fellow olarak çalıştı. 2004 yılında doçent, 2010 yılında profesör oldu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. M.Emin ÖZDOĞAN

1948 yılında Irak-Mendilli’de doğdu. 1973 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlık
eğitimini 1978 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisinde
tamamladı. Cezayir-Batna’da görev yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi-Göğüs ve Kalp Damar
Cerrahisi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1987 yılında Sanfransisco, USA’da FACS diplomasını
aldı. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında öğretim
görevlisi olarak atandı. 1993 yılında yardımcı doçent, 1995 yılında doçent, 2002 yılında profesör oldu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. M.Tahir HATİPOĞLU

1946 yılında Denizli’nin Tavas ilçesinde doğdu. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden
mezun oldu. 1972 yılında Ankara Üniversitesinde doktorasını tamamladı. 1978 yılında doçent, 1989 yılında
profesör unvanını aldı. Anatomi ve histoloji alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mehmet ERDEM

1963 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalındaki uzmanlık eğitimini 1992 yılında
tamamladı. Aynı üniversitede 1998 yılında öğretim görevlisi, 1999 yılında yardımcı doçent, 2003 yılında
doçent, 2009 yılında profesör oldu. 17’si yurtdışı olmak üzere 42 yayını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mehmet KİTAPÇI

Nükleer Tıp

1958 yılında Edirne’de doğdu. 1982 yılında Hacettepe Üniversitesin Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1987
yılında aynı üniversitede nükleer tıp uzmanlık eğitimini tamamladı. 1994 yılında İnönü Üniversitesi Tıp
Fakültesinde doçent oldu. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalında çalışmaya başladı.
2000 yılında profesör oldu. Gazi Üniversitesinde radyofarması alanında başladığı doktora programını
sürdüren Kitapçı, bu alanda çalışmalarına halen Duke Üniversitesinde davam etmektedir. Nükleer tıbbın
çeşitli konularında SCI’de atıf yapmış makaleleri bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mehmet CİNDORUK

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden
mezun oldu. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde gastroenteroloji ve SSK Ankara Hastanesinde
dahiliye uzmanlığı aldı. Aynı üniversitede 2002 yılında yardımcı doçent, 2003 yılında doçent, 2009 yılında
profesör unvanını aldı. Yurtdışı ve yurtiçinde yayınlanmış makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mehmet AKÇABAY

ANESTEZİ

1949 yılında Gaziantep Oğuzeli’nde doğdu. 1973 yılında Ankara Üniversitesi Diyarbakır Tıp Fakültesinden
mezun oldu. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dalı ihtisasını Almanya’da yaptı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesinde yardımcı doçent, 1995 yılında doçent, 2002 yılında profesör oldu. Akçabay’ın 45
yurtiçi, 7 yurtdışı yayını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mehmet ARAÇ

Radyoloji

1962 yılında İzmir’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında 1992 uzmanlık eğitimini tamamladı. 1992 yılında öğretim
görevlisi 1993 yılında yardımcı doçent, 1998 yılında doçent, 2004 yılında profesör oldu. 32 yurtiçi, 17
yurtdışı yayını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Mehmet ARHAN

1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2005 yılında Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı. 2008 yılında doçent unvanı aldı. Halen Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Mehmet İBİŞ

1967 Yılında Yozgat’ta doğdu. 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1995
yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim dalından uzmanlığını aldı. 2007
yılında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’nde Gastroenteroloji yan dal ihtisası yapı. 2010 yılında doçent
oldu. İleri endoskopik işlemler ile ilgilenmekte, erken mide ve kolon kanserlerini tanı ve tedavisi alanında
çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mehmet OĞUZ

CERRAHİ

1949 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1978
yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalındaki eğitimini tamamlayarak uzman oldu. 1982
yılında yardımcı doçent, 1985 yılında doçent, 1992 yılında profesör unvanını aldı. Cerrahi beslenme ve
kolorektal cerrahi alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Mehmet Akif KARAMERCAN

ACİL TIP

1976 yılında Kayseri’de doğdu. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) Tıp Fakültesinden mezun
oldu. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında uzmanlığını tamamladı. Halen
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZTÜRK

1971 yılında Trabzon’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Bölümünden 1995 yılında
mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde 1995-2000
yılları arasında iç hastalıkları ihtisasını yaptı. 2000-2002 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç
Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı bünyesinde romatoloji yan dal ihtisasını yaptı. 2003 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalında öğretim görevlisi
olarak çalışmaya başladı. 2004 yılında doçent oldu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mehmet Ali ERGÜN

Tıbbi Genetik

1970 yılında doğdu. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında Gazi Üniversitesinde
Tıbbi Genetik uzmanlığını, 2005 yılında Gazi Üniversitesinde Tıbbi Biyoloji ve Genetik doktorasını
tamamladı. 2004 yılında yardımcı doçent, 2006 yılında doçent unvanını aldı. Sitogenetik ve moleküler
genetik alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mehmet Ali GÜRER

Deri ve Zührevi Hastalıkları

1950 yılında Amasya’da doğdu. 1973 yılında Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1977
yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden tıpta uzmanlık unvanını aldı. 1982 yılında Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesinde doçent, 1988 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde profesör unvanını aldı.
Psöriasis, behçet hastalığı ve genel dermatoloji alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mehmet Anıl ONAN

1968 yılında Afyon’da doğdu. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden olarak mezun oldu.
1998 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında yüksek lisans
eğitimini tamamladı. 2001 yılında yardımcı doçent, 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanını
aldı. Jinekolojik onkoloji, HPV ile ilişkili kanserler ve kanser öncüsü lezyonların tanı ve tedavileri alanında
çalışmaları mevcuttur.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mehmet Ayhan KARAKOÇ

1966 yılında Bakırköy’de doğdu. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında
Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Bölümünde uzmanlığını, 2000 yılında Gazi Üniversitesi Endokrinoloji
ve Metabolizma Hastalıkları Bölümünde yan dal ihtisasını tamamladı. 2005 yılında yardımcı doçent ve
doçent, 2010 yılında profesör unvanını aldı. Tiroid, diyabetes mellitus ve osteoporoz alanında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Melda TÜRKOĞLU AYBAR

1974 yılında Ankara’da doğdu. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden birincilikle mezun
oldu. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından iç hastalıkları
uzmanlığını, 2006 yılında yan dal uzmanlığını aldı. 2007 yılında yardımcı doçent unvanını aldı. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalında çalışmaktadır. Genel dahiliye
ve yoğun bakım alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Meltem BAHÇELİOĞLU

1970 yılında doğdu. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 2005 yılında yardımcı
doçent, 2006 yılında doçent unvanını aldı. Makroskopik ve mikroskopik anatomi, nöroanatomi, klinik
anatomi, embriyoloji, tıp eğitimi, antropometri, adli antropoloji alanında yapılmış çeşitli ilaç/organ etkileşimleri
ile ilgili deneysel hayvan çalışmaları ve morfolojik, immünhistokimyasal, elektronmikroskopik
tekniklerin kullanıldığı yayınları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Meltem YALINAY ÇIRAK

MİKROBİYOLOJİ

1966 yılında doğdu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesinde Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimini tamamladı.2002 yılında
yardımcı doçent, 2004 yılında doçent, 2010 yılında profesör unvanını aldı. Klinik ve moleküler mikrobiyoloji
alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Memduh KAYMAZ

CERRAHİ

1965 yılında İstanbul’da doğdu. 1989 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında
yardımcı doçent, 2006 yılında doçent unvanını aldı. Nöroonkoloji, spinaltravma ve vasküler alanında
çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Meral OR

1955 yılında Ankara’da doğdu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1983 yılında
göz hastalıkları uzmanı oldu.1985 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim
Dalında yardımcı doçent, 1988 yılında doçent, 1995 yılında profesör unvanını aldı. Halen Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında özellikle Medikal retina ve vitreoretinal cerrahi konularında
çalışmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Meral YİRMİBEŞ KARAOĞUZ

Tıbbi Genetik

1967 yılında Karabük’te doğdu. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında doktorasını
tamamladı. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalında yardımcı doçent
oldu. Halen aynı anabilim dalında doçent unvanı ile görevini sürdürmektedir. Pprenatal postnatal ve postmortem
sitogenetik ve moleküler sitogenetik tanı alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Merih BAYRAM

Ankara’da doğdu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1987
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı
ve aynı Anabilim Dalında 1987-1990 yılları arasında uzman doktor olarak görev yaptı. 1998-2005 yılında
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı kurucu öğretim üyesi olarak
çalıştı. 1999 yılında doçent, 2007 yılında üniversitede profesör oldu. 16 yırtdışı, 50 yurtiçi yayını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mesut ÖKTEM

1971 yılında Ankara’da doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı.
2007 yılında doçent unvanını aldı. Üreme tıbbı, infertilite ve jinekolojik endoskopi alanlarında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Metin YILMAZ

KULAK BURUN BOĞAZ

1971 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1994 yılında mezun oldu. KBB ihtisasını
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalında 1999 yılında tamamladı. 1999-2002 yıllarında
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev
yaptı. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak başladı.
Yılmaz’ın 8 yurtdışı 13 yurtiçi yayını ve 40’tan fazla yurtiçi ve yurtdışı bildirisi bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Metin ONARAN

Üroloji

1971 yılında Ankara’da doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından üroloji uzmanı unvanını aldı. 2002 yılında
yardımcı doçent, 2010 yılında doçent unvanını aldı. Renaltransplantasyon, endoüroloji ve üriner sistem
taş hastalığı alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Metin ARSLAN

1948 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1977 yılında
iç hastalıkları uzmanı oldu. 1981 yılında endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı oldu.1983
yılında iç hastalıkları-endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları doçenti oldu. 1983 yılında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Endokrinoloji ve Metabolizma öğretim üyesi oldu. 1988
yılında profesör unvanı aldı.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Murat DİZBAY

Enfeksiyon Hastalıkları

1970 yılında İzmit’te doğdu. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2001 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığını
tamamladı. 2005 yılında öğretim görevlisi, 2007 yılında yardımcı doçent, 2010 yılında ise doçent unvanını
aldı. Hastane infeksiyonları, yoğun bakım infeksiyonları, fungal infeksiyonlar, antimikrobiyal direnç
konularında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Murat ZİNNUROĞLU

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

1975 yılında Sivas’ta doğdu. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2004 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında tıpta uzmanlık eğitimini
tamamladı. 2007 yılında yardımcı doçent unvanını aldı. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Murat AKIN

CERRAHİ

1974 yılında Mersin/Erdemli’de doğdu. 1996 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’den mezun oldu. 2004
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 2006
yılında öğretim görevlisi kadrosunda akademik hayatına başladı. 2010 yılında doçent unvanı aldı. Tiroid,
paratiroid, sürrenal bez ve meme hastalıkları cerrahisi üzerinde çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Murat Orhan ÖZTAŞ

Deri ve Zührevi Hastalıklar

1969 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. 1994
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı. 1998
yılında uzmanlığını aldı. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalına öğretim
görevlisi ve 2002 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında doçent olarak atandı. 2010 yılında profesör unvanı
aldı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Musa BALİ

1953 yılında Gaziantep’de doğdu. 1979 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1989
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim dalından İç Hastalıkları uzmanlığını aldı.
1994 yılında yardımcı doçent, 1997 yılında doçent, 2003 yılında profesör unvanını aldı. Diyaliz, hipertansiyon,
böbrek hastalıkları, transplantasyon alanlarıyla ilgilenmektedir.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mustafa KAVUTÇU

1960 yılında Sivas’ta doğdu. 1986 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden
mezun oldu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında
yüksek lisansını, 1995 yılında doktorasını tamamladı. 1995 yılında yardımcı doçent, 1998 yılında doçent,
2004 yılında profesör unvanını aldı. Serbest radikaller ve antioksidanlar, kanserli ve diğer dokularda DNA
turn-over enzimleri ve fl avonoidler alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mustafa BENEKLİ

1965 yılında Hozat’da doğdu. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997
yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı. 2001
yılında Roswell Park Cancer Institute, Department of Medicine, Buff alo, ABD’de Klinik Tıbbi Onkoloji yan
dal uzmanlığını yaptı. 2004 ylında Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim
Dalında doçent, 2009 yılında profesör unvanı aldı. Ulusal Kanser Danışma Kurulu (UKDK) üyesidir. Meme,
akciğer ve kolon kanseri konusunda ulusal ve uluslararası çok sayıda çalışmada koordinatör ve araştırıcı
olarak görev almaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mustafa ÜNLÜ

Nükleer Tıp

1959 yılında Aydın’da doğdu. 1983 yılında Ege Üniversitesin Tıp Fakültesinden mezun oldu. Nükleer tıp
ihtisasını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1989 yılında tamamladı. Aynı Üniversitede yardımcı doçent
olarak çalıştı. 1991 yılında doçent oldu. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına
ve 1997 yılında profesörlüğe atandı. Özellikle Nükleer Onkoloji ve Nükleer Kardiyoloji alanlarında
olmak üzere SCI’de atıf yapılmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mustafa CEMRİ

1968 yılında Mersin’de doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında uzman oldu. 2000 yılında yardımcı doçent,
2003 yılında doçent, 2009 yılında profesör unvanını aldı. Kardiyolojinin değişik alanlarında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mustafa ŞARE

CERRAHİ

1960 yılında Ankara’da doğdu. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1991 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde genel cerrahi uzmanı oldu. Aynı yıl İnönü Üniversitesine öğretim görevlisi,
1993 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent oldu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalında doçent olarak atandı. Üç yıl Gazi Hastanesi Acil Servis sorumluluğunu
yürüttü. 2003 yılında profesör oldu. 2004 yılında seçildiği Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığını 2010
yılına kadar sürdürdü. 2004-2008 yılları arasında Gazi Hastanesi Başhekimliği görevini yaptı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mustafa KEREM

CERRAHİ

1970 yılında Hatay’da doğdu. 1994 yılında Cukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1995-2000 yılları
arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim dalında ihtisas yaptı. 2001-2004
yıllarında Tarsus ve Kayseri SSK Hastanelerinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı. 2004 yılında Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesine öğretim görevlisi olarak atandı. 2007 yılında doçent unvanını aldı.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Mustafa Ender TANER

Psikiyatri

1971 yılında Ankara’da doğdu. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinden mezun
oldu. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalından uzmanlığını aldı. 2008 yılında
doçent oldu. Şİzofreni, duygu durumu bozuklukları, alkol ve madde kullanım bozuklukları, konsültasyon
liyezon psikiyatrisi, psikofarmakoloji ve aile terapisi alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hakan ZOR

2000 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında uzmanlığını tamamladı. 2011
yılında yardımcı doçent unvanını aldı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim
Dalında görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Mustafa N. İLHAN

1971 yılında Elazığ’da doğdu, 1995 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılında
Gazi Üniversitesinde Halk Sağlığı Doktorasını, 2008 yılında Ankara Üniversitesinde İş Sağlığı Doktorasını
tamamladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2004 yılında Öğretim Görevlisi, 2007 yılında yardımcı doçent
oldu. 2009 yılından bu yana doçent olarak görev yapmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği, Toplum Ruh Sağlığı ve Bağımlılık, Farmakoepidemiyoloji alanında çalışmaları bulunmaktadır.
Dr. İlhan, Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı ve Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu
Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Mustafa Özgür TAN

Üroloji

1968 yılında Hendek’te doğdu. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinden mezun
oldu. 1996 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında ihtisas yaptı ve üroloji uzmanı
oldu. 2001 yılında yardımcı doçent, 2003 yılında üroloji doçenti, 2009 yılında profesör unvanını aldı.
İngiltere’de Great Ormond Street Hospital’da pediatrik üroloji alanında çalışmalarda bulundu.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Müge AYDOĞDU

Göğüs Hastalıkları

1976 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünden mezun oldu.
2004 yılında göğüs hastalıkları ve tüberküloz üst ihtisasını Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları
Yoğun Bakım Ünitesinde yardımcı doçent unvanını aldı. Yoğun bakım, pnömoni, sepsis, noninvazif mekanik
ventilasyon ve pulmoner emboli alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Müge AKMANSU

Radyasyon Onkolojisi

1963 yılında Erzurum’da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1989
yılında GATA Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 1993-1995 yıllarında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında kurucu öğretim görevlisi olarak
çalıştı. 1995 yılnda yardımcı doçent oldu. Almanya-Giessen’de Justus Liebig Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi Bölümünde iki ay süreyle observer olarak, Fransa-Paris’te Saint Louise Hastanesi
Radyoterapi Departmanında üç haſt a süreyle observer olarak görev aldı. 2000 yılında doçent olarak atandı.
Halen Radyasyon Onkolojisi ABD’de profesör görevine devam etmektedir.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Münci YAĞCI

1963 yılında Ankara’da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1993 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde iç hastalıkları uzmanı, 2001 yılında hematoloji uzmanı oldu. Aynı
üniversitede 2002 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında doçent, 2009 yılında da profesör oldu. 10 yurtdışı
yayını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Nahide GÖKÇORA

Nükleer Tıp

1952 yılında Lefkoşa’da doğdu. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1984 yılında
aynı üniversitede Nükleer Tıp uzmanlık eğitimi tamamladı. 1989 yılına kadar SSYB Ankara Hastanesinde
zorunlu hizmetini nükleer tıp uzmanı olarak görev yaptı. 1989 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilin Dalını kurdu. 1990 yılında yardımcı doçent olarak başladığı Anabilim Dalı Başkanlığı
görevini 1992 yılına kadar sürdürdü. 1991 yılında Amerika’da iki ay PET, 1992’de İtalya’da SPECT kursuna
ve çalışmalarına katıldı. 1997 yılında profesör oldu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Nalan AKYÜREK

Tıbbi Patoloji

1971 yılında Adıyaman’da doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Patoloji uzmanlığını aldı. 2004 yılında yardımcı doçent, 2007
yılında doçent unvanı aldı. Hematopatoloji, akciğer patolojisi ve onkolojik patoloji alanında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Nebil GÖKSU

1957 yılında Bağdat’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1981 yılında mezun oldu. KBB ihtisasını
1987 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalında tamamladı. Aynı üniversitede
1990’da doçent, 1997’de profesör 83 yurtiçi ve 35 yurtdışı yayını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Necdet ÇEVİKER

CERRAHİ

1945 yılında Gaziantep’te doğdu. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1976
yılında doktorasını tamamladı. 1981 yılında yardımcı doçent, 1983 yılında doçent, 1988 yılında profesör
unvanını aldı. Hipofiz cerrahisi, nörovasküler cerrahisi ve beyin tümörleri alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Necdet Şükrü ALTUN

ORTOPEDİ

1957 yılında Artvin’de doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1981 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesinde 1987 yılında Ortopedi ve Travmatoloji eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede
1990 yılında yardımcı doçent, 1994 yılında doçent, 2000 yılında profesör oldu. Toplam 38 yurtiçi ve yurtdışı
yayını, ulusal ve uluslararası toplam 44 bildirisi 10 bilimsel kitap bölümü bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Necla BUYAN

ÇOCUK SAĞLIĞI

1954 yılında doğdu. 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1982 yılında aynı
üniversitede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını ve 1987 yılında da çocuk nefroloji yan dal ihtisasını
tamamladı. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalına
yardımcı doçent olarak başladı. 1987 yılında doçent, 1996 yılında profesör unvanını aldı. Halen Gazi Üniversitesi
Çocuk Nefroloji Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Nedim SULTAN

MİKROBİYOLOJİ

1954 yılında Siirt’te doğdu. 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun
oldu. 1983 yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans
derecesi aldı. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalından uzmanlığını
aldı. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden Mikrobiyoloji alanında doktora
derecesi aldı. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yardımcı
doçent oldu. 1991 yılında doçent, 1999 yılında da profesör oldu. Klinik mikrobiyolojinin değişik alanlarında
yayınları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Nedret KILIÇ

1950 yılında doğdu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 1977 yılında
Manchester Üniversitesinde (İngiltere) doktorasını tamamladı. 1981 yılında yardımcı doçent, 1983 yılında
doçent, 1996 yılında profesör unvanını aldı. Oksidatif stres ve yaşlanma, kanser, egzersiz ilişkisi konularında
çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Neslihan BUKAN

1969 yılında doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 2005 yılında
yardımcı doçent ve doçent, 2010 yılında profesör unvanını aldı. Klinik biyokimya alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU

TIP EĞİTİMİ VE TIP TARİHİ

1963 yılında Elazığ’da doğdu. 1986 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında Türkiye
ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)’de Kamu Yönetiminde yüksek lisansını, 2000 yılında Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesinde Deontoloji (Tıbbi Etik) ve Tıp Tarihi Bölümünde doktorasını tamamlandı.
2004 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında doçent unvanını aldı. Etik, tıp etiği, tıp tarihi, biyoetik, çevre
etiği, çevresel biyoetik, kadın çalışmaları, yönetim etiği, toplam kalite yönetimi, alanlarında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Nesrin DEMİRSOY

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

1959 yılında İstanbul’da doğdu. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Zorunlu hizmetini
Antalya Elmalı’da tamamladıktan sonra 1987 yılında başladığı uzmanlık eğitimini 1991 yılında
tamamladı. 1995 yılında doçent, 2001 yılında profesör oldu. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Nesrin SEYHAN

ODTÜ’de Fizik lisansı ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans eğitimi yaptı. 1989 yılında Tıp Fakültesi
Biyofizik Anabilim Dalını kurdu ve yüksek lisans ve doktora programlarını başlattı. 1980 yılından beri
elektromanyetik alanların etkilerini çalışmaktadır. 1980 yılında biyofizik doktora, 1995 yılında profesör
unvanı aldı. Çalışma konuları arasında iyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynakları ve standartları, elektromanyetik
alanlar ve ölçümü, oldukça düşük frekans (ELF) ve radyo frekans (RF) alanların biyolojik
etkilerinin araştırılması bulunmaktadır. Beş uluslararası, dokuz ulusal projesi; basılı iki İngilizce kitap, bir
adet Türkce kitap ve iki kitap bölümü ile elli uluslararası yayını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Neşe LORTLAR UÇANKUŞ

1973 yılında Turgutlu’da doğdu. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında uzmanlığını
tamamladı. 2011 yılında doçent unvanı aldı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Neşe İLGİN KARABACAK

Nükleer Tıp

1964 yılında doğdu. 1983-1989 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans ve lisansüstü
eğitimini tamamlayarak 1989 yılında aynı fakülteden mezun oldu. 1990-1994 yıllarında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini, 1995-1997 yılları arasında Johns
Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında doktora sonrası eğitimini tamamladı.
1998 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında yardımcı doçent, 1999 yılında
aynı üniversitede doçent, 2005 yılında profesör oldu. Türkiye Nükleer Tıp Derneği nöropsikiyatri çalışma
gurubunda faaliyet göstermektedir ve çok sayıda kuruluşun üyesidir.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Nevzat YÜKSEL

Psikiyatri

1954 yılında Malatya’da doğdu. 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1981
yılında aynı üniversitede tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı. 1984 yılında yardımcı doçent, 1985 yılında
doçent, 1992 yılında profesör unvanını aldı. Psikofarmakoloji alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Nihal TAŞ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

1949 yılında Malatya’da doğdu.1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.1986
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında uzmanlığını aldı.
1988 yılında aynı bölümde yardımcı doçent, 1994 yılında doçent, 2001 yılında profesörlük unvanını aldı.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında çeşitli çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Nil TOKGÖZ

Radyoloji

1968 yılında Niğde’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1992 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalında 1994 yılında başladığı uzmanlık eğitimini 1999
yılında tamamladı. 1999-2002 yılları arasında Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında
uzman olarak çalıştı. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalına öğretim görevlisi
olarak başladı. 2005 yılında yardımcı doçent, 2009 yılında doçent oldu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Nilgün ALTAN

1949 yılında Hatay’da doğdu. 1975 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 1979
yılında Ankara Üniversitesinde doktorasını tamamladı. 1984 yılında yardımcı doçent, 1988 yılında doçent,
1995 yılında profesör unvanını aldı. Diyabet ve tiroidsı ve antioksidan sistemler alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Nilsel İLTER

Deri ve Zührevi Hastalıkları

1963 yılında Ankara’da doğdu.1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1990 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı. 1993 yılında yardımcı
doçent, 1995 yılında doçent, 2002 yılında profesör unvanını aldı. Akne vulgaris, psoriasis, dermatopatoloji,
ürtiker, egzemalar, deri kanserleri, alopesi areata ve dermatolojinin diğer pek çok alanında
çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Numan Nadir EKİM

Göğüs Hastalıkları

1950 yılında Ankara’da doğdu.1975 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1979 yılında
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından uzmanlığını aldı. 1984 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yardımcı doçent oldu.1987 yılında doçent, 1994 yılında profesör unvanını
aldı. Pulmoner tromboemboli ve akciğer infeksiyonları alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Nuray BOZKURT

1975 yılında Sinop’ta doğdu. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1997 yılında Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD’da ihtisasa başladı. Uzmanlık sonrası
2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD İnfertilite ünitesinde Üremeye Yardımcı
Tedavi Uygulamaları sertifikası aldı. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
AD’na öğretim görevlisi kadrosunda atandı. 2007 yılında Utrecth University Medical Center Reproductive
Medicine and Gynaecology’de visiting fellow olarak bulundu. 2007 yılında doçent unvanı aldı. İlgi alanları
klinik infertilite ve üreme endokrinolojisi, endoskopik ve robotik cerrahidir.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Nurdan KÖKTÜRK

Göğüs Hastalıkları

1970 yılında doğdu. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında uzmanlık
eğitimi tamamladı. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıklarında öğretim görevlisi, 2006 yılında
doçent oldu. KOAH, interstisyelakciğer hastalığı, hematolojik hastalıklarda akciğer, astım ve pulmonertromboemboli
konularında araştırmaları vardır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Nuri ÇAKIR

1958 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1981 yılında mezun oldu. Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında 1986 yılında İç Hastalıkları uzmanlığını,1991
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalından Endokrinoloji ve Metabolizma
yan dal uzmanlığını aldı. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalında yardımcı doçent, yine aynı üniversitede 1993 yılında İç
Hastalıkları Endokrinoloji Metabolizma Hastalıkları doçenti, 2000 yılında profesör oldu. 50 yurtiçi 25 yurtdışı
yayını, iki kitabı bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Nurten TÜRKÖZKAN

1947 yılında doğdu. 1969 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. 1976 yılında
Numune Araştırma Hastanesi Biyokimya Bölümünde uzmanlığını tamamladı. 1983 yılında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında doçent, 1988 yılında profesör unvanı aldı. Araştırma alanları
membran defektleri, eritrosit ve lökosit metabolizması, serbest radikaller, nitrik oksit ve peroksinitrit
hasarı, nitrotirozinin belirlenmesidir.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Nurten İNAN

ANESTEZİ

1993 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde uzmanlığını tamamladı. 2010 yılında Anesteziyoloji alanında doçentlik unvanı aldı. Halen
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Nusret AKYÜREK

GENEL CERRAHİ

1958 yılında Nevşehir’de doğdu. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1988
yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanı oldu. 1992 yılında Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi yardımcı doçent, yine 1995 yılında doçent oldu. 2001 yılında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında profesör oldu. Hepatopankreatobilyer cerrahi ve onkolojik
cerrahi alanında çalışmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Oğuz KÖKTÜRK

Göğüs Hastalıkları

1960 yılında Üsküdar’da doğdu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.
1991 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında doktorasını tamamladı.
1995 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent ve 2002 yılında profesör unvanını aldı. Plevra hastalıkları,
uykuda solunum bozuklukları ve paraziter akciğer hastalıkları alanlarında çalışmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Oğuz SÖYLEMEZOĞLU

NEFRO

1957 yılında Mersin’de doğdu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.
1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı Hastalıkları uzmanı, yine aynı fakültede
1993 yılında çocuk nefroloji uzmanı oldu. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yardımcı
doçent, 1994 yılında doçent, 2000 yılında profesörlüğe atandı. 27 yurtiçi, 40 yurtdışı yayını ve 2 kitabı
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Okşan DERİNÖZ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1977 yılında Ankara’da doğdu. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalından uzmanlığını aldı ve aynı
yıl öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2007 yılında yardımcı doçent oldu. Halen Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı olarak Çocuk Acil Servis sorumlu öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Onur KONUK

1973 yılında doğdu. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılına Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. Aynı bölümde
2001 yılında öğretim görevlisi, 2004 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında ise doçent unvanını aldı. Kapak,
orbita, gözyaşı yolları ve soket hastalıkları ve cerrahi tedavileri alanında çalışmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Onur KARABACAK

1959 yılında doğdu. 1981 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1987 yılında Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini, 1988 yılında
Almanya Mainz Üniversitesinde mikrocerrahi, lalaparoskopi, tüp bebek-eğitimini tamamladı. Avustralya
Brisbane ve Melbourne’de ileri tüp bebek eğitimi aldı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Anabilim Dalında doçent olarak göreve başladı. Johns Hopkins Üniversitesinde Üreme Endokrin ve
Aile Planlaması-Epidemiyoloji Bioistatistik eğitimi aldı. Kocaeli Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
ABD Kurucu profesörü olarak çalıştı. 1999 yılında GBMC Baltimore ABD tüp bebek merkezinde ileri eğitim
ve araştırma görevinde bulundu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına
öğretim üyesi olarak başladı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Orhan CANBOLAT

1961 yılında Ankara’da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. 1994 yılında
İtalyan hükümetinin verdiği bir bursla İtalya-Ancona Tıp Fakültesi Biyokimya Enstitüsünde 6 ay süreyle
Pürin-Pirimidin metobolizması üzerinde araştırmacı olarak çalıştı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında yardımcı doçent ve doçent oldu. Çeşitli burslarla İtalya ve
Almaya’da bilimsel araştırmalarda bulundu. Sağlık Bakanlığında İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü olarak
görev yaptı. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine profesör olarak atandı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Orhan BAYRAM

GENEL CERRAHİ

1953 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden1979 yılında mezun oldu. Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalından 1984 yılında ihtisasını aldı. Aynı bölümde 1989
yılında yardımcı doçent, 1991 yılında doçent, 1997 yılında profesör oldu. 10’u yurtdışı olmak üzere 62
yayını ve Türkçe kitaplarda 2 kitap bölümü bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Osman YÜKSEL

CERRAHİ

1971 yılında Silifke’de doğdu. 1993 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2000
yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünden uzmanlığını aldı. 2004 yılında öğretim
görevlisi, 2009 yılında doçent unvanını aldı. Deneysel cerrahi ve cerrahi onkoloji alanında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Osman KURUKAHVECİOĞLU

CERRAHİ

1971 yılında Ankara’da doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında genel cerrahi uzmanlık eğitimini
tamamladı. 2005 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent unvanını aldı. Meme hastalıkları, meme
kanseri, tiroid hastalıkları ve tiroid kanseri alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Osman LATİFOĞLU

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

1960 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1983 yılında mezun oldu. Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında 1993 yılında uzmanlık eğitimini
tamamladı. Amerika Birleşik Devletlerinde Utah University Department of Plactic Surgery’de mikrocerrahi
ve mikrosirkilasyon konularında çalışmalar yaptı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Anabilim Dalında 1996 yılında yardımcı doçent, 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör
unvanı aldı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ö.Kutay BİBEROĞLU

1949 yılında Çorum’da doğdu. 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1977
yılında Hacettepe Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık eğitimini tamamladı. 1977-1981
tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Michigan Eyaletinde Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite,
Androloji, Jinekolojik Mikro cerrahi alt dal uzmanlık eğitimini tamamladı. 1981 yılında Hacettepe Tıp Fakültesinde
yardımcı doçent, aynı yıl Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesinde doçent, 1987 yılında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesinde profesör oldu. Üreme tıbbı, jinekolojik endokrinoloji ve jinekoloji alanlarında
çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Dr. Öğr. Üyesi Ödül EĞRİTAŞ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1996 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel
Tıp Bilimleri Anabilim Dalında uzmanlığını yaptı. 2011 yılında yardımcı doçent unvanını aldı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ömer ULUOĞLU

Tıbbi Patoloji

1951 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1974 yılında mezun oldu. Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında 1978 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı. Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1983 yılında doçent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1988 yılında profesör
oldu. 117 yurtiçi ve yurt dışı yayını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ömer KURTİPEK

ANESTEZİ

1959 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu. 1988 yılına
kadar zorunlu hizmetini yaptı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim
Dalında 1992 yılında ihtisasını tamamladı. Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde Anestezi uzmanı olarak
çalıştı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalında uzman ve doçent
olarak görev aldı. 2001 yılından beri çalışmakta olduğu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Anabilim Dalında 2003 yılında porfesör oldu. 41 yurtiçi ve yurtdışı makalede araştırmacı
olarak yer aldı. İki kitapta bölüm yazarlığı bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ömer ŞAKRAK

CERRAHİ

1956 yılında Hatay’da doğdu. 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede
Genel Cerrahi Bölümünde uzmanlığını tamamladı. Midyat Devlet Hastanesi, Eskişehir Hava Kuvvetleri
Hastanesi, Ankara Numune Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında
çalışmalarda bulundu. 2003 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında
görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Özdemir HİMMETOĞLU

1947 yılında Bingöl’de doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1972 yılında mezun oldu. 1972 yılında
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kürsüsüne asistan olarak atandı. 1977
yılında uzman oldu. 1979-1980 öğretim yılında Avusturya hükümetinin bursuyla Viyana Üniversitesi Tıp
Fakültesi II. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kürsüsünde 9 ay süre ile eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesine döndü, 1983 yılında doçent oldu. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları
ve Doğum Anabilim Dalına öğretim üyesi olarak atandı. İlgili anabilim dalının kuruluş çalışmalarında
etkin görev aldı. 1989 yılında profesör oldu. Yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış 120 eseri bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Özden ÖZYEMİŞCİ TAŞKIRAN

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalında uzmanlığını tamamladı. 2011 yılında yardımcı doçent unvanını aldı.

Web

Personel Foto

Dr. Öğr. Üyesi Özgür EKİNCİ

Tıbbi Patoloji

1976 yılında Ankara’da doğdu. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2005
yılında Gazi Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2007 yılında yardımcı doçent
unvanı aldı. Gastrointestinal sistem patolojisi alanında çalışmaktadır.

Web

Personel Foto

Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÜZEL TUNÇCAN

Enfeksiyon Hastalıkları

1998 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında uzmanlığını tamamladı. 2011
yılında yardımcı doçent unvanını aldı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Özlem ERDEM

Tıbbi Patoloji

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlayarak 2001 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı. Aynı
üniversitede 2004 yılında yardımcı doçent, 2009 yılında doçent oldu.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR

1976 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında uzmanlığını tamamladı. 2011 yılında
doçent unvanı aldı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Özlem KAPUCU

Nükleer Tıp

1964 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında 1993 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalına 1993 yılında öğretim görevlisi olarak başladı.
Aynı üniversitede 1996 yılında yardımcı doçent, 1997 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu. 25 yurtdışı
ve 13 yurtiçi yayını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Öznur BOYUNAĞA

Radyoloji

1966 yılında doğdu. 1989 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalından uzmanlığını aldı. 1998 yılında aynı birimde yardımcı
doçent, 2000 yılında doçent oldu. 2004 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim
Dalında Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. Pediatrik radyoloji konusunda çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Peyami CİNAZ

ÇOCUK SAĞLIĞI

1954 yılında Muğla’da doğdu. 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1983
yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını aldı. 1989 yılında Çukurova Üniversitesinde doçent oldu.
1990 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalını kurdu. 1997 yılında Gazi
Üniversitesinde profesör oldu. 1993 yılında Finlandiya Helsinki Üniversitesi Çocuk Hastanesinde çalıştı.
Gazi Hastanesi Başhekimliği yaptı. Birçok uluslararası ve ulusal dergide yayını mevcuttur. Sağlık Bakanlığında
Ulusal Diyabet Kurulu Diyabet Danışma Kurulu ve İyot Yetersizliği Hastalıkları ve Tuzun İyotlanması
Bilim Kurulu Üyesidir.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. R. Turgut ALKİBAY

Üroloji

1957 yılında Ankara’da doğdu. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1985 yılında
Hacettepe Üniversitesinde Üroloji uzmanı,1996 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim
Dalına üroloji uzmanı olarak atandı. 1990 yılında doçent, 1997 yılında profesör unvanı aldı. Üroonkoloji,
endoüroloji, üriner sistem taş hastalığı ve infertilite alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Rabet GÖZİL

1961 yılında doğdu. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldu.
1986 yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans, 1991 yılında da doktora eğitimini
tamamladı. 1996 yılında doçent, 2003 yılında profesör unvanını aldı. Makroskopik ve mikroskobik
anatomi, nöroanatomi, klinik anatomi, embriyoloji, tıp eğitimi, antropometri alanında yapılmış çeşitli ilaç/
organ etkileşimleri ile ilgili deneysel hayvan çalışmaları ve morfolojik, immünhistokimyasal, elektronmikroskopik
tekniklerin kullanıldığı yayınları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ramazan KARABULUT

ÇOCUK CERRAHİSİ

1969 yılında Yozgat’ta doğdu. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında çocuk cerrahisi uzmanı oldu. 2006 yılında
yardımcı doçent, 2007 yılında doçent unvanını aldı. Alanında 60’a yakın SCI ve SCI-exp kapsamındaki
dergilerde yayını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Rauf HAZNEDAR

1950 yılında Denizli’de doğdu. 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı
üniversitede 1979 yılında İç Hastalıkları uzmanı oldu. 1983 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde
çalışmaya başladıktan sonra 1983-1985 yılları arasında Londra ICRF Human Tumor Immunology Unit’te
çalışmalarına devam etti. 1987 yılında İç Hastalıkları doçenti, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesinde Hematoloji uzmanı oldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994 yılında İç Hastalıkları profesörlüğüne
yükseltildi.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Refia Aslıhan SAYIN

Psikiyatri

1976 yılında doğdu. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından psikiyatri uzmanı unvanını aldı. 2008 yılında yardımcı
doçent, 2010 yılında doçent unvanını aldı. Davranışçı terapi alanında Academy of Cognitive Therapy’den
aldığı terapist sertifikası vardır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Remzi AYGÜN

Halk Sağlığı

1947 yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğdu. 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden
mezun oldu. 1979 yılında Hacettepe Üniversitesinde Halk Sağlığı uzmanlığı eğitimini tamamladı.
1989 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Halk Sağlığı doçenti, 1996 yılında Halk Sağlığı profesörlüğü
unvanını aldı. Halk sağlığının sağlık yönetimi, iş sağlığı ve meslek hastalıkları ve çevre sağlığı
konularına ilgi duymaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Resul KARAKUŞ

1968 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2002
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında
tıpta uzmanlığını, 2006 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalında bilim doktorasını
tamamladı. 2007 yılında yardımcı doçent, 2009 yılında doçent unvanını aldı. Antikor teknolojileri,
enfeksiyon immünolojisi ve seroepidemiyolojisi alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Rıdvan YALÇIN

1962 yılında Ankara’da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Zorunlu
hizmetinin ardından, 1988 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında ihtisasa
başladı. 1993 yılında kardiyoloji uzmanı, 1995 yılında öğretim görevlisi, 1996 yılında yardımcı doçent,
1998 yılında doçent unvanı aldı. 2002-2004 yılları arasında başhekim yardımcılığı görevi yaptı. 25 yurtdışı,
50 yurtiçi yayını vardır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Rıfat GÜRSOY

1956 yılında Manisa’da Doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1979 yılında mezun oldu. Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına 1987 yılında yardımcı doçent olarak
atandı. Aynı kuruluşta 1990 yılında doçent, 1997 yılında profesör oldu. 120 yurtiçi ve yurtdışı yayını, çok
yazarlı birçok kitapta bölümü ve editörlüğünü yaptığı 2 kitabı bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. S. Sabri USLU

KULAK BURUN BOĞAZ

1965 yılında Tavas’ta doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. KBB İhtisasını
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalında 1995 yılında tamamladı. 1995-1998 yıllarında
SSK Ankara Hastanesinde KBB uzmanı olarak görev yaptı.1998 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
KBB Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Aynı Üniversitede 2000 yılında yardımcı
doçent, aynı yıl doçent unvanı aldı. 80’den fazla yurtiçi ve yurtdışı yayını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Sacit TURANLI

ORTOPEDİ

1956 yılında Erzurum Oltu’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1980 yılında mezun oldu. Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında 1987 yılında ihtisasını tamamladı.
1994 yılında doçent, 2002 yılında profesör oldu. Çok sayıda yurtiçi ve yurdışı yayınları mevcuttur.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Sadık DEMİRSOY

ÇOCUK SAĞLIĞI

1953 yılında Kemaliye’de doğdu. 1977 yılında Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitede
1981 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıları Anabilim Dalında yardımcı doçent, 1991 yılında doçent, 1997 yılında profesör oldu. 28 yurtdışı,
71 yurtiçi yayını ve 10 kitabı bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Seçil ÖZKAN

Halk Sağlığı

1970 yılında İzmir’de doğdu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999’da
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından Halk Sağlığı uzmanlığını aldı. 2002 yılında
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans programını tamamladı. 2000 yılında Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında öğretim görevlisi, 2004 yılında yardımcı doçent,
2006 yılında doçent unvanını aldı. 48 yurt dışı ve 45 yurt içi bilimsel dergi yayını, 86 adet kongre tebliği
bulunmakta. 7 adet kitapta da bölüm yazarlığı ve bunlardan 2’sinde teknik editörlük de yaptı. 14 projede
aktif olarak çalışmış ve 15 tez yönetti.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Sedat DEMİRCAN

GÖĞÜS CERRAHİ

1962 yılında Sinop ilinin Ayancık ilçesinde doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden
mezun oldu. 1992 yılında Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
göğüs cerrahisi ihtisasını tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi
Anabilim Dalında 1999 yılında yardımcı doçent, 2000 yılında doçent oldu. 2002 yılında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi öğretim üyesi oldu. 2006 yılında profesör oldu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Sedat IŞIK

Radyoloji

1949 yılında Erzurum’un İspir ilçesinde doğdu. 1975 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun
oldu. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı.
1985 yılında doçent, 1992 yılında profesör unvanını aldı. Radyolojinin tüm alanlarında ayrıca
araştırma ve yayın etiği, tıp etiği, sağlık hukuku alanlarında da çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Sedat TÜRKOĞLU

1969 yılında doğdu. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (ing) Bölümünden mezun oldu. 2000
yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden iç hastalıkları uzmanlığını, 2002 yılında Gazi Üniversitesinden
kardiyoloji uzmanlığını aldı. 2003 yılında öğretim görevlisi, 2007 yılında yardımcı doçent, 2010
yılında doçent unvanını aldı. Genel kardiyoloji alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Sedef TUNAOĞLU

KARDİYOLOJİ

1956 yılında Çanakkale’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1979 yılında mezun oldu. Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisinde 1992 yılında
yan dal uzmanlığını, 1984 yılında uzmanlığını tamamladı. Aynı üniversitede 1987 yılında yardımcı doçent,
1993 yılında doçent, 2000 yılında profesör oldu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Sefer AYCAN

Halk Sağlığı

1963 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1986 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1989
yılında Gazi Üniversitesinde uzmanlığını tamamladı. 1995 yılında yardımcı doçent, 1997 yılında doçent,
2004 yılında profesör unvanını aldı. Sağlık yönetimi, sağlık politikaları, sağlık ekonomisi, çevre sağlığı
alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Selahattin ÖZMEN

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

1971 yılında Kızıltepe’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu. Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
uzmanlık eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri Cleveland, Ohio’da, The Cleveland Clinic Foundation,
Departmen of plastic Surgery’de Bir yıl boyunca mikrocerrahi, allojen doku transplantasyonları ve
yüz transplantasyonları ile kök hücreler konusunda çalışmalar yaptı. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında uzman doktor olarak çalışmaya başladı. 2004
yılında yardımcı doçent oldu. 2007 yılında doçent unvanını aldı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI

ORTOPEDİ

1955 yılında Kırıkkale’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1979 yılında mezun oldu. Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında uzmanlık çalışmalarını tamamlayarak
1983 yılında Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı oldu. Zorunlu hizmetinin ardından 1988 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında yardımcı doçent, 1991 yılında
doçent, 1997 yılında profesör oldu. Birçok yurtiçi ve yurtdışı mesleki derneğin üyesidir.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Selçuk CANDANSAYAR

Psikiyatri

1964 yılında Antakya’da doğdu. Hacette Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. 1988-
1989 yılların arasında SSK İzmir Eğitim Hastanesinde İç Hastalıkları asistanı olarak çalıştı. 1989-1994 yılları
arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında Psikiyatri uzmanlık eğitimi gördü.
Zorunlu hizmetin ardından Sağlık Bakanlığına bağlı Ruh Sağlığı Daire Başkanı olarak çalıştı. 1998 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Aynı yıl doçent unvanı aldı. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde antropoloji
yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2004 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında
profesör oldu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Selçuk ASLAN

Psikiyatri

1969’yılında doğdu. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında Gazi Üniversitesi
Psikiyatri Anabilim Dalında psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladı. 2003 yılında yardımcı doçent,
2006 yılı sonunda doçent unvanı aldı. Bilişsel davranışçı psikoterapi uygulamaları, uykusuzluk ve
diğer uyku bozuklukları, grup psikoterapileri uygulamaları, psikofarmakoloji: antipsikotikler, antidepresanlar,
psikiyatride akılcı ilaç tedavisi uygulamaları alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Selehattin ÜNAL

1951 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1974 yılında mezun oldu. Aynı Üniversitede
iç hastalıkları uzmanlık eğitimini 1980 yılında, Gastroenteroloji yan dal uzmanlık eğitimini 1983
yılında tamamladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalında 1984 yılında yardımcı
doçent, 1989 yılında doçent, 1996 yılında profesör oldu. Özel ilgi alanı Helicobacter pylori ve infl amatuvar
barsak hastalığıdır. 2 kitap bölümü, 54 yurtiçi ve yurtdışı yayını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Selim Turgay ARINSOY

1957 yılında Antalya’da doğdu. 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1985
yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini, 1991 yılında nefroloji
yan dal uzmanlık eğitimini tamamladı. 1992 yılında, yardımcı doçent olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bilim dalında göreve başladı. 1992 yılında doçent, 1999 yılında
profesör unvanını aldı. Periton diyalizi, hemodiyaliz, transplantasyon, hipertansiyon ve glomeruler hastalıklar
alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Semra KUŞTİMUR

MİKROBİYOLOJİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümünden 1968 yılında mezun
oldu. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden 1973 yılında mezun oldu. Tıpta uzmanlığını
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında 1976 yılında, Mikrobiyoloji
Doktorasını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında 1985 yılında tamamladı.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında 1987 yılında doçent, 1994 yılında profesör
unvanı aldı. Anabilim Dalı Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Serap GÜLTEKİN

Radyoloji

1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında uzmanlığını tamamladı.
2010 yılında doçent unvanını aldı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında görev
yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Serdar KULA

ÇOCUK SAĞLIĞI

1969 yılında İstanbul’da doğdu. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997
yılında Gazi Üniversitesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde uzmanlığını ve 2002 yılında aynı bölümde
yan dal uzmanlığını tamamladı. 2005 yılında yardımcı doçent, 2006 yılında doçent oldu. Girişimsel
kardiyoloji, fetal ekokardiyografi ve sağlık bilişimi alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Seren ÖZENİRLER

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu. Aynı üniversiteden İç Hastalıkları uzmanlığını
1988 yılında tamamladı. Zorunlu hizmetin ardından 1990 yılında Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji
Bilim Dalına öğretim görevlisi olarak atandı. 1993 yılında Gastroenteroloji yan dal uzmanı oldu. Aynı
üniversitede 1993 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent oldu. 1996 yılında JİACA Japon burslusu
olarak Erken Gastrointestinal kanserlerin endoskopik tanısı ile ilgili Showa Üniversitesinde eğitim gördü.
Amerika Birleşik Devletleri (ACG) Burslusu olarak Baylor College of Medicine’de karaciğer hastalıkları
konusunda eğitim gördü. 1998 yılında karaciğer polikliniği kurdu. 2003 yılında profesör oldu.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Serhan TUNCER

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında uzmanlığını tamamladı.
2008 yılında yardımcı doçent unvanını aldı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Serhat GÜROCAK

Üroloji

1975 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
2005 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim dalından uzmanlığını aldı. 2005 yılında European
Board of Urology ve 2010 yılında Joint Committee of Paediatric Urology sınavlarını vererek Genel
Üroloji ve Çocuk Ürolojisi dallarında Avrupa yeterlilik belgesi aldı. 2005-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi
Üroloji Anabilimdalı’nda öğretim görevlisi, 2008 yılında yardımcı doçet unvanı aldı. Haziran 2011
yılında Üroloji Doçenti unvanını aldı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Sevcan A. BAKKALOĞLU EZGÜ

ÇOCUK SAĞLIĞI

1968 yılında Ankara’da doğdu. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını, 1999 yılında Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalında yandal ihtisasını tamamladı. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Nefroloji Bilim Dalında 2000 yılında
öğretim görevlisi, 2002 yılında doçent, 2008 yılında profesör unvanını aldı. Periton diyalizi ve çocukluk
çağı vaskülitleri alanlarında çalışmaları bulunmaktadır

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Sevda MENEVŞE

İstanbul’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden yüksek lisans derecesi ile
1973 yılında mezun oldu. Aynı kurumdan 1979 yılında Moleküler Biyoloji doktorası aldı. 19 Mayıs Üniversitesinde
bir yıl öğretim görevliliğinden sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Anabilim Dalına öğretim görevlisi olarak atandı. Aynı üniversitede 1982 yılında yardımcı doçent, 1984 yılında
doçent, 1990 yılında profesör oldu. 1990-2003 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü.
Araştırma konuları özellikle insan genetik hastalarının polimorfizmleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Seyhan ÇENETOĞLU

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

1955 yılında Osmaniye’de doğdu. Hacette Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1979 yılında mezun oldu. Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında 1986 yılında uzmanlık eğitimini
tamamladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında 1988 yılında
yardımcı doçent, 1993 yılında doçent, 2000 yılında profesör oldu. 100’den fazla yurtiçi ve yurtdışı yayını
olan Çenetoğlu, Türk Tabipler Birliği, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, International
Conferation For Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons-IPRAS, Europan Section, Asian-Pasific
Section kuruluşlarına üyedir.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Seyyal ROTA

MİKROBİYOLOJİ

1951 yılında doğdu. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1981 yılında Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı. 1988 yılında yardımcı
doçent, 1990 yılında doçent, 1998 yılında profesör unvanını aldı. Klinik mikrobiyoloji, moleküler mikrobiyoloji
ve viroloji alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Sezai LEVENTOĞLU

CERRAHİ

1970 yılında İslahiye’de doğdu. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında
Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalından uzmanlığını aldı. 2006 yılında aynı birimde
öğretim görevlisi oldu. Ocak 2009 yılında doçent oldu. Kolorektal ve Minimal invaziv cerrahi alanlarında
çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Sezai Aykın ŞİMŞEK

ORTOPEDİ

1964 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. 1989 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı ve
1994 yılında uzman olarak mezun oldu. 1995 yılında öğretim görevlisi, 1997 yılında yardımcı doçent, 2000
yılında doçent ve 2006 yılında profesör oldu. 10 yurtdışı, 30 yurtiçi yayını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Sibel DİNÇER

1963 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında 1993 yılında uzmanlığını tamamladı. Aynı üniversitede
1996 yılında yardımcı doçent, 1998 yılında doçent, 2004 yılında profesör oldu. 36 yurtiçi ve yurtdışı yayını,
bir kitabı bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Sinan SÖZEN

Üroloji

1967 yılında doğdu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında uzmanlığını tamamladı. 2002 yılında yardımcı doçent,
2004 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanını aldı. Üroonkoloji alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Sinan SARI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1977 yılında Trabzon’un Akçaabat ilçesinde doğdu. 1998 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden
mezun oldu. 2003 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman oldu. 2004 yılında Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümüne atandı. 2010 yılında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalında yardımcı doçent
oldu. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çocuk gastroenteroloji, hepatoloji,
beslenme alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Suna ÖMEROĞLU

1963 yılında Ankara’da doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında
Gazi Üniversitesinde uzmanlığını tamamladı. 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör unvanını aldı.
Histoloji ve embriyoloji alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Suna ÖZHAN OKTAR

Radyoloji

1968 yılında Ankara’da doğdu. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden (İngilizce) mezun
oldu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalından uzmanlığını aldı. 2002 yılında
aynı birimde öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 2006 yılında doçentliğini aldı. Ultrasonografi ve
nonvasküler girişimsel radyoloji alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Süleyman YEŞİL

Üroloji

2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim
Dalında yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER

1965 yılında Kayseri’de doğdu. 1988 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında iç hastalıkları ihtisasını 1994 yılında tamamladı.
1994 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında yardımcı doçent oldu. 1999
yılında doçent, 2005 yılında profesör unvanını aldı. 2006 yılından beri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi
Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Web

Personel Foto

Şahap ATİK

ORTOPEDİ

1951 yılında Denizli’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1975 yılında mezun oldu. Ortopedi
Travmotoloji ihtisasını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamaladı. 1980 yılına kadar aynı üniversitede
Konsültan Cerrah olarak çalıştı. 1982 yılında Gazi Üniversitesine öğretim üyesi olarak başladı.
1984 yılında doçent, 1989 yılında profesör oldu. 1986 yılında Michigan State Univercity’de Fellow olarak
çalıştı. 200’ü aşkın yurtiçi ve yurtdışı yayını, üç kitabı, yurtiçi ve yurtdışı kitap bölümleri vardır. Osteoporoz
ve eklem tedavisinde; endoprostetik cerrahi, artroskopik cerrahi, kıkırdak onarımı, artroskopik lazer cerrahisi
konularında ülkemizde öncülük yapmıştır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Şahender Gülbin AYGENÇEL BIKMAZ

1969 yılında Bilecik’te doğdu. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1998
yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında, 2002 yılında Göğüs Hastalıkları
ve Tüberküloz Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı. 2010 yılında doçent unvanı aldı. Halen Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Şahika Zeynep AKI

1993 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılında Hematoloji Anabilim Dalında
ihtisasını tamamladı. 2010 yılında doçent unvanı aldı. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji
Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Şahnur ŞENER

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI

1947 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1973 yılında Ankara Üniversitesi Diyarbakır Tıp Fakültesinden
mezun oldu. 1981 yılında Michigan Devlet Üniversitesinde yetişkin psikiyatri uzmanlığını aldı. 1983 yılında
Cincinnati Üniversitesinde çocuk psikiyatrisi üst ihtisasını tamamladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde
1985 yılında yardımcı doçent, 1990 yılında doçent, 1997 yılında profesör unvanını aldı. Dikkat eksikliği
hiperaktivite bozukluğu, uyku ve yeme bozuklukları, gelişimsel psikopatolojiler ve otistik bozukluk alanında
çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Şeminur HAZNEDAROĞLU

1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1993 yılında iç hastalıkları, 1999 yılında
da ramotoloji uzmanı oldu. 2001 yılında doçent, 2007 yılında profesör oldu. Bir çok yurtdışı ve yurtiçi
yayını, derlemeleri ve kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Şengül ÖZDEK

1971 yılında Kayseri’de doğdu. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göz Hastalıklarında uzmanlık eğitimini tamamladı. 2005 yılında
doçent, 2011 yılında profesör unvanını aldı. Bilimsel ve klinik çalışmaları retina hastalıkları ve vitreoretinal
cerrahiler üzerinde yoğunlaşmıştır.

Web

Personel Foto

Dr. Öğr. Üyesi Şevin GÜNEY

1974 yılında doğdu. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu.
2001 yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalında yüksek lisansını, 2007
yılında da aynı bölümde doktorasını tamamladı. 2011 yılında, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji
Anabilim Dalında yardımcı doçent unvanını aldı. Sinirbilimleri ve hipoksi konuları ilgi alanıdır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Şükrü DUMLU

1955 yılında doğdu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Bölümünde ihtisas, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bölümünde üst ihtisas
eğitimi tamamladı. Pratisyen doktor olarak görev yaptı. Yan dal eğitimini Çukurova Üniversitesi Tıp
Fakültesi Gastroenteroloji Bölümü ve Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Departmanında gerçekleştirdi.
1995 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Departmanında yardımcı doçent, 1997 yılında
doçent, 2003 yılında profesör unvanlarını aldı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Şükrü SİNDEL

1954 yılında doğdu. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1982 yılında iç hastalıkları
uzmanlığını, 1988 yılında nefroloji uzmanlığını tamamladı. 1988 yılında yardımcı doçent, 1991
yılında doçent, 1996 yılında profesör unvanını aldı. Hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon alanlarında
çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Şükrü AYKOL

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

1954 yılında Eskişehir’de doğdu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1977 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalından uzman oldu. Aynı üniversitede 1987 yılında yardımcı
doçent, 1990 yılında doçent, 1997 yılın profesör oldu. 1990, 1991 ve 1996 yıllarında Stereotaktik
ve Fonksiyonel Nöroşirurji kurslarına katıldı. Türk Nöroşirurji Derneği, European Society for Stereotactic
and Functional Neurosurgery, World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery üyesidir. 1990-
1992 yıllarında Türk Nöroşirurji Dergisi yayın kurulunda bulundu. 20 yurtdışı, 50 yurtiçi makalesi ve 2
nöroşirurji kitabında bölümü bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Şükrü BOZKURT

GENEL CERRAHİ

1957 yılında Kastamonu İnebolu’da doğdu. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun
olduktan sonra zorunlu hizmetini tamamladı. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı ve aynı kliniğe öğretim görevlisi olarak atandı. 1992
yılında yardımcı doçent, 1997 yılında doçent oldu. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gölbaşı
Hastanesi Başhekimliğini yaptı, 2002 yılında profesör kadrosuna atandı. Laparoskopik Cerrahi ile ilgili
yurtiçi ve yurtdışı birçok kursa katıldı. Ulusal ve uluslar arası birçok yayını ve birçok kitapta bölüm yazarlığı
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Tamer ATASEVER

Nükleer Tıp

1960 yılında doğdu. 1984 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 1996 yılında
yardımcı doçent, 1997 yılında doçent, 2003 yılında profesör unvanını aldı. Nükleer tıbbın endokrinoloji,
onkoloji ve diğer alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Taner AKAR

ADLİ TIP

1975 yılında doğdu. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2004 yılında adli tıp
uzmanı oldu. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına öğretim görevlisi olarak
atandı. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında doktorasını
tamamladı. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak
atandı. Adli genetik özel ilgi alanıdır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

1968 yılında Ankara’da doğdu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında
uzman oldu. Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Merkezindeki uzmanlık eğitimini tamamlayarak,
1997 tarihinde uzman doktor oldu. 2005 yılında yardımcı doçent, 2006 yılında doçent unvanını aldı.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Tarkan KARAKAN

1970 yılında Ankara’da doğdu. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2000
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ihtisasını tamamladı. 2000-2002 yılları arasında Özel
Bayındır Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü İç Hastalıkları bölümünde uzman olarak görev yaptı. 2005
yılında Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji bölümünde yan dal ihtisasını yaptı. 2005-2008 yılları arasında
Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji bölümünde Uzman Doktor olarak göreve başladı. 2008 yılında doçent
unvanını aldı. Halen aynı bölümde görevini sürdürmektedir.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Tuğba TUNÇ

Nöroloji

1971 yılında Kütahya’da doğdu. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2000
yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde nöroloji ihtisasını tamamladı. 2008 yılında
doçent unvanını aldı. Hareket bozuklukları, baş ağrısı, nörobehçet alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Tuğba HIRFANOĞLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1973 yılında Ankara’da doğdu. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2003 yılında
Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalından uzmanlığını aldı. 2008
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim dalında yandal uzmanlık eğitimini tamamladı.
2011 yılında doçent oldu. Çocukluk çağı epilepsisi, epilepsi cerrahisi, migren alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Tuncay NAS

1964 yılında Aksaray’da doğdu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1995
yılında Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı. 2001 yılında
Havettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde doçent, 2007 yılında profesör oldu. 2 ay süre ile Erasmus Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kardiyoloji bölümünde stajerlik, Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavda Hollanda
Hükümeti bursu kazanarak 6 ay süre ile Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kliniğinde perinatoloji alanında fellowshiplik yaptı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Tuncay PEKER

1962 yılında Ankara’da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalından uzmanlığını aldı. 1998 yılında aynı Anabilim
Dalında doçent oldu. 2003 yılında profesör unvanını aldı. Bilgisayar ortamında tıbbi modelleme ve
animasyon, tıbbi çizim, 3 boyutlu tıbbi görüntüleme, çeşitli dokuların çoklu histolojik boyanması, kesitsel
anatomi ve klinik anatomi alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Turgut TALI

Radyoloji

1954 yılında Trabzon’da doğdu. 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1984
yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalından Radyoloji ve Radyoterapi Uzmanlığını
aldı. 1990-1992 yılları arasında Lowa Üniversitesi Tıp Fakültesinde Nöroradyoloji üst ihtisası
yaptı. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak
atandı ve aynı yıl doçent oldu. 2000 yılında profesör unvanını aldı. Nöroradyoloji ve Manyetik rezonans
görüntüleme konularında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Türkiz GÜRSEL

ÇOCUK SAĞLIĞI

1948 yılında Ordu’da doğdu. 1970 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1974
yılında Hacettepe Üniversitesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 1979 yılında
Hacettepe Üniversitesinde çocuk hematoloji yan dal uzmanlık eğitimini tamamladı.1979 yılında Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yardımcı doçent, 1981 yılında
doçent, 1988 yılında profesör unvan aldı. Çocuk kan hastalıkları ve kan kanserleri alanında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. UFUK BEYAZOVA

ÇOCUK SAĞLIĞI

1971 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde
1974 yılında Halk Sağlığı uzmanlığı, 1979 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı eğitimlerini
tamamladı. 1982 yılında Halk Sağlığı doçenti oldu. 1986 yılına kadar Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıştı. 1986 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Anabilim Dalında çalışmaya başladı. 1988 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında
doçent, 1996 yılında aynı dalda profesör oldu. Sağlık Bakanlığında çeşitli komisyon üyelikleri, yurtiçi ve
yurtdışı dergilerde yayınları, bir uluslar arası, dört yerli kitap bölümü, iki kitabı vardır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Uğur COŞKUN

1970 yılında Ankara’da doğdu. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında iç hastalıkları ihtisasını tamamladı.
2002 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalında onkoloji yan dal ihtisasını tamamladı.
2004 yılında doçent, 2009 yılında profesör unvanını aldı. Meme, akciğer ve kolon kanseri konusunda ulusal
ve uluslararası çok sayıda çalışmada koordinatör ve araştırıcı olarak görev almaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ulunay KANATLI

ORTOPEDİ

1967 yılında Kıbrıs’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Lefkoşa Türk Maarif Kolejinde tamamladı. 1993
yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde
ortopedi ve travmatoloji uzmanı, 2000 yılında öğretim görevlisi, 2002 yılında yardımcı doçent,
2004 yılında doçent ve 2010 yılında profesör unvanı aldı. Ayak ve ayak bileği, omuz ve omurga cerrahisi
ile ilgilenmektedir.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ülker KOÇAK

ÇOCUK SAĞLIĞI

1962 yılında Ankara’da doğdu. 1986 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. SSK Ankara
Çocuk Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Uzmanlık, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji yan dal
uzmanlık eğitimini tamamladı. 2000 yılında Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezinde araştırmacı
olarak çalıştı. 2001 yılında doçent oldu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ülver BOZTEPE DERİCİ

1968 yılında Ankara’da doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında
iç hastalıkları uzmanı, 1999 yılında ise nefroloji uzmanı oldu. 2003 yılında doçent, 2010 yılında da
profesör unvanını aldı. Hipertansiyon, diyaliz, transplantasyon ve genel nefroloji alanlarında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Özgür AKDEMİR

Nükleer Tıp

1973 yılında Samsun’da doğdu. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2003
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalından uzmanlığını aldı. 2010 yılında aynı
birimde yardımcı doçent oldu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Üstünol KARAOĞLAN

Üroloji

1951 yılında Ankara’da doğdu. 1973 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1978 yılında
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından üroloji uzmanı unvanını aldı. 1984 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında yardımcı doçent, 1987 yılında doçent, 1993 yılında
da profesör unvanını aldı. ESWL Üriner taş sistem taş kırma ve endoüroloji alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Vedat BULUT

1963 yılında Erzurum’da doğdu. 1986 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında
Glasgow Üniversitesinde immünoloji alanında doktorasını tamamladı. 1997 yılında yardımcı doçent,
2000 yılında doçent ve 2008 yılında profesör unvanını aldı. İmmünoloji alanında T hücre kutuplaşması,
makrofajlar ve nitrik oksit üretimi ve hücre içi uyarı ileti sistemleri üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Velit HALİT

1948 yılında Irak-Mendilli’de doğdu. 1973 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlık
eğitimini 1978 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisinde
tamamladı. Cezayir-Batna’da görev yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi-Göğüs ve Kalp Damar
Cerrahisi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1987 yılında Sanfransisco, USA’da FACS diplomasını
aldı. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında öğretim
görevlisi olarak atandı. 1993 yılında yardımcı doçent, 1995 yılında doçent, 2002 yılında profesör oldu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Vesile SEPİCİ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

1945 yılında Denizli’de doğdu. 1969 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1974 yılında
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini
tamamladı. 1981 yılında doçent, 1988 yılında profesör unvanını aldı. Osteoporoz, romatizmal hastalıklar,
inme ve akupunktur alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Volkan SİNCİ

1963 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniveritesi Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalından 1993 yılında uzmanlığını aldı. 1996
yılında aynı üniversitede yardımcı doçent, 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu. 50 yurtiçi ve
yurtdışı yayını bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Yahya KARAMAN

1953 yılında Bolu’da doğdu. 1980 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1985 yılında
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında yüksek lisansını (tıpta uzmanlık) tamamladı.
1989 yılında yardımcı doçent, 1995 yılında doçent ve 2000 yılında profesör unvanını aldı. 2003 yılında Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalına profesör olarak başladı. Davranış nörolojisi, nöropsikiyatri,
demans, şuur bozuklukları alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Yasemen TANER

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI

1974 yılında Ankara’da doğdu. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2003
yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalında uzmanlığını
tamamladı. 2008 yılında doçent unvanını aldı. 2009 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalında görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Yasemin ERTEN

1963 yılında Van’da doğdu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1989-1994 yılları arasında
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında ihtisas, 1995-1997 yılları arasında
Başkent Üniversitesinde Nefroloji Bilim Dalında yan dal uzmanlık eğitimini yaptı. Başkent Üniversitesinde
uzman doktor olarak görev yaptı. 2000 yılında Nefroloji Bilim Dalında doçent oldu. 2001-2001 yılları
arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Hastanesi Nefroloji Kliniğinde şef yardımcılığı görevini yürüten
Erten, 2002 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalına başladı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Yıldırım Ahmet BAYAZIT

1968 yılında Edirne’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1992 yılında mezun oldu. İhtisasını
1996 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalında tamamladı. 1998 yılında Gaziantep
Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 1998 yılında
yardımcı doçent, 2002 yılında doçent oldu. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim
Dalının doçent kadrosuna atandı. 2007 yılında profesör oldu. 100’den fazla yurtiçi ve yurtdışı yayın ve
bildirisi bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Yıldız ATALAY

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1951 yılında Turgutlu’da doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1973 yılında mezun oldu. Atatürk Üniversitesinden
1978 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını aldı. Atatürk Üniversitesinde 1980 yılında
yardımcı doçent, 1985 yılında doçent unvanını aldı. Gazi Üniversitesinde 1992 yılında profesör oldu.
1986 yılından beri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim
üyesi ve yenidoğan ünitesi sorumlusu olarak görev yapmakta.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Yusuf ÜNAL

ANESTEZİ

1971 yılında Yozgat Sarıkaya’da doğdu, 1992 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
2001 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon anabilim dalından uzmanlığını
aldı. 2002 yılında aynı klinikte öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 2010 yılında doçent oldu. Kardiyovasküler
cerrahi anestezisi ile ilgilenmektedir

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Yusuf TAVİL

1972 yılında doğdu. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında Kardiyoloji ihtisasını tamamladı. 2005 yılında yardımcı
doçent, 2009 yılında doçent unvanı aldı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Yusuf K. KEMALOĞLU

KULAK BURUN BOĞAZ

Ankara’da 1964 yılında doğdu. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1993
yılında uzman, 1997 yılında doçent ve 2001 yılında profesör oldu. Aynı yıl Odyoloji Bilim Dalı ve Prof. Dr.
N. Akyıldız İşitme Konuşma Ses ve Denge Bozuklukları Merkezi kurucuları arasında yer aldı ve o tarihten
bu yana Odyoloji BD Başkanlığı ve yüksek lisans programı sorumluluğu görevlerini yürütmektedir. Ayrıca
ulusal yenidoğan işitme tarama programının ülke çapında kurulmasına katkıda bulundu.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Zafer GÜNENDİ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

1976 yılında İstanbul’da doğdu. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2005
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında tıpta uzmanlık
eğitimini tamamladı. 2008 yılında yardımcı doçent unvanını aldı. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında
çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Zafer TÜRKYILMAZ

ÇOCUK CERRAHİSİ

1963 yılında Ankara’da doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında çocuk cerrahisi uzmanı oldu. 2002
yılında aynı alanda yardımcı doçent oldu. 2005 yılında doçent, 2010 yılında profesör unvanını aldı. Alanında
çeşitli kitaplarda chapter ve çeviri kitaplarda katkısı bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Zafer FERAHKÖŞE

CERRAHİ

1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında gerçekleştirdi. 1979 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında öğretim görevlisi, 1982 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde
yardımcı doçent, 1986 yılında doçent, 1993 yılında profesör unvanları aldı. İlgilendiği klinik alanlar,
ösefagus, mide ve kolon cerrahisidir. 1991 yılında Tokyo National Cancer Center’de ösefagus ve mide
kanseri konularında çalıştı.

Web

Personel Foto

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Kutay COŞKUN

1972 tarihinde Ankara’da doğdu. 1996 yılında Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden lisans derecesi
ile mezun oldu. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalına uzman olarak atandı.
2003 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında başladığı doktora çalışmasını 2007
yılında tamamlayarak Anatomi Bilim Doktoru unvanını aldı.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Zehra ARIKAN

Psikiyatri

1954 yılında Niğde Bor’da doğdu. 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
1978-1980 yılları arası pratisyen hekim, 1980-1985 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde
psikiyatri asistanı, 1985-1989 yılları arasında çeşitli hastanelerde psikiyatrist olarak görev yaptı. 1990-
1992 yıllarında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında öğretim görevlisi, 1992-1999
yıllarında doçent, 2000 yılında profesör unvanı aldı.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Zekeriya ÜLGER

1977 Yılında Ankara’da doğdu. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2006
yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından İç Hastalıkları ve 2011 yılında
aynı Üniversite Geriatri Bilim Dalından Geriatri uzmanlığını aldı. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalında yardımcı doçent oldu. Geriatrik sendromlar,
demans, inkontinans, malnütrsiyon ve sarkopeni alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Zeki TANER

Mardin’de doğdu. 1986 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Ankara hastanesi Dahiliye
Kliniği Asistanlığı ve Sağlık Bakanlığı Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesinde çalışmalar yaptı.
Zorunlu hizmetini 1992-1994 yılları arasında yaptı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında uzman doktor, 1996 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında yardımcı doçent, 1998 yılında doçent oldu. Türkiye Jinekoloji
Derneği, Ankara Jinekoloji Derneği, Maternal Fetal Tıp Perinatoloji Derneği, Urojinekoloji Derneği üyesidir.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Zerrin ÖZKÖSE

ANESTEZİ

1963 yılıdna Gaziantep’te doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. 1988
yılında Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Aneteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine
başladı. 1992 yılında Aneteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık eğitimi tamamladı. 1997 yılında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Aneteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında öğretim görevlisi, 2000 yılında
yardımcı doçent olarak çalıştı, 2002 yılında doçent unvanını aldı. 10 yurtdışı ve 21 yurtiçi yayını, üç yazarlı
kitabı ile birçok yurtiçi ve yurtdışı kongre bildirisi vardır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Zeynep Arzu YEGİN

1999 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı. 2010 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji
Anabilim Dalında yan dal ihtisasını tamamladı. 2012 yılında doçent unvanı aldı. Halen Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Web

Personel Foto

Prof. Dr. Ziya ANADOL

GENEL CERRAHİ

1967 yılında Samsun’da doğdu. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 2003
yılında yardımcı doçent, 2006 yılında doçent unvanını aldı. Minimal invaziv cerrahi, hepatopankreatobilier
cerrahi ve fıtık cerrahisi alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Zübeyde Nur ÖZKURT

1997 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında Gazi Üniversitesinde Hematoloji
alanında uzmanlığını tamamladı. 2010 yılında doçent unvanını aldı.

Web

Personel Foto

Doç. Dr. Zühre KAYA

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1973 yılında Ankara’da doğdu. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalından uzmanlığını aldı. 2005
yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji bilim dalından uzmanlığını aldı. 2007 yılında aynı
birimde yardımcı doçent oldu. 2010 yılında doçent oldu. Lösemi ve kök hücre nakli konularında çalışmaları
bulunmaktadır.

Web