Eğitim Koordinatörleri (Mezuniyet Öncesi Eğitim Kurulu)

Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP )Kurulu

Program Geliştirme Ve Değerlendirme Kurulu

Klinik Beceri Eğitimi Kurulu

Kanıta Dayalı Tıp Kurulu

Seçmeli Ders Kurulu

Probleme Dayalı Öğrenim Kurulu

Eleştirel Düşünme Ve Sanat Kurulu

Mezuniyet Sonrası Eğitimi Kurulu

Eğiticilerin Eğitimi Kurulu

Akılcı İlaç Kullanımı Kurulu

Ölçme Değerlendirme Kurulu

Topluma Dayalı Eğitim Kurulu

Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu

Dijital Tıp Eğitimi Uygulamaları Kurulu

Tıpta İletişim Becerileri Kurulu

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu

Öğrenci Psikososyal Destek Kurulu

Değişim Programları Kurulu

Tıpta Sosyal Uygulamalar Kurulu

Öğrenci Bilimsel Araştırma Kurulu

Meslekler Arası İletişim Kurulu

Covid-19 Danışma Kurulu